Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Censorns tips inför studentproven i språk

Från 2018
Uppdaterad 27.02.2018 11:38.
Bild till artikelserie Censorerna tipsar
Bild: Annukka Palmén-Väisänen/Yle/Shutterstock

Språkproven testar förmågan att lyssna, läsa och skriva på olika språk. Vissa uppgifter försöker också simulera muntlig kommunikation i skrift. Här är censorernas tips inför studentproven i främmande språk.

Raili Hildén, språkutskottets ordförande och universitetslektor i språkdidaktik för främmande språk, samt censor Sisko Mällinen ger sina tips inför studentskrivningarna i korta och långa språk.

1. Gör det du ska lära dig personligt

Alla lär sig på olika sätt, men generellt sett är det nyttigt att studera på ett sätt som personifierar lärostoffet. Det betyder att man tänker ut hur man själv skulle använda ett ord eller en grammatisk regel i stället för att försöka plugga ordlistor utantill.

Bilda egna satser med svåra ord eller förklara grammatiska regler med egna ord för dig själv eller för en vän. Läs textavsnitt högt och diskutera dem med kompisen. Skapa en mening för det du läser i stället för att plugga rutinmässigt.

2. Följ med olika medier

Följ med medier på det språk du vill lära dig veckorna före studentprovet. I medier hittar du modeller för språket och ser hur språket används på riktigt. Se på program på internet och i tv. Lyssna på radio eller poddar och läs tidningar. Det är såklart bra att göra det här redan tidigare i gymnasiet.

Satsa på att förstå det du hör, ser och läser. Försök formulera egna tankar kring det du har sett eller läst.

Ta till vara ord och fraser som du hör i filmer och sjung med i sångtexter. Med kompisar kan ni enas om att ha ”språkdagar” då ni bara talar det specifika språket när ni träffas. Som med alla prov ska man satsa på att man förstår det man hör, ser och läser. Försök också formulera egna tankar kring det du sett eller läst.

Är du intresserad av fotboll är det ett bra tips att följa med grenen till exempel på engelska inför skrivningarna i engelska. Läs sportnyheter på engelska eller se på matcherna med engelskt referat. Vokabulären du lär dig så kan vara till nytta också i studentprovet, där man ibland kan välja ämnet för sin essä rätt fritt, så länge man håller sig inom uppgiftens ramar.

3. Visa vad du kan

När du väljer ämnet för din essä lönar det sig inte nödvändigtvis att ta det allra enklaste alternativet. Den här delen av provet mäter hur bra du är på språket som helhet, och om du verkligen vill visa vad du går för ska du välja ett mer krävande ämne, om du känner att du hanterar det. Väljer du ett enkelt ämne kan det vara att du också producerar simplare text.

Akta dig för att upprepa samma ord och konstruktioner, variera i stället språket så gott det går. Välj ett ämne som du har mycket åsikter om. Skriv ner texten och läs sedan igenom den med eftertanke.

Visa att du förstår både detaljer och helheter. En god text bygger på språkriktighet och ett tillräckligt ordförråd. I korta lärokurser är ordförrådet mer konkret och handlar om vardagliga saker, medan det krävs mer avancerad vokabulär och korrekta formuleringar i de långa lärokurserna.

När du väljer ämnet för din essä lönar det sig inte nödvändigtvis att ta det allra enklaste alternativet.

4. ... men håll dig på en nivå som du klarar av!

Speciellt i sådana språk som man främst har lärt sig i skolan utan kontakter till naturligt språkbruk riskerar många att göra stilbrott. Då bakar man in onödigt fina och ovanliga uttryck i en annars vanlig text, som också kan ha fel i basstrukturerna.

Tänk alltså på att visa vad du kan utan att försöka för mycket eller låta för högtidlig. Helhetsintrycket blir bäst när man framställer det man på riktigt förstår med ett sådant språk man på riktigt behärskar.

