Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Unik röntgenapparat togs i bruk vid ÅUCS - unga skoliospatienter gynnas av att strålningsdoserna är mindre

Från 2018
Patient står i ny röntgenapparat vid ÅUCS och får hjälp av två röntgenskötare.
Bildtext En patient får hjälp i röntgenmaskinen av röntgenskötarna Tiina Hautanen och Jenny Svegin.
Bild: Egentliga Finland sjukvårdsdistrikt

Nu kan läkare vid Åbo universitetscentralsjukhus granska patientens hållning och rygg med hjälp av en ny form av röntgenteknik. ÅUCS är först i Finland och den andra i Norden i att ta i bruk en så kallad slot- scanningapparat.

Patienten står i röntgenapparaten, istället för att ligga. På det sättet får läkarna en bättre uppfattning om patientens hållning, rygg och ben. Det här hjälper läkarna att exempelvis se hur sned en skoliospatients rygg är.

Röntgenapparaten ger också nya möjligheter då man planerar operationer.

- Den här är unik. Det finns cirka 200 liknande apparater i världen och de flesta finns i USA och centrala Europa. Vi är mycket stolta över att vi har fått ny teknik hit, berättar avdelningsöverläkare och radiolog Erkki Svedström vid ÅUCS.

Märkbart lägre strålningsdos

Enligt Svedström skiljer sig den nya röntgenapparaten märkbart från andra röntgenapparater.

- Den är annorlunda. Den här apparaten mäter och ger exakta positioner för skelettet och då kan vi skapa olika modeller. Det är också unikt att patienten står. Vi kan få tredimensionella bilder och på det sättet få mer information om patienten.

Strålningsdosen från röntgenapparaten är också mycket lägre jämfört med annan röntgenapparatur. Det är en positiv sak för patienterna.

Två röntgenskötare sitter vid en dator som visar en röntgenbild på en rygg.
Bildtext Röntgenskötarna Tiina Hautanen och Jenny Svegin vid ÅUCS.
Bild: Egentliga Finland sjukvårdsdistrikt

- Det här är speciellt viktigt med tanke på barn och unga, som ibland måste gå på röntgen regelbundet, säger avdelningsöverläkare Olli Pajulo på barn- och ungdomskirurgiska enheten vid ÅUCS.

Det är främst unga skoliospatienter som har nytta av det här. Skolios är en krökning i ryggen som ibland måste rätas ut med hjälp av en operation.

Smidigare för patienten och bättre diagnosticering

Enligt Pajulo ger röntgenapparaten skarpare bilder samtidigt som själva proceduren är smidigare för patienten.

- Diagnostiken blir bättre tack vare apparaten, säger Olli Pajulo.

I nuläget tar man röntgenbilder på patienter som har problem med rygg och hållning, men i framtiden är det möjligt att också lungpatienters röntgenbilder tas med hjälp av maskinen. Röntgenapparaten ska också användas i forskningssyfte, planerar ÅUCS.

Upp till 4 000 patienter har nytta av apparaten årligen

Hittills har cirka 400 patienter röntgats med hjälp av den nya apparaten, som kom till ÅUCS i augusti. Målet är att ta röntgenbilder på mellan 2 000 och 4 000 patienter årligen.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt satsar stort på vården av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Enligt avdelningsöverläkare Olli Pajulo sköter ÅUCS cirka två tredjedelar av alla ryggoperationer i Finland bland barn och unga.

- Det har koncentrerats hit till oss under de senaste tio åren, säger Pajulo.

Diskussion om artikeln