Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Övning blev succé – ambulansflyg till Umeå klart snabbast

Från 2018
Uppdaterad 02.02.2018 15:32.
Operationssal
Bildtext Arkivbild. Vid Norrlands universitetssjukhus kan man erbjuda strokepatienter vård som klassats som norra Europas bästa.
Bild: ITV Studios Finland

En succé. Så bedömer man den övning som Vasa centralsjukhus och Norrlands universitetssjukhus tillsammans arrangerade på fredagen. Övningen visade att en akut sjuk patient kan fås till operationsbordet i Umeå på under tre timmar.

- Tre timmar låter kanske som en lång tid men det är en otrolig förbättring jämfört med alternativet, säger Peter Nieminen som är chef för det operativa ansvarsområdet vid Vasa centralsjukhus.

Alternativet är det som hittills varit standard, nämligen ambulans till universitetssjukhuset i Tammerfors.

- Flyget till Umeå visade sig vara en dryg timme snabbare, kanske handlar det om så mycket som en timme och en kvart, säger Nieminen.

Vasa centralsjukhus ligger långt från närmaste universitetssjukhus. Det händer ändå regelbundet att man måste skicka patienter i behov av akut och krävande vård till något av universitetssjukhusen i Finland. Och idag görs dessa transporter med vanlig ambulans per landsväg.

Stroke - varje minut spelar stor roll

Under övningen simulerade man en situation där en person kontaktar nödcentralen på grund av misstänkt stroke.

Då inleds en vårdkedja som noggrant följer ett väl inarbetat protokoll hos vårdpersonalen. Ambulanspersonalen inleder korrekt vård och förhandsanmäler fallet till akuten vid Vasa centralsjukhus.

- På det viset kan patienten utan minsta dröjsmål fås in på rätt undersökning, en såkallad CT-undersökning, när hen anländer till akuten, säger Peter Nieminen.

När man bekräftat att det rör sig om en stroke inleds genast medicinering med trombolys, det vill säga läkemedel som löser upp eventuella blodproppar. Samtidigt står vårdpersonalen vid Vasa centralsjukhus där och då inför ett val: Vart ska patienten skickas för fortsatt vård?

Otroligt duktig personal

Övningen visade att vård vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå är ett alternativ som helt klart är värt att jobba vidare med, anser Peter Nieminen vid Vasa centralsjukhus.

- Från det att vår patient först ringde nödcentralen till dess att patienten låg på operationsbordet i Umeå gick det 2 timmar och 55 minuter.

All tänkbar vård av strokepatienter finns inte tillgänglig i Vasa. På operationsbordet i Umeå kunde man utföra en såkallad mekanisk trombektomi, ett ingrepp där man går in och rensar bort proppen ur det drabbade blodkärlet.

- Det här är krävande ingrepp som i Finland enbart utförs vid universitetssjukhusen, påpekar Nieminen.

Vid Norrlands universitetssjukhus kan man erbjuda strokevård av otroligt hög standard, enligt Nieminen. Han passar samtidigt också på och berömmer vårdpersonalen vid Vasa centralsjukhus.

- Dom skötte sin del av arbetet absolut fläckfritt, det är en glädje att se dem arbeta.

Projektet fortsätter

Enligt Peter Nieminen var alla parter mycket nöjda med övningen. Att ambulansflyget till Umeå visade sig vara märkbart snabbare än ambulansen till Tammerfors kan inte ignoreras.

- För en strokepatient räknas varje minut, varje minut förbättrar prognosen och patientens framtida livskvalitet, säger Nieminen.

Därför är nästa steg enligt Nieminen solklart att man fortsätter planera för ett samarbete med Norrlands universitetssjukhus.

- I Umeå är de väldigt samarbetsvilliga och ställer gärna upp, i första hand gällande just strokevård, men möjligen också en del andra akutfall.

Vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå finns två ambulansflyg. Man har även tillgång till en helikopter som finns stationerad i Lycksele.

- Står helikoptern i Lycksele kan det ta lite för länge, men råkar den stå på plattan i Umeå är den allra snabbast. Men med den här övningen visade vi att vi kan vinna många dyrbara minuter också med flyget.

Diskussion om artikeln