Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Kommunerna i Östnyland förbereder sig på övertidsstoppet – bristen på vikarier kan bli tuvan som stjälper lasset

Från 2018
Gunghäst på daghemsgård.
Bildtext Motåtgärderna gäller bland annat de anställda inom dagvården.
Bild: Yle/ Bettina Aspfors

Det råder osäkerhet om vad det aktuella övertidsstoppet kan få för följder i de östnyländska kommunerna. På många håll hoppas man att vikarier ska vara lösningen.

Bristen på vikarier kan dock i rådande situation bli akut.

Övertidsstoppet och förbudet mot turbyten är en motåtgärd i tvisten där man nu funderar över hur de kommunanställda ska kompenseras för att semesterpengarna skars ner i samband med konkurrenskraftsavtalet.

Åtgärderna gäller från och med i dag (6.2.2018).

- Vi kommer att anställa vikarier med låg tröskel. Det är den enda åtgärden som vi egentligen går in för, säger Sofia Hoff, tf chef inom Lovisa stads småbarnspedagogik.

Ibland händer att man varit tvungen att ta till övertider inom småbarnspedagogiken i Lovisa. Nu är det för en tid stopp för det.

Likaså är det förbud på att byta skift.

- Det händer ju ibland att någon barnträdgårdslärare är sjuk och då har lösningen varit att försöka få en vikarie. Om inte det lyckats har lösningen varit att de som är på jobb förlänger sin arbetstid eller så har vi ändrat i arbetsturlistan, säger Hoff.

Sofia Hoff.
Bildtext Sofia Hoff.
Bild: Yle/Katarina Lind

Allt är tillsvidare lugnt

Sofia Hoff säger att det nu gäller att hålla koll på listor och tider.

När det tidigare har blivit ett glapp i listorna på till exempel en timme har man undvikit att ta in vikarier för en hel dag. Då är det i stället övertid som var har varit nyckeln.

- Med rådande situation behöver vi utvärdera från fall till fall, men för tillfället ser det bra ut. Åtminstone har jag ännu inte fått några rapporter om sjukdomsfall som skulle kräva övertider eller förändringar i arbetslistorna, säger Hoff.

Sofia Hoff konstaterar att om hela personalstyrkan är på plats kommer arbetet att löpa utan att man inom småbarnspedagogiken behöver fundera ut alternativ.

- Blir det mycket sjukfrånvaro så kan det bli riktigt besvärligt men tanken är att vi tar in vikarier i den utsträckning som vi har möjlighet till, i stället för de arrangemang som nu är förbjudna och som vi tidigare har kunnat ta till, säger Hoff.

Leena Kokko
Bildtext Leena Kokko.
Bild: YLE/ Markus Ekholm

Kan bli knepigt vid sjukdomsfall

Förbudet mot övertider och turbyten kommer från de stora förhandlingsborden och har ännu inte landat i verkligheten.

I Sibbo har social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko därför svårt att säga vad direktiven kommer att innebära i praktiken.

- Jag har informerat cheferna att de bör beakta fackens direktiv, men jag har inte fått respons på vad direktiven kan komma att innebära, säger Kokko

Det är möjligt att direktiven från facken inte nämnvärt kommer att påverka social- och hälsovården i Sibbo.

- Vår huvudregel är nämligen den att vi inte arbetar övertid, men om flera personer skulle råka bli sjuka samtidigt kan det förstås bli aktuellt för någon att förlänga sin arbetstur. I det aktuella läget behöver en sådan situation lösas på ett annat sätt, säger Kokko.

direktören för småbarnsfostran i borgå - Leila Nyberg
Bildtext Leila Nyberg.
Bild: Yle/Stefan Härus

Omöjligt att förbereda sig

I Borgå säger stadens dagvårdschef Leila Nyberg att det är helt klart att övertidstoppet och förbudet mot turbyten naturligtvis kommer att synas i den dagliga verksamheten.

- Beslutet fattades hos facken under veckoslutet och vi kunde inte på förhand veta hur det skulle gå. Nu är det måndag och hela paketet trillade ner i vår famn utan förvarning, säger Nyberg.

Att fackens motåtgärd i tvistefrågan om semesterpengarna kommer att påverka Borgå stads verksamhet inom åtminstone dagvården är helt klart.

- Definitivt kommer vi att påverkas. Chefer är utanför konflikten men att de skulle hoppa in som ersättare räcker inte. Vi kommer att förlita oss på hjälp utifrån, det vill säga inhoppare och ersättare, säger Nyberg.

Barn som leker på daghemmet
Bildtext Daghemsfältet är stort i Borgå och motåtgärderna i tvisten kommer därför att synas i daghemmen i Borgå.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

Vikariebrist kan slå till

Det kan med andra ord bli aktuellt med vikarier i vissa fall men å andra sidan kan hela konflikten gå mer eller mindre obemärkt förbi i en del enheter.

- Det är knappast ändå så väl att det här skulle gå obemärkt förbi i alla enheter. Fältet är så pass stort, men vissa enheter inom småbarnspedagogiken kan klara sig. Vi är beredda att fylla tomma platser med vikarier, säger Leila Nyberg.

Enligt Nyberg kan det vara svårt att få tag i vikarier. Det har det också varit nu. När en konflikt av det här slaget slår till är förstås efterfrågan på vikarier större.

- Vi kan bara hoppas att allt ska gå bra, säger Nyberg.