Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg ingrep i trädfällningen i Billnäs bruk - markägare Olli Muurainen förstår inte varför

Från 2018
Ett gallrat trädbestånd vid en å.
Bildtext Det var inte meningen att gallra så här mycket på platsen, anser Raseborgs stad.
Bild: Privat

Trädfällningen i Billnäs bruk har på ett område inte gått rätt till. Det anser Raseborgs stad i egenskap av övervakande myndighet och uppmanar nu markägare Olli Muurainen att följa tillståndsvillkoren.

Planläggningen av Billnäs bruk har varit en lång och segsliten process.

Olli Muurainen har haft stora planer för bruket. Han har planerat rum för kongresser och hotell.

En viktig fråga i helheten har varit tillståndet att fälla träd i den värdefulla kulturmiljön.

Vi upplever att här nu har fällts för många träd

― Stadsplaneringsarkitekt Simon Store vid Raseborgs stad

Efter en process på cirka fem år fick Muurainen i januari i år tillstånd att gallra bland träden i bruket.

Flera områden

Tillståndet att gallra i trädbeståndet gäller över 30 delområden på cirka 1 000 kvadratmeter i Billnäs bruk, berättar Raseborgs stadsplaneringsarkitekt Simon Store.

- Nu handlar det om ett av de här drygt 30 områdena. Det är ett område som ligger mellan ån och Bruksvägen nedanför bruksbostäderna, nordväst om stora smedjan, säger Store.

En isig å och hus vid kanten av ån.
Bildtext Området ligger nedanför bruksbostäderna.
Bild: Privat

- Tillståndet i området gällde främst att gallra i undervegetationen och att fälla något enstaka träd. Vi upplever att här nu har fällts för många träd.

Tillståndet och texten tolkas uppenbarligen på olika sätt

― Markägare Olli Muurainen

Store understryker att det nu inte handlar om några tvångsåtgärder utan man uppmanar markägaren att följa villkoren i tillståndet.

I bruket har träd fällts på de flesta områden man har haft tillstånd för.

- Vi har granskat en del av de övriga områdena och har inte hittat något att anmärka på, säger Store.

En virkeshög.
Bildtext Det har gallrats träd på många håll i Billnäs bruk.
Bild: Privat

Store berättar att inspektionen i området gjordes på basis av en anmälan. Anmälan kom in på måndagen (5.2) och samma dag gjorde man inspektionen.

Muurainen ser annorlunda på frågan

Markägare Olli Muurainen befinner sig i Indien och kan bara kort kommentera händelsen.

Han säger att han fick information om saken på måndagen av skogsarbetarna på plats.

- Vi är mycket förvånade över saken för vi har fällt träd enligt skötselplanen. Tillståndet och texten tolkas uppenbarligen på olika sätt, säger han.

man med hund i famnen i vinterlandskap.
Bildtext Olli Muurainen är förvånad över myndigheternas agerande.
Bild: Yle/ Maria Wasström

Muurainen säger att han har gjort upp planen för trädfällningen tillsammans med en landskapsarkitekt.

- För oss båda är innehållet i tillståndet och skötselplanen klart och tydligt. Det är det tydligen inte för myndigheterna.

- Lyckligtvis var arbetet med att fälla träden så gott som färdigt när arbetet avbröts. Det är beklagligt.

Muurainen ska höras

Det som händer nu är att staden ska höra markägaren Muurainen. Det kommer att ske inom februari.

Efter det fattar staden beslut om man eventuellt gör en polisanmälan över det skedda, säger stadsplaneringsarkitekt Simon Store.