Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Här gäller nolltolerans för sexuella trakasserier

Från 2018
Seksuaalinen ahdistelu / Asianajotoimisto Dittman&Indrenius / Anders Carlberg / Toimitusjohtaja / Hanna-Mari Manninen / Osakas / 17.01.2018
Bildtext I en god företagskultur finns ingen grogrund för trakasserier. På bilden vd:n Anders Carlberg och partnern Hanna-Mari Manninen på advokatbyrån Dittmar & Indrenius.
Bild: Jouni Immonen / Yle

Sexuella trakasserier är ett problem på våra arbetsplatser. Det har kommit fram i tusentals vittnesmål i samband med Me too-kampanjen. Men det finns mycket en arbetsplats kan göra för att förbättra situationen. På advokatbyrån Dittmar & Indrenius arbetar man medvetet för en företagskultur som inte ger grogrund för trakasserier.

Det är inte vanligt att sexuella trakasserier på arbetsplatser behandlas i rätten som ett enskilt ärende. När det förekommer, är det ofta i samband med uppsägningar. Då kan det komma fram mobbning och osakligt beteende.

- Objektivt sett är lagen alltid på den trakasserades sida, förklarar vd:n Anders Carlberg. Trakasserier behandlas i diskrimineringslagen, i lagen om jämställdhet och i arbetsskyddslagen.

Men fallen är besvärliga eftersom det är den trakasserades sak att bevisa att olämpligt beteende har ägt rum och ord står mot ord, säger Carlberg.

Objektivt sett har den trakasserade alltid rätt

― Anders Carlberg

På advokatbyrån Dittmar & Indrenius har man ingen tolerans för att personer beter sig olämpligt på jobbet, därför har man satsat mycket på att skapa en företagskultur där man är tydlig i sin kommunikation. Ett beteende som avviker från företagskulturen tolereras helt enkelt inte.

På Dittmar & Indrenius mäter man regelbundet hur bra företaget lyckas med sin företagskultur via den oberoende organisationen Great Place to Work.

- Vi fokuserar inte bara på hur bra jurist man är utan också på hur bra man fyller kriterierna när det kommer till att respektera andra människor, säger verkställande direktören Anders Carlberg.

Seksuaalinen ahdistelu / Asianajotoimisto Dittman&Indrenius / Anders Calberg /toimitusjohtaja / 17.01.2018
Bildtext Det räcker inte med att man är en bra jurist, man måste också vara bra på att respektera andra, säger Anders Carlberg.
Bild: Jouni Immonen / Yle

Man har gjort sig av med hierarkierna och varje ärende som berör byråns framtid diskuteras av alla. Osunda hierarkier leder lätt till en maktbalans där alla inte vågar säga vad de känner. I en icke-hierarkisk struktur vågar var och en säga sin åsikt.

- Den här tryggheten hjälper oss att skapa en atmosfär där trakasserier förhoppningsvis inte förekommer, säger Carlberg.

Tusentals kvinnor vittnar om sexuella trakasserier på arbetsplatserna i vårt land och nu börjar också beslutsfattarna vakna upp. Arbetsminister Jari Lindström har tillsatt en arbetsgrupp för att åtgärda problemet, som är verklighet inte minst på hans egen arbetsplats riksdagen där hans tidigare partikamrat Teuvo Hakkarainen (Sannf) tafsat på kvinnor och där var tionde assistent utsätts för sexuella trakasserier enligt en enkät som Yle har gjort.

Anders Carlberg vill inte ge goda råd varken till ministern eller andra beslutsfattare, men berättar gärna hur man går till väga på hans arbetsplats. Carlberg önskar att företag skulle vara mer tydliga i att visa att ett beteende där trakasserier förekommer inte är acceptabelt. Vad Me too-kampanjen beträffar säger Carlberg att det inte finns någon rök utan eld.

- Det är helt klart att trakasserier förekommer och att det är ett beteende som man bör bli av med.

Seksuaalinen ahdistelu / Asianajotoimisto Dittman&Indrenius / Hanna-Mari Manninen / Osakas / 17.01.2018
Bildtext För Hanna-Mari Manninen är advokatyrket ett kall.
Bild: Jouni Immonen / Yle

Hanna-Mari Manninen är partner på Dittmar & Indrenius. På frågan om hur man ska veta var gränsen går svarar hon att det hela är enkelt och hon jämför trakasserier med alla andra typer av mobbning.

- Om det är svårt och man inte förstår, så lönar det sig att fråga om råd.

Hanna-Mari Manninen berättar att alla nyanställda ges utbildning i vad en god företagskultur innebär.

- Allting börjar med kulturen, säger Manninen.

För Hanna-Mari Manninen är advokatyrket ett kall. Hon vill göra världen till en mer jämställd plats och en plats där kvinnor har samma möjligheter att göra karriär som män. Det är fortfarande inte vanligt att småbarnsmammor får höga poster i arbetslivet.

Manninen är mamma till en liten dotter och blev utnämnd till partner strax efter att hon kom tillbaka från sin moderskapsledighet. Hon är noggrann med att de nya som anställs till företaget har jämställda värderingar och hon välkomnar diskussionen om sexuella trakasserier på arbetsplatserna.

Att prata högt om det är det enda sättet att få till stånd en förändring

― Hanna-Mari Manninen