Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Tandlös marknadsföring av byskolor i Lovisa – också annat är viktigt, anser stadsdirektören

Från 2018
Skolbarn vid pulpeter
Bildtext Illustrerande arkivbild.
Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle

För snart två år sedan beslöt Lovisa att bevara byskolorna. Tanken var att marknadsföra dem för att locka barnfamiljer att flytta till staden. Men har staden gjort tillräckligt, eller skulle man kunna göra ännu mera?

Då Lovisa fattade beslut om att bevara byskolorna för tio år framåt talades det mycket om att använda dem för att locka barnfamiljer att flytta till staden.

I maj i fjol publicerade tidningen Östnyland en artikel om att staden ännu inte hade utnyttjat byskolorna i marknadsföringen, trots att det gått nästan ett år sedan beslutet fattades.

Men hur är det nu, har staden gjort tillräckligt för att marknadsföra byskolorna?

Frågan går till Kristian Willner (obunden SFP), som blev invald i stadsfullmäktige i det senaste kommunalvalet. Han hörde till de invånare som aktivt lobbade för att bevara byskolorna.

– Man har knappast gjort tillräckligt, säger Willner. Men en del av problemet är att vi inte hade en stadsdirektör och en klar linje på en tid.

Kristian Willner på sitt kontor
Bildtext Kristian Willner. Arkivbild.
Bild: Yle/Jeanette Winberg

Kristian Willner säger att han har sett broschyrer och att stadens tjänstemän har gjort en del jobb då det kommer till att utnyttja byskolorna i marknadsföringen.

Staden skulle ändå kunna göra mer.

– Jag har faktiskt funderat på att man kanske borde hålla en frågetimme eller ta direkt kontakt med tjänstemännen för att diskutera och följa upp hur saken framskrider.

Lovisa har mycket mer att erbjuda än byskolor

Lovisas färska stadsdirektör Jan D. Oker-Blom tycker att tanken om att använda byskolorna för att marknadsföra staden åt barnfamiljer låter bra.

Enligt honom gör staden det redan delvis, men han skulle gärna bredda konceptet en aning så att man skulle fästa uppmärksamhet vid bildning, utbildning och skolväsendet i Lovisa över lag.

– Vi satsar på utbildning. Vi har bra skolor som är bra belägna, bra skolmat, kompetenta och behöriga lärare och så vidare. Det handlar inte bara om huruvida skolorna är byskolor eller inte, säger Oker-Blom.

Jan D. Oker-Blom
Bildtext Jan D. Oker-Blom. Arkivbild.
Bild: Petteri Sopanen / Yle

Staden har just nu två stora skolprojekt på gång: nya Lovisanejdens högstadium som byggs i centrum, samt skolcentret i Forsby. Investeringen går på cirka 24 miljoner euro.

– Det är också ett tecken på att vi prioriterar våra skolor ganska högt. 24 miljoner är trots allt ganska mycket i en liten stad med en budget på totalt 120 miljoner, säger Jan D. Oker-Blom.

Har du några tankar på hur Lovisa skulle kunna marknadsföra det här med utbildning?

– Jag tror att det är ganska självklart att skolorna är en jätteviktig fråga för barnfamiljer som väljer var de ska bosätta sig.

Vi har bra skolor som är bra belägna, bra skolmat, kompetenta och behöriga lärare och så vidare. Det handlar inte bara om huruvida skolorna är byskolor eller inte

Jan D. Oker-Blom

Utöver kvaliteten på utbildningen påverkar också aspekter som språket, skolmaten, miljön och byggnaderna, enligt Oker-Blom. Lovisa har till exempel nyligen tagit tillbaka skolmaten i egen regi.

– Jag tycker också att de här nya skolbyggnaderna är ett ganska bra exempel. Vi bygger i trä och vi bygger inspirerande och spännande.

Oker-Blom tror också att man skulle kunna poängtera samhörigheten i skolorna. Lovisa har fått höga poäng på frågan hur eleverna trivs i skolan.

– Det att det inte är för stort kan ibland vara en fördel.

Daglig service borde erbjudas på flera håll

I stadens nya strategi omnämns Lovisa dessutom som en ”byarnas stad”. Borde satsningen användas mer i marknadsföringen?

Enligt Jan D. Oker-Blom är det en bra prioritering.

– Enligt mig handlar det om att vi ska erbjuda service man behöver dagligen på flera håll i kommunen. Då till exempel grundskolans lägre klasser i byarna, säger han.

Sedan finns det också serviceformer som invånarna inte behöver dagligen. På den punkten anser Oker-Blom att allt inte kan erbjudas i alla byar.

Enligt honom är Lovisas byar ändå ovanligt livskraftiga, aktiva och mångsidiga, också då det kommer till serviceutbudet.

– Här kommer vi att gå vidare med satsningar på att man faktiskt kan få ganska mycket på olika håll i Lovisa. Skolorna är förstås ett gott exempel och speciellt för små barn är avståndet ganska viktigt.

Lovisa vill förbättra förbindelserna mellan byar och centrum

Jan D. Oker-Blom berättar också att staden håller på med vissa teknologiska satsningar för att förbättra servicen.

Ett exempel är något slags kollektivtrafiklösning som baserar sig på efterfrågan. Indragna bussturer och brister inom kollektivtrafiken har varit på tapeten i Lovisa under det senaste året.

– Det vill säga att man lättare skulle kunna röra sig kollektivt mellan byarna och till exempel centrum eller någon annan del av kommunen där mer ovanlig service erbjuds.

Buss utanför busstationen
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Yle Östnyland frågar också fullmäktigeledamot Kristian Willner om han har några tankar kring hur staden skulle kunna marknadsföra byskolorna.

Han säger att en arbetsgrupp borde börja föra saken framåt i samarbete med tjänstemännen.

Är det fortfarande relevant att använda bevarandet av byskolorna som lockbete för barnfamiljer?

– Jag tror nog det. Jag tycker mig se att stadens strategi är inne på samma linje och jag tror inte att tankegångarna har ändrat så hemskt mycket, säger Willner.

Skulle du själv kunna tänka dig att ta upp frågan om att marknadsföra byskolorna, till exempel i fullmäktige?

– Möjligtvis. Delvis hoppas jag att det kommer en ny generation av invånare som är aktiva. Men jag meddelade redan tidigare att jag nog står till tjänst om någon tar tag i saken.

Willner säger ändå att han själv inte har några planer på att börja driva frågan i det här läget, då hans egna barn inte längre är i byskoleåldern. Han följer ändå med hur staden tar tag i saken.

Omröstningen är inte längre tillgänglig.

Diskussion om artikeln