Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Varför publicerar Yle namnet på regissören som misstänks för sexuella trakasserier?

Från 2018
Yleflaggor
Bild: Derrick Frilund / Yle

De viktigaste grunderna för att publicera namnet är personens maktposition i förhållande till kvinnorna som varit föremål för trakasserierna, personens verksamhet som lärare och det stora antalet fall.

Yle har utrett sexuella trakasserier inom filmbranschen under flera veckor genom att intervjua tiotals personer. Antalet fall där Lauri Törhönen sägs ligga bakom trakasserierna är betydande, ett tjugotal kvinnor har berättat att de har trakasserats sexuellt eller bevittnat sexuella trakasserier.

Läs artikeln här.

I bakgrundsdiskussionerna har också andra namn kommit fram. Yle fortsätter att utreda frågan.

Kvinnorna som delgett Yle sina erfarenheter är i olika ålder och de har under tiden för trakasserierna fungerat i olika uppgifter, som studerande i branchen eller som Törhönens kolleger.

Kvinnornas berättelser om trakasserierna var likartade och flera av dem var redo att berätta om sina erfarenheter officiellt under eget namn.

Lauri Törhönen har haft en exceptionell maktposition i branschen eftersom han har fungerat som högskolelärare och regisserat flera filmer. Utgående från sin ställning har han haft möjlighet att påverka kvinnornas karriärutveckling och motivation. Många kvinnor har varit unga och nykomlingar i branschen vid tidpunkten för det skedda.

Exceptionellt är också att fallen är från olika årtionden, vilket tillsammans med det stora antalet kraftigt antyder att det inte är fråga om enstaka fall. På basen av de uppgifter Yle samlat in är fallen många och det störande beteendet har fortsatt utan att man ingripit. Enligt kvinnorna som Yle har intervjuat kände ett stort antal människor till trakasserierna.

Inom filmbranschen är det skäl att reda ut huruvida läroinrättningarna, företagen och finansiärerna har varit medvetna om de misstänkta trakasserierna som Törhönen eller någon annan har gjort sig skyldig till, och om man har ingripit. Är de medel som står till buds för att förhindra företeelsen tillräckliga, och kan de förbättras?

Att igen erinra sig de tidigare erfarenheterna har varit tungt för många av de intervjuade kvinnorna. Många har plågats av enskilda erfarenheter och en del av kvinnorna har berättat att deras erfarenheter har inverkat på om de överhuvudtaget vill arbeta i filmbranschen.

Kvinnorna som Yle intervjuat berättar bland annat att Lauri Törhönen kysst dem med våld, tagit dem på låren och brösten och föreslagit sex.

Jämställdhetsombudsmannen definierar sexuella trakasserier på sin hemsida:

Med sexuella trakasserier avses någon form av icke önskvärt verbalt, ickeverbalt eller fysiskt beteende av sexuell natur vars syfte är eller som leder till en kränkning av en persons psykiska eller fysiska integritet, särskilt när detta sker genom att skapa en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller tryckande stämning.

Utgående från de intervjuer Yle och andra medier publicerat verkar det uppenbart att kvinnorna har utsatts för sexistiskt beteende som kränker människovärdet.

På basen av intervjuerna verkar det som om Lauri Törhönens agerande har varit en del av denna företeelse. Han har fungerat som lärare och i sin position kunde han ha stoppat beteende som rotat sig i branschen.

I stället verkar det som om han upprepade gånger har förhållit sig osakligt och respektlöst till kvinnorna.

Fallen i Yles artikel bryter inte mot lagen men de kan anses vara klandervärda då man beaktar personens samhälleliga roll och maktposition.

A-Studion i TV1 fortsätter på ämnet klockan 21.00.

Text: Tuomas Kerkkänen/ Yle Uutiset.
Översättning: Ingrid Mallén

Diskussion om artikeln