Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Marknadsdomstolen: Hangö stad gjorde inga fel vid konkurrensutsättningen av vården vid Nova

Från 2018
Uppdaterad 05.02.2018 21:35.
Nova servicehus i Hangö
Bildtext Servicehuset Nova finns i ett tidigare hyreshus i Hangö.
Bild: Yle/Linus Westerlund

Hangö stad konkurrensutsatte för ett år sedan vården vid Nova, ett effektiverat serviceboende för äldre i fastigheten Torsken.

Stiftelsen Hangö servicebostäder vände sig till Marknadsdomstolen eftersom man var missnöjd med resultatet.

Det är Stiftelsen Hangö servicebostäder som äger fastigheten Torsken. Hittills har det också varit stiftelsen som har bedrivit serviceboendet Nova.

Hangö stad tolkade ändå lagen så att man inte längre kan fortsätta utan konkurrensutsättning.

Nio anbud lämnades in. Det billigaste anbudet kom från företaget Esperi Care.

Den nya avtalsperioden gällde 1.4.2017-31.12.2019. Efter det fanns en option på 1 + 1 år.

Stiftelsen missnöjd med mycket

Stiftelsen Hangö servicebostäder vände sig alltså till Marknadsdomstolen och påtalade saker man ansåg vara fel.

Bland annat ansåg stiftelsen att det var oklart hur många platser man bad om anbud för och det gjorde det svårt att lämna in jämförbara anbud.

Ung man masserar äldre mans axlar.
Bildtext Stiftelsen ansåg också att del olika arbetsavtalen gjorde upphandlingen orättvis.
Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle

De som jobbade för stiftelsen vid Nova hade ett dyrare arbetsavtal än de som jobbar för Esperi Care.

Det är något som borde ha beaktats i jämförelsen av anbuden. Eller så borde man ha haft tid och möjlighet att ändra på avtalen så de skulle vara likadana.

Från stiftelsens sida ansåg man också att man inte från Hangö stads sida tillräckligt väl hade lyft fram klienters frånvaro.

Stiftelsen hade beaktat det i sitt anbud, men det hade inte Esperi Care. Det gör att anbuden inte kan jämföras.

Marknadsdomstolen gav Hangö rätt

Hangö stad försvarar sig mot anklagelserna och från Marknadsdomstolens sida ger man enhälligt och utan tvekan staden rätt.

Det är viktigt att en upphandling är öppen och jämlik, säger domstolen. På det sättet får man in anbud som kan jämföras med varandra.

Domstolen anser att det inte finns fog för påståendet att det skulle vara oklart hur många platser upphandlingen gäller eller att man inte har beaktat frånvaro.

Hangö stad har varit väldigt detaljerad i sin beskrivning om vad upphandlingen gäller såsom servicenivån och andra faktorer om boendet.

En skylt med en karta över Nova Servicehus i Hangö
Bildtext Domstolen ansåg att Hangö stad har gett tillräckligt med detaljer om upphandlingen vid Nova.
Bild: Yle/Linus Westerlund

När det gäller frågan om olika avtal för personalen måste man inom den offentliga upphandlingen behandla alla parter lika. Det betyder att man inte kan beakta frågor som olika arbetsavtal för olika vårdproducenter.

Stiftelsen måste ersätta Hangö stads rättegångskostnader på 1 500 euro.

Oklart läge

Trots att upphandlingen gällde en period som ju egentligen redan har börjat, 1.4.2017, är det ändå fortfarande Stiftelsen Hangö servicebostäder som har fortsatt med vården vid Nova under besvärsprocessen.

Stiftelsen kan vända sig till Högsta förvaltningsdomstolen med besvär i frågan.

Det betyder att det fortfarande är oklart när Esperi Care tar över vården vid Nova.

Oberoende av vem som tar över vården kommer klienterna kunna bo kvar i servicehuset Nova. Det var endast serviceproducenten som konkurrensutsattes.

Hangö stad har ett avtal med Stiftelsen Hangö servicebostäder om att hyra fastigheten Torsken där servicehuset Nova finns. Avtalet gäller till slutet av år 2025.

En skylt vid Nova Servicehus

Hangö väntar med svar i tvisten om serviceboendet Nova

Strid om konkurrensutsättningen vid Nova.

En gungstol i en korridor.

Hangö valde privat företag för servicehuset Nova

Grundtrygghetsnämnden i Hangö har valde Esperi Care.

Diskussion om artikeln