Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Alternativ begravning väcker debatt – frystorka din kropp och bli en del av naturens kretslopp

Från 2018
sol
Bildtext Frystorka din kropp och bli en del av naturens kretslopp – det går promession ut på. Det är ännu inte tillåtet att använda metoden, men grundaren Susanne Wiigh-Mäsak tror att det bara är en tidsfråga.

Det finns redan kunskap och utrustning för att frystorkas efter att man dött och i den processen förvandlas till stoft. Promession kallas detta, men tillstånd saknas ännu i samtliga länder.

Det finns dock länder som infört promession i sin lagstiftning, så det kan vara en tidsfråga innan den första promessionen äger rum.

Det är biologen Susanne Wiigh-Mäsak i Sverige som utvecklat promessionen.

År 1999 tog hon patent på denna alternativa begravningsmetod som med hjälp av olika tekniker behandlar den döda kroppen så att den kan förmultna på naturlig väg.

- Promession går ut på att försöka imitera hur naturen arbetar med att se till att stoftet från en kropp bryts ner till mindre beståndsdelar, säger Wiigh-Mäsak.

Metoden kräver flera olika steg i den så kallade promatorn, den tekniska utrustning som Wiigh-Mäsak utvecklat.

- Det viktigaste är att frysa ner kroppen så att den blir spröd och lite ömtåligare.

På det sättet är det lättare för kroppen att falla samman till stoft när den utsätts för en kort mekanisk vibration.

susanne wiigh-mäsak
Bildtext Susanne Wiigh-Mäsak har utvecklat patent på en metod där man kan frystorka kroppen och bli till aska.

Att efterlikna naturen

Man kan välja att använda promession enbart så att det blir ett torrt stoft som gravsätts ytligt. Man kan också välja att efter behandlingen i promatorn låta stoftet kremeras till aska.

Poängen är att imitera naturen så långt det går.

- Naturen ser alltid till att kroppar i naturen kommer tillbaka till jorden. På så sätt kan man stöda nytt liv.

Promession är omtvistat: vissa påstår att det är en fysikalisk omöjlighet och att metoden helt enkelt inte funkar.

Wiigh-Mäsak och hennes företag Promessa har alltså inte hittills lyckats få tillstånd att utföra promession i Sverige.

Inom begravningsbranschen finns det nämligen de som är skeptiska till metoden.

Wiigh-Mäsak tror dock att det bara är en tidsfråga innan metoden kan tas i bruk, eftersom det redan finns så många anhängare till metoden.

Utbildning krävs

Promessa erbjuder ett franchisingsystem där representanter blir utbildade inom metoden.

Det finns redan representanter till exempel i Spanien och Holland, men också i Nord- och Sydamerika.

Det är sedan upp till de olika ländernas representanter att i sin tur utbilda begravningsbyråerna, kyrkogårds- och krematoriepersonal samt sjukhuspersonal.

- Det är ett stort arbete att få alla de grupper som arbetar med den avlidna kroppen att förstå vad som krävs för att en avliden skall kunna bli jord.

I promatorn tas allt kvicksilver om hand så att det inte hamnar i jorden.

- Det här är den enda metoden som kan garantera att inget kvicksilver släpps ut i luften.

Det finns också en möjlighet att undvika produktion av dioxiner, vilket man inte kan undvika vid en vanlig kremering.

rhododendron
Bildtext I denna vilolund ligger Susanne Wiigh-Mäsaks katt begravd. Kattens stoft ströddes ut och idag växer där en praktfull rhododendron.

Förmånligt alternativ?

I Finland kostar en kremering ungefär 200 euro.

Vad kostar det då att promeras?

- Det kommer att vara något billigare än en vanlig kremering, slår Wiigh-Mäsak fast.

Det beror bland annat på att man inte behöver ha någon rökgasrening.

Det är i vanliga fall en väldigt kostsam process i kremeringen då man måste försöka filtrera bort det kvicksilver som släpps ut vid en förbränning.

Wiigh-Mäsak säger att deras filosofi går ut på att kroppen skall vara en gåva tillbaka till jorden.

- Det skapar en möjlighet och en relation till döden som är helt annorlunda.

I samband med gravsättningen kan den avlidne eller de anhöriga välja att plantera en buske eller ett träd tillsammans med stoftet.

I Finland kan promession bli aktuellt om och när någon väljer att utbildas av Promessa och därefter få branschfolk och myndigheter med på noterna.

Enligt de kommentarer som inkommit till svenska.yle.fi om hur ni önskar ha er begravning, har en del av er nämnt just frystorkning som alternativ.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln