Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Tankesmedjor senaste trenden för museer - ska ge fler och aktivare besökare

Från 2018
Tankesmedjorna har tillgång till museernas utrymmen, utställningar och sakkunskap.
Bildtext Tankesmedjorna har tillgång till museernas utställningar och sakkunskap.
Bild: Aboa Vetus & Ars Nova, Jari Nieminen.

Tankesmedjor med högskolestudenter ska vara museernas väg till fler och aktivare besökare. Det är målet med det nya projektet Museerna som innovationsplattformar.

Aboa Vetus & Ars Nova i Åbo samordnar det här nya projektet och Maria Granlund är samordnare för projektet.

- Tidigare har museer gett information och försökt lära människor saker. Den nya internationella trenden är att museer vill skapa en aktiv roll för besökaren. Att se på besökaren på ett nytt sätt, som någon som kan påverka museets innehåll och utställningar.

Projektet bygger upp ett samarbete mellan högskolor, aktörer inom företagsbranschen samt museer. Samarbetet ska också förbättra unga personers arbetslivsfärdigheter.

- Jag tror att studenterna kommer kunna se att utställningar alltid har någon anknytning till deras eget liv. Bara man är aktiv och ger en utställning lite tid så man kan lätt skapa nya tankar. Man kan inte bara gå på autopilot genom en utställning, säger Maria Granlund och tillägger:

- Om man är aktiv på en utställning kan man få kreativa idéer som till och med kan leda till en affärsidé.

Maria Granlund, projektledare Aboa Vetus & Ars Nova
Bildtext Maria Granlund jobbar på Aboa Vetus & Ars Nova.
Bild: Yle / Peter Karlberg

Museerna vill samtidigt lära sig av studenterna. Det för att kunna skapa nya modeller till hur man använder museerna. Lika viktigt för museerna är att få fler yngre att söka sig till museerna.

- En annan bra målsättning för projektet är att ungdomarna gärna vill komma till museerna. Att de tror att museerna har något för dem och att de ser att museerna har en viktig roll i samhället.

Museerna som innovationsplattformar är ett tvåårigt utvecklingsprojekt som genomförs av fyra aktörer: museet Aboa Vetus & Ars Nova, Tekniska museet, Humanistiska yrkeshögskolan Humak samt Ung Företagsamhet rf.

Projektet ska uppmuntra till ett nytt tankesätt och att modigt använda museet som ett underlag för tankarna.

- Jag hoppas på att museerna blir mer öppna för alla människor. Man behöver inte vara någon expert för att komma till ett museum för att njuta av konst eller historia, säger Maria Granlund.

Bara man är aktiv och ger en utställning lite tid så man kan lätt skapa nya tankar. Man kan inte bara gå på autopilot genom en utställning

Maria Granlund

Det tredelade projektet inleds i februari med en tankesmedja där högskolestudenter definierar olika samhälleliga problem och utmaningar. Tankesmedjorna har tillgång till museernas utrymmen, utställningar och sakkunskap.

I projektets andra fas väljer de unga ut de mest intressanta utmaningarna och bearbetar dem under ledning av innovationshandledare, inspirerade av det material som museerna erbjuder samt den kreativa omgivningen.

Aboa Vetus & Ars Nova samordnar Museerna som innovationsplattformar utvecklingsprojektet.
Bildtext Projektet inleds med en tankesmedja där högskolestudenter definierar olika samhälleliga problem och utmaningar.
Bild: Aboa Vetus & Ars Nova

I den tredje fasen förmedlar man sedan arbetsmodeller som utvecklats och testats inom projektet till andra aktörer som arbetar med utbildning av unga.

Projektet har finansierats med medel ur Europeiska socialfonden och är en del av Europeiska kommissionens program Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020.

Här kan du läsa mer om projektet Museerna som innovationsplattformar (på finska)

Diskussion om artikeln