Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Ett uttryck för desperation" - expertanalys av manifestationen mot aktiveringsmodellen

Från 2018
Aktiivimallia vastustava mielenosoitus Helsingin Senaatintorilla.
Bildtext Tusentals demonstrerade mot aktiveringsmodellen på Senatstorget i Helsingfors.
Bild: Kimmo Hiltunen / Yle

Finländarna har varit långsammare än resten av Europa då det handlar om att sätta igång politiska manifestationer, anser arbetsmarknadsforskaren Mika Helander.

Tusentals människor deltog i fackcentralen FFC:s manifestation på Senatstorget i Helsingfors på fredag för att protestera mot den så kallade aktiveringsmodellen. Facken protesterade också i form av en politisk strejk som berörde flera branscher.

Enligt Mika Helander, sociolog och arbetsmarknadsforskare vid Åbo Akademi, återstår det att se vilka konkreta konsekvenser manifestationen kommer att ha.

Man framför tavla
Bildtext Mika Helander är sociolog och arbetsmarknadsforskare vid Åbo Akademi.
Bild: Åbo Akademi

- Så till vida var det ändå en lyckad operation att det nu finns en mycket större medvetenhet i samhället om vad den här aktiveringsmodellen handlar om och vad den innebär för arbetslösa, säger Helander.

Helander säger att det på symbolisk nivå är viktigt för fackförbunden att ordna liknande manifestationer nu och då, men påpekar också att de inte ordnas ifall det inte finns behov.

"Man kunde båda problem"

Enligt Helander har finländarna varit långsamma med att sätta igång politiska manifestationer och kampanjer.

- När till exempel fackföreningsrörelserna i Europa har gjort stora manifestationer i relation till EU-politik eller andra stora frågor så har de finländska facken vanligtvis inte varit med, säger han.

Kommunikationen mellan regeringen och facken har inte varit lika smärtfri som i andra tider

Det här hänger enligt Helander ihop med vårt konsensussamhälle och system av korporatism. Vanligtvis förhandlar man fram lösningar i trepartsförhandlingar i kabinetterna.

- Nu är det här också ett uttryck för desperation. Man har inte haft tillgång till samma metoder och instrument som tidigare på grund av att vi har en annorlunda regering. Kommunikationen mellan regeringen och facken har inte varit lika smärtfri som i andra tider, säger Helander.

Aktiivimallia vastustava mielenosoitus Helsingin Senaatintorilla.
Bildtext Demonstranterna var missnöjda med den sittande regeringen.
Bild: Kimmo Hiltunen / Yle

Kring aktiveringsmodellen fanns ett trepartssamarbete som slutade oenigt eftersom facket kom med avvikande åsikter. Regeringen ville ändå föra lagstiftningsprocessen vidare och fick den godkänd i riksdagen med sin majoritet.

- Man kunde båda problem i samband med att den här processen gick som den gick, konstaterar Helander.

Solidaritet med arbetslösa viktigt för facken

Enligt Helander är de arbetslösa förutom en del av arbetskraften också ett förhandlingsinstrument för arbetsmarknadsparterna.

- Om det finns stor arbetslöshet så brukar det vara svårare för facket att förhandla om pris och arbetsvillkor eftersom det alltid finns de som köar för att komma in och börja jobba. Därför är frågan kring solidaritet med arbetslösa mycket viktig, säger han.

Facken står inför stora utmaningar om man ska lyckas hålla sig relevant för nya generationer

I och med aktiveringsmodellen skapas en större marknad för snuttjobb där arbetslösa blir tvungna att ta emot kortvariga anställningar.

- Det är ett strukturellt sammanhang på arbetsmarknaden där alla element påverkar varandra. De här snuttjobben kommer att påverka den ordinarie arbetskraftens situation, säger Helander.

Facken står inför stora utmaningar

I och med de stora förändringar som pågår på arbetsmarknadens struktur står facken nu inför stora utmaningar om man ska lyckas hålla sig relevant för nya generationer.

- Människor skapar sin yrkesidentitet allt senare. I ställer måste man jobba med olika snuttjobb, byta arbetsplats, byta yrke, byta arbetsuppgifter. Det är mycket svårare för facket att få med de här människorna, säger Helander.

Aktiivimallia vastustava mielenosoitus Helsingin Senaatintorilla.
Bildtext Demonstrationen mot aktiveringsmodellen ordnades på fredag.
Bild: Kimmo Hiltunen / Yle

Enligt Helander är det också en fråga om vilka typer av anställningar som uppstår.

- Det finns redan Uber-chaufförer och annat där anställningssituationen är helt annorlunda än i vanliga lönearbetsförhållanden. Sådant blir vanligare, likaså uthyrd arbetskraft. Det är stora utmaningar som facket har i dag.