Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Planeringen av centrumtunneln inleds – ska möjliggöra ett bilfritt kärncentrum i Helsingfors

Från 2018
Julbelysningen i Helsingfors centrum.
Bild: YLE/Pinja Puranen

I början av februari inleds planeringsarbetet med centrumtunneln. Samtidigt utvecklas också planerna för ett stort gångcentrum i huvudstaden.

År 2008 avbröts planeringen av centrumtunneln, då Helsingforspolitikerna beslöt att sätta projektet på is.

I höstas lyckades ändå Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori (Saml) med stöd av sina partikamrater få planeringen av en ny centrumtunnel inskriven i Helsingfors stads strategi.

Enligt strategin ska Helsingfors utreda möjligheterna för en ny underjordisk uppsamlingsgata. Tunnellinjen är den samma som tidigare – från Sörnäs centrum ut till Västerleden.

Utredningen gäller också ett gångcentrum och vägavgifter

Nu kör det över två år långa utredningsarbetet igång. På våren 2020 borde det finnas något att visa upp för fullmäktige.

Diplomingenjör Katariina Baarman är den som leder det stora projektet. Hon har tidigare varit med och planerat trafikarrangemangen i olika stadsdelar i Helsingfors – men säger att det här projektet är helt i en klass för sig.

Lemminkäinens förslag till centrumtunnel i Helsingfors.
Bildtext Tunneln ska enligt planerna gå från Sörnäs till Västerleden.

Till jobbet hör nämligen inte bara att planera centrumtunneln.

Baarman är också ansvarig för att utveckla planerna om ett stort gångcentrum i Helsingfors samt ta ställning till om Helsingfors behöver någon typ av vägavgift, till exempel trängselavgifter.

Enligt Baarman är planerna på en tunnel och ett gångcentrum helt unika – så vitt hon vet finns inte samma upplägg någon annanstans.

"Man får inte det ena utan det andra"

För att kunna förverkliga ett gångcentrum måste biltrafiken flyttas någon annanstans, till exempel till underjorden.

– På sätt och vis kan vi inte få det ena utan det andra. Ett gångcentrum blir inte bra om vi inte får bort bilarna från vägarna. De går hand i hand, säger Baarman.

Hon hävdar att ett gångcentrum skulle locka mer folk till centrum och säkra näringslivets verksamhet. Dessutom skulle det vara trivsamt, säkert och livskraftigt. Men hon medger att det finns utmaningar.

– Bilarna skulle naturligtvist inte försvinna från centrum helt och hållet men de skulle nog behöva minska betydligt. Till parkeringshallarna skulle man få köra via tunneln. Tunneln skulle också ta bort den tunga trafiken från vägarna.

Idéer kan börja samlas in redan på våren

Gångcentrumet skulle inte omfatta hela Helsingfors centrum. Baarman bedömer att det kanske skulle gälla Brunnsgatan i området kring Järnvägstorget, korvhuset och Ateneum samt Esplanaderna.

Eventuellt också Kampen och någon annan del av kärncentrum.

Men ännu är inget säkert. Allt är i startgroparna och det kommer att krävas mycket politiskt debatterande innan planerna kan bli verklighet.

Tanken är att man under våren eller sommaren kommer att samla idéer bland annat från helsingforsborna och näringslivet. I samband med det kan också företagen berätta vad de tycker om såväl tunneln som ett gångcentrum.

När idéerna har samlats in och analyserats är det dags att börja jobba. Om utredningen kommer att leda till ett eller flera förslag vet Baarman inte i det här skedet.

Före våren 2020 borde det ändå finnas en klar utredning och kostnadsberäkningar att lägga fram för politikerna i Helsingfors – det är sedan upp till dem att bestämma om projektet går vidare.

Artikeln baserar sig på Yle Uutisets text Nyt se alkaa – Helsingin keskustan ali kulkevan tunnelin suunnittelu: "Ainutlaatuista koko Suomessa" skriven av Reeta Salminen.