Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ärkebiskop och Flyktinghjälpen: Asylpolitiken måste granskas

Från 2018
Asylsökande demonstrerade mot Finlands flyktingpolitik i Helsingfors den 3 december 2016.
Bildtext Flyktingdemonstration i Helsingfors år 2016. På barnets plakat står det "Irak är inte tryggt".
Bild: Yle/Björn Udd

Oron för asylsökandes rättsskydd är stor både inom kyrkan och flyktingorganisationer. Det är dags att utvärdera asylpolitiken skriver ärkebiskop Kari Mäkinen och verksamhetsledare Annu Lehtinen vid Finlands flyktinghjälp i Helsingin Sanomat idag.

De senaste åren har asylpolitiken skärpts genom flera olika beslut
och det är dags att granska hur helheten ser ut. Det finns risk för att människor som borde få asyl inte får skydd, utan i stället skickas till otrygga hemländer där de riskerar förföljelse, skriver Mäkinen och Lehtinen i ett inlägg.

Ärkebiskop Kari Mäkinen
Bildtext Ärkebiskop Kari Mäkinen
Bild: com.pic. / Mauri Ratilainen / All Over Press

Mäkinen och Lehtinen konstaterar att det år 2015 kom ovanligt många flyktingar till Finland.

Asylpolitiken skärptes genom flera olika åtgärder. Möjligheten till humanitärt skydd slopades, de asylsökande fick mindre juridisk hjälp, det blev svårare att få familjeåterförening och det blev svårare att få asyl.

Det handlar inte bara om enskilda beslut som fattats av beslutsfattare och myndigheter, utan om hur de tillsammans påverkat hela asylprocessen och de asylbeslut som har fattats, skriver Mäkinen och Lehtinen.

- Det fanns ett behov att fatta snabba beslut, men nu är det dags att se vad besluten har lett till - och också fundera på om vi behöver ändra något i vår asylpolitik, säger Annu Lehtinen till Svenska Yle.

on 20 April 2015 shows a boat with refugees next to the cargo ship 'OOC Cougar' in the Mediterranean sea on 05 February 2015. The ships of the German shipping company Opielok Offshore Carriers have rescued more than 1,500 people in the Mediterranean sea s
Bildtext Många flyktingar drunknar på väg över Medelhavet till Europa.
Bild: EPA / Opielok Offshore Carriers

Mäkinen och Lehtinen konstaterar att Finland i dag hör till de länder som har den strängaste asylpolitiken. De finländska myndigheternas syn på hur tryggt det är i länder som asylsökande skickas tillbaka till stämmer inte överens med FN:s flyktingorganisation UNHCR:s bedömning.

Annu Lehtinen säger att det skulle vara viktigt att granska om de beslut som fattats inom flyktingpolitiken är hållbara.

- Det finns en stark oro för att de olika besluten som gjorts kan ha lett till att de asylsökandes rättsskydd och mänskliga rättigheter äventyras.

Lehtinen efterlyser nu debatt om flyktingpolitiken och hon hoppas att ministerier och myndigheter utreder vilken effekt de olika besluten har haft med tanke på helheten.