Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Jämnt lopp mellan spårväg och superbuss i Åbo - rälstrafiken klart dyrare alternativ

Från 2018
Uppdaterad 06.02.2018 06:40.
Spårvagn i Åbo.
Bildtext Så här kunde spårvagnarna i Åbo alternativt se ut.
Bild: Yle/Peter Karlberg

Städerna Åbo och Reso har tillsammans med staten gjort en utredning där man jämfört spårvägs- och superbussalternativen sinsemellan. Ur ekonomisk synpunkt är superbussen ett betydligt lönsammare alternativ än spårvägen, konstaterar rapporten.

Målet är att en så stor del av Åboborna som möjligt drar nytta av en smidigare kollektivtrafik

Minna Arve, Åbos stadsdirektör

Enligt utredningen motsvarar både spårvägen och superbussen de mål staden satt för tillväxt, ökningen av Åbo centrums dragningskraft, smidigare trafiksystem och lockande kollektivtrafik.

Åbos folkmängd och antalet resenärer i kollektivtrafiken har ökat snabbt under 2010-talet. Antalet resenärer i Åboregionen förutspås öka med nästan 30 procent före 2050.

Minna Arve
Bildtext Åbos stadsdirektör Minna Arve.
Bild: Yle / Kalle Mäkelä

- För Åbo är kollektivtrafiklösningen en viktig del av den hållbara och klimatvänliga stadsutvecklingen och ett viktigt steg mot att Åbo ska bli en koldioxidneutral stad före 2040. Målet är att en så stor del av Åboborna som möjligt drar nytta av en smidigare kollektivtrafik, säger Åbos stadsdirektör Minna Arve.

Utredningen har kartlagt spårvägen och superbussen som jämnstarka alternativ och jämfört dem med stombussystemet. Också linjerna som utretts följer samma rutter.

Superbussar beskrivs ofta som spårväg utan räls.

Superbussen och spårvägen planeras på samma sätt

Alla linjer som utretts börjar i Kråkkärret. Det finns fyra alternativ för en ändhållplats i den andra änden av linjen: Reso, Västra centrum, Runosbacken och det planerade resecentret i Åbo som skulle placeras mellan busstationen och Logomo.

Depån har i både spårvägs- och superbussmodellen placerats vid Rieskalähdevägen frånsett spårvägslinjen Kråkkärret-Resecentrum där depån ligger i Österås.

buss malmä
Bildtext Så här ser Malmös superbussar ut.
Bild: Yle/Johanna Ventus

För superbussen planeras exakt samma arrangemang som för spårvägen. Superbussen ska ha samma förmåner och hållplatser som spårvägstrafiken.

Superbussen är mer ekonomisk medan spårvägen är mer känd

Enligt utredningen motsvarar spårvägen mer stadens mål angående konkurrenskraft, tillväxt och ökad användning av kollektivtrafiken. I utlåtandet konstateras att skillnaden mellan spårvagnar och superbussar är mycket liten – förutom att spårvagnen är kändare.

Superbussen är det klart förmånligare alternativet, men risken att man inte når önskad effekt med investeringen är större.

Infrastrukturinvesteringen för spårvägen uppgår till 166 - 293 miljoner euro medan den för superbussalternativet uppgår till 63 - 123 miljoner euro.

Åbo stads spårvägsplan.
Bildtext Åbo stads plan för ett spårvägsnät i Åbo.
Bild: Åbo stad

Av linjerna motsvarar sträckan Kråkkärret-Reso bäst stadens mål. Sträckan i fråga har flest stadsutvecklingsmöjligheter och resenärer.

Ur ekonomisk synpunkt är sträckan Kråkkärret-Runosbacken det bästa alternativet.

Målet är att Åbo stadsfullmäktige tar ställning till de olika trafiklösningarna sommaren 2018.

Invånarnas åsikter samlas via en öppen webbenkät.

Diskussion om artikeln