Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vägbelysning diskuterades i Korsholm – "Vi ville visa att vi tänker på våra byar"

Från 2018
vägbelysning vid landsväg på vintern
Bild: Yle/Rolf Granqvist

Korsholm har gjort upp en lista över vilka sorts orter som ska prioriteras då man bygger ut vägbelysningen i kommunen.

I Korsholm finns i dag kring 6000 stolpar med vägbelysning. Varje år saneras ungefär 100 av dem. Belysningen väckte också en hel del diskussion i fullmäktige.

- Diskussionen blev lite spretig och det kom in annat, vi skulle ju bara fastställa prioriteringsgrunderna, säger ordförande Carola Lithén (SFP).

En del ledamöter oroade sig för om kommunen inte kommer att prioritera byarna, i synnerhet om kommunen tänker stänga skolor.

- Men det är klart att vi inte monterar ner där det finns belysning i dag.

Ett par ändringar i listan föreslogs, bland annat att både skola eller daghem ska ge fler poäng.

- De ändringarna godkändes enhälligt. Vi ville visa att vi tänker på våra byar.

En annan sak är att nuvarande vägbelysningsnät till stora delar behöver saneras. Totalt 1100 av lamporna finns på stolpar som är äldre än 40 år, det innebär att också stolpe och kablage måste förnyas.

Det innebär att ingen utbyggnad av belysningen är aktuell i dagsläget.

Diskussion om artikeln