Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

President Niinistö inledde sina sex år i snöyra – betonade nationell enighet och internationell dialog mellan öst och väst

Från 2018
Uppdaterad 01.02.2018 15:38.
Sauli Niinistö vinkar till folket under när han inleder sin andra period som president.
Bild: Lehtikuva

Sauli Niinistö avgav i dag sin högtidliga försäkran som republikens president inför riksdagen.

Efter att ha tagit emot riksdagens hälsning framförd av talman Maria Lohela, talade president Niinistö själv till riksdagen.

Han betonade vikten av att lyssna och förstå varandra, samt av att ta hand om ungdomar som riskerar utslagning och de ofrivilligt ensamma.

Lyfte fram behovet av nationell dialog

I början av sitt tal upprepade Sauli Niinistö sina ord från valkvällen, om ansvaret han känner inför uppdraget.

- Att bli vald till president är en stor ära som för med sig ett stort ansvar. Jag tar mitt ansvar ödmjukt, men beslutsamt. Jag ägnar mig åt detta uppdrag, mer än så kan jag inte lova.

Sauli Niinistö underströk vikten av att det finns olika synsätt, samtidigt som han lyfte fram vikten av dialog.

- För mig är det värdefullt att vi hör varandra och lyssnar på varandra. Det är viktigt att det finns olika synsätt och olika åsikter. Men det viktigaste är att vi värdesätter även dem som tänker annorlunda än vi själva.

Det är viktigt att det finns olika synsätt och olika åsikter. Men det viktigaste är att vi värdesätter även dem som tänker annorlunda än vi själva.

― Republikens president Sauli Niinistö i sitt installationstal i riksdagen
Sauli Niinistö inleder sin andra presidentperiod.
Bild: Lehtikuva

Niinistö väntar sig internationell turbulens

Enligt Sauli Niinistö har de gångna sex åren varit turbulenta, såväl i Europa och dess närområden, som längre bort.

Niinistö anser att Finland ändå har klarat sig väl under de osäkra tiderna, och framhåller betydelsen av ett trovärdigt eget försvar. Också här nämner han den nationella enigheten som en viktigt ingrediens.

- Vår säkerhet stöder sig emellertid inte enbart på vapen. Det behövs också djup nationell sammanhållning, vilja och beredskap.

Enligt Sauli Niinistö ställer utdragna och svårlösta kriser hårda krav på det internationella samfundet. Han uppfattar att det finns två utvägar för att förbättra situationen, då de geopolitiska intressena har varit starkare än fredsviljan.

- Den första vägen är den internationella ordningens väg; vi måste kunna stärka både FN:s och EU:s ställning i världen.

- Den andra vägen bygger på direkta kontakter; det är nödvändigt med en dialog mellan öst och väst. Jag har strävat efter att bana väg i vardera riktningen. Och det kommer jag att fortsätta med.

Jag har enligt bästa förmåga arbetat för att Finland ska sitta vid de bord där man påverkar framtiden

― Sauli Niinistö i sitt installationstal i riksdagen

Vill bekämpa ofrivillig ensamhet, både bland unga och äldre

Till slut i sitt tal ville Sauli Niinistö ännu ta upp en aspekt som han anse är viktig för samhället, nämligen sammanhållning och stabilitet.

- Förtroende är A och O i detta sammanhang. Att vi kan lita på varandra, på det finländska samhällssystemet och demokratin.

- Förtroende betyder inte att alla är av samma åsikt, men det betyder att man har kunskap och förståelse för hur andra verkligen tänker.

Niinistö har redan under sin första period som president lyft fram ungdomar som riskerar bli utslagna. Nu tog han dessutom upp ofrivillig ensamhet som ett problem som angår alla finländare.

- En liten gest kan ha stor betydelse – att hälsa på en äldre person i butiken eller be en ung person hänga med i spelet på gården. Ingen handling är så liten att det skulle löna sig att lämna den ogjord. Inget ord är så vackert att det skulle löna sig att lämna det osagt.

Prisades av riksdagsledamöterna

Presidentens tal fick tack av riksdagsledamöterna efteråt.

Många var nöjda med att han inte tog stark ställning inrikespolitiskt, vilket skett i en del tal tidigare.

Vänsterförbundets Silvia Modig tyckte det var viktigt och värdefullt att presidenten lyfte fram FN:s roll.

- Det var fint att han lyfte upp ensamheten och ungdomens situation. Han talade fint och som hela folkets president.

Omsorgstanken viktig

Kristdemokraternas partiordförande Sari Essayah var också hon nöjd. Hon noterade omsorgstanken.

- Det är viktigt att vi står vid sådana människor som har problem i livet. Det var det viktigaste i talet.

De grönas Pekka Haavisto, som kom på andra plats i presidentvalet, fick svara på frågan om Sauli Niinistö är hela folkets president.

- Förstås! Niiistö nådde ett så bra resultat i valet. Ingen fråga om saken.

Diskussion om artikeln