5. Skapa en fungerande helhet

Att man behärskar ett centralt ordförråd och basstrukturerna hör till i alla språk och lärokurser. Försök i god tid bli av med de mest störande feltyperna, som ordföljdsfel i tyska, rättskrivning i franska eller elementär verbböjning i ryska.

Kom ändå ihåg att en god prestation i en skrivuppgift inte bara avgörs av korrekthet, utan nyckeln i det hela är att budskapet når fram och helheten fungerar. Förmedla ett tydligt budskap i dina svar.

6. Var personlig - skriv en text som skiljer sig ur mängden

En sak som mer sällan tas upp i samband med språkprov är att skribenter gärna får komma med personliga inslag i skrivuppgifterna. Skriv om något som gör din essä intressant eller rolig att läsa, något som gör att texten skiljer sig ur den stora massan. Då får din text mer sannolikt högre poäng, förutsatt att försöket inte faller på grova fel eller oavsiktlig tvetydighet.

Kom modigt med egna erfarenheter, idéer och åsikter som anknyter sig till ämnet. I motsats till vad många tror, är det här fullt möjligt också med relativt begränsade språkkunskaper. Det viktiga är att man från första början har övat sig på att använda språket på ett personligt sätt (det vill säga har funderat på hur man själv använder ord eller strukturer, vilket nämns i punkt 1 och 2).

Skriv om något som gör din essä intressant eller rolig att läsa, något som gör att texten skiljer sig ur den stora massan.

7. Håll koll på tiden och ta det lugnt vid hörfen

I och med digitaliseringen regleras hörförståelsedelen inte längre med utlagda pauser, utan skribenten får själv bestämma när den sätter igång en sekvens. Antalet gånger man får lyssna på en text är fortfarande begränsat, och när man har använt alla gångerna (normalt en eller två), kan man inte ta om texten mer. Videoinslagen får man se så många gånger man vill.

Med friheten har också ansvaret ökat: Se till att tiden inte flyger i väg och att du hinner bli färdig med alla uppgifter.

Det traditionella språkprovet inleddes med hörförståelsedelen och det kan vara en trygg strategi också i digitala prov. I varje fall lönar det sig att reservera cirka en timme för hörförståelseuppgifterna.

Gamla goda regler för hörförståelse gäller också för digitala prov: Håll dig lugn och haka inte upp vid det du inte förstår. Försök hellre skapa en helhetsuppfattning om texten. Då kan du komma med rimliga gissningar även om du inte har uppfattat precis varje ord. Bekanta dig med frågan grundligt i lugn och ro innan du börjar lyssna. Fokusera sedan på informationen som ger svar på frågan.

8. Undvik paniklösningar om du får bråttom

Se till att du har tillräcklig med tid att kolla vad du har valt och korrekturläsa det du har skrivit.

Undvik paniklösningar, även om tiden blir knapp. Radera till exempel inte allt du har skrivit, om du inte hinner skriva nytt. Ersätt inte rena gissningar med nya gissningar för att du inte hinner fundera.

9. Kom ihåg att du skriver ett viktigt prov, trots att det sker digitalt

Då man skriver prov digitalt måste man minnas att det fortfarande är fråga om viktiga prov. Nu chattar du inte med kompisar. Versaler och skiljetecken ska användas rätt. Bildsymboler ses inte heller på med blida ögon.

Försäkra dig om dina tekniska färdigheter i god tid före provet. Att hantera vanliga textprogram är konstigt nog ovant för många som annars är duktiga på IT.

Mer nyttig info om de digitala proven finns på Studentexamensnämndens sidor.

Engelska
Franska
Tyska
Italienska
Latin
Ryska
Spanska
Övriga språk

Texten är en del av kampanjen Pressad. Pressad hjälper abiturienter att förbereda sig inför studentskrivningarna och erbjuder information och verktyg för att klara av skrivningarna och hantera stress. Syftet med kampanjen är att betona vikten av att må bra medan man studerar och synliggöra studiestressen som många gymnasieelever känner.

Diskussion om artikeln