Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finlands cancervård är i världstopp – och om vi satsar på forskning kan ännu fler överleva säger överläkare

Från 2018
Uppdaterad 31.01.2018 17:03.
Droppställning för sytostatika
Bild: Yle, Anu-Maija Kärjä

En del saker har utan tvivel blivit bättre i Finland och i världen, bland annat cancervården. När Finlands Cancerregister inledde sin verksamhet för 65 år sedan tillfrisknade endast 20 procent av de diagnosticerade cancerpatienterna.

Numera hör Finland till de åtta bästa länderna i fråga om hur insjuknade tillfrisknar, rapporterar Cancerorganisationerna.

Det blev klart på basis av världens mest omfattande befolkningsundersökning Concord-3, där uppgifter om 37,5 miljoner vuxna och barn analyserades.

Forskarna utredde hur många av patienterna som var vid liv fem år efter diagnosen - det är den tidsperiod efter vilken patienten anses ha tillfrisknat.

cancerpolikliniken
Bild: Yle/Linus Hoffman

Med i undersökningen fanns personer i åldern 0-99 år som hade drabbats av de 18 vanligaste cancerformerna.

Finland har lång tradition av cancerforskning

Finlands cancerregister gav ut uppgifter om nästan 300 000 patienter. Exempelvis år 2015 insjuknade 33 000 här bosatta personer i cancer.

Vi har fungerande screening så vi kommer åt att diagnosticera cancer i ett tidigt skede

― Överläkare vid Cancercentret Johanna Mattson

De länder som bäst klarat av att vårda sina cancerpatienter under den 15 senaste åren är förutom Finland Norge, Island, Sverige, USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland.

Varför är vi så bra på cancervård?

- Det beror på en mängd olika faktorer. Vi har fungerande screening så vi kommer åt att diagnosticera cancer i ett tidigt skede. Vi har också ett bra hälsovårdssystem - även om det förekommer en del klagomål - så vi får diagnoserna utan dröjsmål, säger Johanna Mattson som är ledande överläkare vid Cancercentret vid Helsingfors universitetssjukhus.

Ylilääkäri Johanna Mattson HUSin Syöpäkeskuksesta.
Bildtext Överläkare Johanna Mattson
Bild: Karoliina Paatos / ET (ks. Description)

Mattson fortsätter räkna upp orsaker som fört Finland till toppnationerna inom cancervård:

- Vi har en lång tradition inom cancerforskningen i Finland, och även medierna har gjort sitt jobb, det vill säga medvetandegjort finländarna om olika symptom som kan kräva vård, säger Mattson.

Vi har tagit i bruk helt nya behandlingsformer, nya läkemedel som skräddarsys efter individens cancertyp och subtyp

― Överläkare vid Cancercentret Johanna Mattson

Vad är det som gått framåt i vården?

- Alla behandlingsformer har blivit bättre, onkologiska och kirurgiska. Vi har tagit i bruk helt nya behandlingsformer, nya läkemedel som skräddarsys efter individens cancertyp och subtyp, säger Mattson.

Mattson säger att det känns fint att resultaten blir lite bättre år för år - och de allra nyaste behandlingsformerna märks inte ens ännu i statistiken.

- Men vi måste fortsätta satsa på forskning, säger överläkare Mattson.

Stor skillnad i överlevnad mellan länder

Överlag tillfrisknar allt fler av dem som insjuknar i cancer.

Undersökningen, som baserar sig på 332 cancerregister i länder där två tredjedelar av världens befolkning bor, visar dock att det finns stora skillnader länder emellan.

Resultaten blir lite bättre år för år - och de allra nyaste behandlingsformerna märks inte ens ännu i statistiken

― Överläkare vid Cancercentret Johanna Mattson

Siffran från 1950-talets Finland kan jämföras med Cancerstiftelsens siffror från 2016, som visar att 67 procent av männen och 69 procent av kvinnorna var vid liv fem år efter diagnosen.

Jätteprojektet som publicerats i den medicinska tidskriften The Lancet visar följande: i vårt land var 89 procent av de kvinnor som insjuknat i bröstcancer under åren 2000-2014 vid liv fem år efter diagnosticering.

I fråga om vård av bröstcancer hör vi till topp-fem tillsammans med USA, Australien, Island och Norge. Europa överlag klarar sig rätt bra, förutom de östligaste delarna.

I Ryssland är överlevnadsprocenten 71 och i Indien är 66 procent av kvinnorna vid liv efter fem år.

cancervård, strålbehandling
Bild: Yle/Kare Lehtonen

För en annan vanlig cancerform, prostatacancer, var överlevnadssiffran i Finland 93 procent och för tjocktarmscancer 65 procent under uppföljningsperioden. Nu är siffran 94 procent för prostatacancer.

Också i fråga om hudmelanom och lymfom har vårdresultaten förbättrats i Finland.

Bättre prognos också för svåra cancerformer

Det finns fortfarande cancerformer där prognosen är dålig, vilket enligt överläkare Mattson främst beror på att de inte ger symptom i början och därför upptäcks i ett sent skede.

- Men också i de svåra formerna går vården småningom framåt, men långsammare, säger Mattson.

I fråga om de mest svårvårdade cancerformerna såsom lever-, matstrups- och lungcancer samt cancer i bukspottskörteln har överlevnadsstatistiken förbättrats något.

Också i de svåra formerna går vården framåt, men långsammare

― Överläkare vid Cancercentret Johanna Mattson

Överlevnadssiffran vid levercancer steg från 10 till 15 procent i Finland vid fall där diagnosen fastställts med vävnadsprov.

För lungcancerpatienter där diagnosen bekräftats med vävnadsprov steg överlevnadsprocenten från 17 till 20.

Mest har lungcancerpatienternas överlevnadssiffror förbättrats i Kina (från 8 till 20 procent) och Japan (från 23 till 33 procent).

Vad gäller cancer i bukspottskörteln har överlevnadssiffran stigit från 4 till 7 procent i Finland när man ser till samtliga fall, men från 9 till 18 procent vid fall där diagnosen fastställts.

En korridor i slitna barnkliniken i Helsingfors.
Bild: Uusi lastensairaala 2017

Barnens chanser varierar från land till land

Chanserna för barn i åldern 0-14 år att överleva cancer beror mycket på vilket land barnet bor i.

I Finland har överlevnadssiffran för dem som drabbas av den vanligaste barncancerformen, akut lymfatisk leukemi, stigit till 95 procent, vilket är näst högst i Europa. På Malta är siffran 100 procent.

Av dem som drabbats av hjärntumör under åren 2010-14 överlevde 80 procent av barnen i Danmark och Sverige mot under 40 procent i Mexiko och Brasilien.

Diskussion om artikeln