Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Inget intresse för att bygga en matbutik i Kungsporten – nu behövs nya tankar, säger Borgås stadsplaneringschef

Från 2018
Kungsporten i Borgå.
Bildtext Ett vackert område som lockar kunder? Kungsportenområdet i Borgå har fått kritik för sitt utseende och kunde piffas upp, anser företagare.
Bild: Yle/Katarina Lind

Borgå måste få Kungsportenområdet färdigt byggt, anser både politiker och tjänstemän. I höst ska staden börja utreda vad olika aktörer önskar sig av området.

- Jag har inte längre några önskemål för området. Det har jag haft, men önskemålen har aldrig förverkligats, säger Jonna Dahlström, butikschef vid djurtillbehörsaffären Musti ja Mirri i Borgå.

Hon säger att hon på sätt och vis är besviken på hur området har skötts hittills. Enligt Dahlström är området i sig bra, men en större matbutik skulle behövas.

- Området saknar en större matbutik som till exempel en Prisma. Matbutiken skulle föra med sig flera kunder till hela området, säger hon.

Musti ja Mirri i Borgå.
Bildtext Butikschefen vid Musti ja Mirri hoppas på en matbutik på området.
Bild: Yle/Katarina Lind

En gigantisk stormarknad är inte aktuell

En Prisma är ändå inte aktuell, säger stadsplaneringschefen i Borgå Eero Löytönen. Det är inte heller någon annan enorm stormarknad.

Också planläggare Pekka Mikkola vid Borgå stad bekräftar att det enligt nuvarande lagar och planer för området inte är möjligt att bygga en gigantisk stormarknad i Kungsporten.

Efter en lagändring i Finland är det möjligt att bygga detaljhandelsenheter på upp till 4000 kvadratmeter utanför städernas centrum.

- Det här är ändå inte möjligt i Kungsporten, eftersom den nuvarande detaljplanen bara tillåter en handelsenhet på 2000 kvadratmeter, säger Mikkola.

Planen skulle alltså behöva ändras, men det är inte brådskande eftersom intresset för en matbutik har varit svagt.

En lång rad med Prismas butikskärror.
Bildtext Många har hoppats på en Prisma i Borgå (arkivbild).
Bild: Ismo Pekkarinen

"Ingen vill satsa på åkermarketar"

För många år sedan drömde Borgå om en stormarknad i Kungsporten på cirka 11 000 kvadratmeter. Det visade sig ändå sedan att det inte var lagligt att bygga en sådan utanför stadskärnan.

Nu fikar inte Borgå längre efter en sådan stormarknad i Kungsporten, säger Löytönen.

- Både S-gruppen och Kesko tycker att tiden för stora åkermarketar är förbi, säger han.

Borgå har ändå förhandlat med både S-gruppen, Kesko och Lidl om en matbutik i Kungsporten, men utan resultat.

Förhandlingarna har gällt en cirka 2000 kvadratmeter stor butik på tomten bredvid väg 55 i närheten av Shell.

Shell i Borgå.
Bildtext En matbutik skulle kunna placeras i närheten av Shell i Kungsporten.
Bild: Yle/Katarina Lind

"Folk köper kläder och skor på nätet"

Enligt både Löytönen och Mikkola fördes seriösa förhandlingar med en aktör för ett par år sedan, men förhandlingarna nådde trots allt inte målstrecket.

- Jag tror ändå att Lidl kan bli intresserat i framtiden, kommenterar Löytönen.

För tillfället väntar Kesko också på domstolsbeslutet gällande sitt Citymarketprojekt på västra åstranden, konstaterar Löytönen.

Han säger att S-gruppen och Kesko över lag har sagt att intresset för att investera i specialhandelsenheter har minskat.

- Den typen av handel växer inte längre. Folk köper kläder, skor och sporttillbehör på nätet. Det här kan betyda att det blir svårare att få aktivitet i Kungsporten, säger Löytönen.

Hur ser du på risken för dödläge i Kungsporten?

- Naturligtvis är jag rädd för det. Därför måste vi vara öppna för nya tankar gällande vad man kunde ha för verksamhet där.

Blir det en bro över motorvägen?

Enligt stadens planläggningsöversikt för 2018 inleder Borgå i år revideringen av nuvarande detaljplan för Kungsporten.

I samband med det här arbetet måste man också på nytt fundera på bygget av en bro över motorvägen från Estbackahållet, berättar Löytönen.

Det är ändå en stor ekonomisk fråga, eftersom staden själv skulle få stå för miljoninvesteringen.

Arbetet med att revidera den nuvarande detaljplanen inleds i sakta mak, med inledande diskussioner under hösten. Företagarna i Kungsporten ska också höras under utvecklingsarbetet.

Butikschef Ninni Eirto i tygaffären Eurokangas i Borgå hoppas att hela området fixas upp och görs kundvänligare.

Eurokangas i Borgå.
Bildtext Butikschefen i Eurokangas i Borgå tycker att planteringar på området skulle göra Kungsporten mer trivsamt.
Bild: Yle/Katarina Lind

Mer skyltning efterlyses

Också politikerna är av den åsikten att området måste byggas klart och fås att ”se färdigt” ut, säger Löytönen.

- Området kunde få planteringar och det skulle vara otroligt viktigt med flera bussar hit, säger Ninni Eirto.

Jonna Dahlström från Musti ja Mirri tycker att området ser lite industriliknande ut, speciellt på vintern.

- Det skulle också vara trevligt med större skyltar här, säger hon.

Förutom Dahlström hoppas också Eirto på en större matbutik i Kungsporten. Eero Löytönen har inte gett upp hoppet gällande den.

- Vi har till och med gått så långt att matbutiken själv får välja byggplats från de områden det ännu går att bygga på.

Varför ska detaljplanen för Kungsporten revideras och utvidgas?

  • för att möjliggöra en utveckling av området
  • nuvarande plan har inte gått att förverkliga, nu ska man fundera på varför det inte har funnits intressenter
  • staden vill bli av med tomma områden i Kungsporten. Butiker som kräver större utrymme, arbetsplatser och kontor är välkomna.
  • området på den östra sidan av väg 55 har varit avsett för tät bebyggelse i mindre skala. Nu ska man skapa större tomter.
  • handelsområdet ska utvidgas mot Estbacka. Kontor och butiker kan bli aktuella här.
  • planerna på en bro över motorvägen ses över på nytt
  • radhus eller höghus planeras nordost om Estbacka. Förhandlingar med markägaren pågår.

Artikeln uppdaterad. Några ordval preciserades för att förtydliga en hurdan matbutik som kan byggas i Kungsporten.