Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Arbetslivet ska få mer att säga till om på yrkesutbildningarna i framtiden

Från 2018
namn på husvägg
Bild: Yle/Karin Karlsson

Hur ska man skapa en yrkesutbildning som ännu bättre betjänar såväl studerande som arbetsgivare? Det här är en fråga som man funderar på just nu inom yrkesutbildning på bland annat Axxell i Brusaby.

Grunden till frågan är en ny lag som berör yrkesutbildningen, som förutsätter att utbildningarna i framtiden planeras och förverkligas i samarbete med arbetslivet.

För att det här ska kunna förverkligas så har man vid Axxell gjort slag i saken och valt att bjuda in potentiella arbetsgivare till bordet då man diskuterar innehållet av utbildningarna och examina.

- Nu finns det chans för arbetslivet att vara med och påverka och säga vad våra studenter ska kunna och vilka kompetenser de ska då de kommer på jobb.

Det säger Tomas Björkroth, enhetschef vid Axxell Brusaby.

Vår förväntan är att arbetslivet ska i ännu högre grad än tidigare förstå att våra studerande är på praktik, på inlärning i arbete med utbildningsavtal på arbetsplatsen, för att lära sig saker

Därför kommer man att tillämpa det här på alla utbildningar då läroplanen nu görs om.

Från utbildningens sida hoppas man att arbetslivet också ska vara lyhörd på skolans behov då studenterna åker ut på praktik.

- Vår förväntan är att arbetslivet ska i ännu högre grad än tidigare förstå att våra studerande är på praktik, på inlärning i arbete med utbildningsavtal på arbetsplatsen, för att lära sig saker och att vi har en ömsesidig överenskommelse om att våra studerande kommer till arbetsplatsen för att utbilda sig.

- Det här är en sak som i den perfekta världen skulle bli en win-win-situation och det är det vi försöker nå - att våra studerande ska kunna erbjuda arbetslivet någonting redan under sin praktiktid, men samtidigt också få den utbildning som de ska få på arbetsplatsen och vinna visa sitt kunnande på arbetsplatsen för skolan.

Arbetsgivare efterlyser tydligare riktlinjer

En av dem som nu sätter sig ner med studenter, lärare och utbildningsledare är Anna von Wendt, som äger stallet Björkboda Dressage och driver Björkboda bruksgård.

Hon har själv gått på lantbrukslinjen vid Axxell i Brusaby och har de senaste åren haft praktikanter från Axxell.

Hon är glad över att få sätta sig ned och diskutera utformandet av hästlinjens utbildningsprogram.

- Jag tycker det är riktigt roligt att få påverka det här samarbetet. Jag har haft några praktikanter under årens lopp och det här att få vara med och utforma hästlinjen är riktigt roligt, att få vara med och se vad det blir.

Samarbetet har så här långt fungerat bra med Axxell, säger von Wendt, men hon hoppas också på ett ännu smidigare samarbete.

- Det som är svårt är att veta vad som förväntas av arbetslivet. Det finns inte så tydliga riktlinjer för vad det ska vara då en elev kommer på praktik. Man förstår ju det eftersom alla arbetsplatser är olika.

Anna von Wendt med sin häst
Bildtext Anna von Wendt med hästen Denzel.
Bild: Yle/Christoffer Kaski

Anna von Wendt tycker att det är roligt att ha praktikanter i stallet och de är till stor hjälp.

- Men det är ändå annorlunda med en praktikant än med en anställd. Man måste lära dem, gå igenom saker, sådant som de inte kan. Man är ju också lite som en lärare då.

Praktiska färdigheter och specialkunskap

Hanna Lindberg från Sjundeå och Matilda Forsberg från Borgå valde hästskötarlinjen på Axxell Brusaby, eftersom bägge har två sysslat med hästar som hobby sedan unga år, och eftersom de gärna i framtiden också skulle vilja jobba med hästar.

För dem är praktiken mycket värdefull, eftersom de på olika praktikplatser kan få ta del av en bredare praktisk kunskap, men också olika slags specialkunnande.

- Nog är det ju viktigt eftersom inte lär man sig här till exempel om andra raser av hästar. Eller om någon häst blir sjuk, här är det i stort sett lärarna som tar hand om det nu, säger Matilda Forsberg.

Hanna Lindberg och Matilda Forsberg studerar till hästskötare.
Bildtext Hanna Lindberg och Matilda Forsberg.

Hon hoppas på att få en praktik i hemknutarna, kanske hos Porvoon ratsastajat, bland annat för språket skull.

- Jag hoppas kunna utvidga språket på finska, med all utrustning och så.

Hanna Lindberg hoppas också på att kunna bekanta sig med ett nytt stall nära hemorten. Hon hoppas på att få mer praktisk erfarenhet.

- Vi har lärt oss att sko här, så kanske man kunde göra det där, om någon tappar en sko.

Diskussion om artikeln