Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Hot mot FPA betydligt vanligare

Från 2018
Uppdaterad 07.02.2018 06:22.
Skylt som visar könummer
Bild: Mikael Crawford/Yle

Antalet hot som riktas mot Folkpensionsanstalten har blivit fler sedan man tog över ansvaret för utbetalningarna av utkomststödet.

Dåligt uppförande, bråk och hot är nu en daglig risk vid FPA:s servicepunkter. FPA såg en fyrfaldig ökning av antalet hot förra året i jämförelse med året innan.

Under 2017 rapporterade anställda vid FPA över 1 100 hotelser. Året innan var antalet under 300.

Största delen av hoten riktas mot FPA:s kundtjänst, men man får också ta emot hot per telefon till centralorganisationen. Allvarligare hot har handlat om självmord eller bombdåd.

De flesta hotfulla incidenterna har inträffat i huvudstadsregionen.

I värsta fall har inte ens väktarna kunnat avvärja situationen och förmått personen i fråga att avlägsna sig. Då har polis tillkallats.

Fler vakter på plats

Orsaken bakom den ökade andelen hot är att FPA tog över ansvaret för utbetalningarna av utkomststödet för ett drygt år sedan, skriver Helsingin Sanomat. Tidigare låg ansvaret på socialkontoren som har andra säkerhetsrutiner.

Kunder med till exempel rusmedelsproblem har inte tidigare haft något med FPA att göra, säger kundansvariga Elise Kivimäki till tidningen.

Samtidigt ökade besökstrafiken till FPA:s kontor ifjol med en tredjedel.

FPA har ändå inga planer på att stänga dörrarna till sina kontor. I stället har man ökat antalet vakter.

Tidigare hade inget av FPA:s kontor vakter på heltid. Nu finns åtminstone en vakt på plats under hela dagen.

Diskussion om artikeln