Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Samernas nationaldag – nu firar vi Nordens enda ursprungsfolk

Från 2018
Uppdaterad 04.02.2022 10:08.
Samernas nationaldag på 2 minuter - Spela upp på Arenan

Samernas nationaldag fanns första gången i almanackan år 2004. Det bor ca 7000 samer i Finland.

Samekonferensen som hölls i Helsingfors 1992 slog fast att samernas nationaldag ska infalla varje år den 6 februari.

Nationaldagen fanns med i almanackan första gången år 2004.

  • I Finland bor cirka 7000 samer

  • Samerna i Finland talar tre olika språk, nämligen nord-, enare- och skoltsamiska

  • Samerna är Nordeuropas enda ursprungsfolk

Den historiska bakgrunden till nationaldagen är den första samiska kongressen, som hölls i Trondheim i Norge 6.2.1917. Vid det tinget inleddes samarbetet mellan samerna över nationsgränserna. En av initiativtagarna till mötet var frihetskämpen Elsa Laula.

Den största frågan vid den första samiska konferensen var frågan om hur samernas möjlighet att leva skulle kunna bevaras, då nationsgränserna försvårade deras traditionella rörlighet och renarnas bete.

Dessutom började majoritetsbefolkningen använda allt mera av samernas område.

Samiska frihetskämpen Elsa Laula.
Bildtext Elsa Laula var en av initiativtagarna till det första samiska landsmötet i Trondheim 1917

Nordens enda ursprungsfolk

Samerna är Europas nordligaste och Nordens enda ursprungsfolk. De har en egen historia, språk, kultur, näring, livsstil och identitet.

Ett ursprungsfolk är ett folk vars förfäder har bott på ett område när det erövrades eller bebyggdes, eller redan innan nuvarande nationsgränser slogs fast.

Sedan 1991 har samerna blivit hörda som ursprungsfolk i riksdagen, i ärenden som specifikt berör dem. I Finland, Sverige och Norge har samerna också ett eget samarbetsorgan, sametinget.

Samefamilj i rasbiologisk bok The Racial Characters of the Swedish Nation.
Bildtext Samerna är Europas nordligaste ursprungsfolk.
Bild: Herman Lundborg

Samer i fyra länder

Det nordiska sameområdet, Sameland, eller på samiska Sápmi, är numera en lång smal remsa i de nordliga delarna av Norge, Sverige, Finland och Ryssland.

I Finland bor över hälften av samerna på samernas hembygdsområde. Dit hör de nordligaste kommunerna Enontekis, Enare, Utsjoki och norra delen av Sodankylä.

Dessutom finns det ett specifikt skoltsameområde i Enare kommun, för de skoltsamer som flyttade till Finland efter andra världskriget.

Samerna utgör nu ungefär en tredjedel av befolkningen i sitt område.

Förr i tiden kallades samernas förfäder officiellt för lappar. I Finland betydde lapp en person som på heltid utövade traditionella näringar som renskötsel, fiske och jakt, på ett område han ägde och för vilket han betalade skatt åt staten.

Nuförtiden är de här lapparnas gamla områden statens område där alla lokala invånare får hålla på med renskötsel, fiske och jakt.

Renskinnstofflor på marknaden i Jokkmokk
Bildtext Samiska renskinnstofflor
Bild: let ideas compete

Samiska språk

De samiska språken är släkt med finskan. Det finns flera olika samiska språk, och samer från de olika språkgrupperna förstår inte nödvändigtvis varandra. Ungefär hälften av samerna talar samiska som sitt modersmål.

I Finland talas tre olika samiska språk, nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska. Nordsamiskan är det dominerande språket bland samerna.

I Finland försöker man trygga samernas officiella status genom den språklag som trädde i kraft 1992.

Det finns i praktiken inte mycket offentlig service på samiska, men samer har möjlighet att på sitt hembygdsområde få översättnings- och tolkhjälp i offentliga ärenden.

Det finns också en kanal som sänder radioprogram på samiska varje dag, Yle har en samisk redaktion Yle Sàpmi, och det finns en tidning på samiska i Finland, som kommer ut varje månad.

Nuförtiden har också samerna på Finlands samiska hembygdsområde rätt att få undervisning på samiska både i grundskola och gymnasium. Dessutom kan man, som frivilligt tillvalsämne, läsa samiska som modersmål i grundskolan och gymnasiet.

Egen flagga och sång

Samernas egen flagga godkändes år 1986. Flaggan upprepar den samiska folkdräktens granna färger, rött, grönt, blått och gult. Motivet på flaggan kommer från motiven på magiska trummor.

Saamen lippu
Bildtext Samernas flagga

Ringen symboliserar solens och månens cirkel. Den blå halvan är månen och den röda är solen.

Den samiska flaggan hissas vid samernas officiella flaggdagar. Flaggan används också vid olika festligheter.

Samma år som flaggan godkändes, år 1986, godkändes också Same släktens sång, Sámi soga lávlla, som samernas nationalsång.

Samekonferensen har beslutit om alla de nationella symbolerna, nationaldagen, flaggan och nationalsången.

Muusikko Wimme Saari joikaa.
Bildtext Jojken är den äldsta musikformen i Europa.
Bild: Yle/ Juha-Pekka Inkinen

Artikeln är en svensk version av Raili Löyttyniemis artikel Saamelaisten kansallispäivä 6.2 på Yle Oppiminen.

EDIT 15:16 2.2.2018: Tidigare stod det felaktig i texten att "Samernas nationaldag fanns första gången i almanackan år 2014". Det felaktiga årtalet har nu rättats till 2004.

Diskussion om artikeln