Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

För lite vikarier och brist på psykiatrisk vård för barn - barnskyddets situation har försämrats

Från 2018
Uppdaterad 01.02.2018 13:58.
Ett ensamt barn kramar ett mjukisdjur.
Bild: Mostphotos/Cheryl Casey

Barnskyddet har försämrats. Det visar Kommunförbundets barnskyddsenkät. Framför allt är tillgången till psykiatriska vårdtjänster för barn bristande.

Omkring en tredjedel av de organisationer som erbjuder barnskydd bedömer att de placerar barn utanför hemmet därför att det av någon orsak inte går att ordna psykiatriska vårdtjänster för barn.

Närmare hälften av finländarna bor i kommuner där det här är fallet.

Av de tillfrågade ansåg 49 procent av barn kunde få psykiatrisk vård men att processen är för svår och tidskrävande.

13 procent ansåg att barn oftast blir helt utan vård.

Tillgången till psykiatriska vårdtjänster för barn var redan ett problem fem år sedan, enligt en motsvarande enkät.

Vikarierande socialarbetare svåra att hitta

Enligt enkäten råder det en avsaknad på vikarierande socialarbetare.

43 procent av de tillfrågade organisationerna har antingen otillräckliga resurser eller saknar en vikarieresurs som skulle behövas.

Boven i dramat är lagen om yrkesutbildade personer i socialvården.

- Lagen medförde striktare behörighetsvillkor för vikarier, vilket försvårat situationen. De tillfrågade ser det som problematiskt att vissa yrkesgrupper som tidigare arbetat inom barnskyddet inte längre kan anställas som vikarier, säger Kommunförbundets ledande jurist, Sami Uotinen.

Enligt enkäten har problemet vuxit jämfört med situationen för fem år sedan.