Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Aktia svarar på äldres kritik: Personlig service är det dyraste alternativet - att ge någon användningsrätt till kontot blir billigare

Från 2018
En äldre dam vid en dator.
Bildtext Klarar dina äldre anhöriga av digitala banktjänster? (Personen på bilden har inget med artikeln att göra)
Bild: Mostphotos

Debatten går het på svenska.yle.fi kring äldre som har allt svårare att använda nätbankstjänsterna. Aktia bemöter kritiken om behandling av äldre kunder med att uppmana sina kunder att ge användningsrätt till äldres konton i tid. Nätbankskoderna är som pass, dem ska man värna om och aldrig ge åt en annan person.

I vår tidigare artikel berörde vi användningsrätt, fullmakt och intressebevakning särskilt med tanke på nätbanken och koderna.

Det är fråga om ett växande problem

― Arno Wirzenius i en kommentar på svenska.yle.fi

Många läsare kommenterar temat med dålig bankservice ansikte mot ansikte, och rädslan över att bli gammal och inte behärska sina egna ärenden på nätet, ifall man inte har egna barn.

- Det är fråga om ett växande problem, skriver Arno Wirzenius i sitt inlägg.

För Aktia Banks resultatansvariga direktör Oscar Taimitarha är problematiken med nätbanken och äldre bekant.

- Både professionellt och bland nära och kära är frågan aktuell. Det är bra att den diskuteras. Jag ser på er artikel - och vet av erfarenhet - att temat väcker känslor.

När Aktia åker ut och möter pensionärsföreningar dyker temat ofta upp.

- Lösningar finns och ju tidigare man funderar över dem med barn och barnbarn eller någon annan betrodd person - tillsammans med banken - desto lättare är det att hitta lösningarna.

Dyrast att betala räkningar över disken

Det går inte att vända klockan tillbaka och betjäna äldre bankkunder ansikte mot ansikte - är det så?

- Visst finns möjligheten att sköta ärenden ansikte mot ansikte kvar men det alternativet kan vara besvärligt. Det är inte heller det fördelaktigaste alternativet.

I dag kan det vara besvärligt att ta sig till banken då kontornätet är glest.

- Att betala en räkning över disk är också det allra dyraste alternativet, betonar Aktias Oscar Taimitarha.

Oscar Taimitarha är resultatansvarig direktör vid Aktia.
Bildtext Oscar Taimitarha är resultatansvarig direktör vid Aktia.
Bild: Aktia

Vilken fingertoppskänsla har du visavi bankens äldre kunder, har de fullmakter för sina barn eller fungerar barnen utan fullmakt med sina föräldrars nätbankskoder?

- De flesta i aktiv ålder tar ju nog ansvar för sina äldre familjemedlemmar. Det ska vi göra, hjälpa våra seniorer.

- I praktiken går det till så att man ger en kontoanvändningsrätt åt en person man litar på och den personen kopplar det kontot till sin egen nätbank, det här är ju det viktiga.

Taimitarha säger att man inte ska rådda bort sig med fullmakter och användningsrätter - det viktiga är att nätbankskoderna är som ett eget pass. De visar vilken person som ger ett bankuppdrag.

- Lika lite som man lånar sitt pass åt andra, så lika lite får man låna sina nätbankskoder. De innehåller personlig identifiering, framhåller han.

Gränsen går vid detta: Vem är det som sitter vid tangentbordet?

― Oscar Taimitarha vid Aktia.

Tyvärr finns det ändå situationer när bankkoder tagits i en äldre persons namn, under den tid hen ännu har förmått sköta sina egna ärenden. Senare har koderna börjat användas av någon annan.

- Jag tror inte att det är fråga om att medvetet bryta mot lagen, funderar Taimitarha. Kanske det först har börjat med att man har hjälpt den äldre med datorn men i något skede har det gått över till att den yngre faktiskt använder koderna.

- Gränsen går vid detta: Vem är det som sitter vid tangentbordet?

Mobiltelefon och händer ovanför ett tangentbord.
Bildtext Vem sitter här? Kodernas ägare eller någon annan?
Bild: Mostphotos

Det finns alltså fall där den egentliga fullmakten saknas?

- Det är svårt att sätta fingret på vad som avses med "den egentliga fullmakten".

- En fullmakt måste man visa upp om man sköter ärenden på plats, i banken. Nu handlar det om en registrerad användningsrätt till ett bankkonto. Den måste en äldre person ge åt barn eller barnbarn eller betrodd person. Då kopplas kontona till varann, det är det rätta sättet.

- Men jo, säkert finns det situationer där yngre använder koder som är i den äldres namn.

Säkert finns det situationer där yngre använder koder som är i den äldres namn

― Oscar Taimitarha vid Aktia.

Aktias Taimitarha vill inte problematisera frågar mer än så. Det viktiga är att det finns en vilja att hjälpa.

- Alla har samma vilja att sköta saker så smidigt som möjligt för och med de äldre.

Fem röda siffror i ett fält.
Bildtext Bankerna uppmanar sina kunder att värna om alla former av koder.
Bild: Mostphotos


Kan du ge några enkla tumregler för hur man borde göra när ens närmaste anhöriga inte mera förmår sköta sina bankärenden, varken i praktiken eller elektroniskt?

- Det är viktigt att mamma och pappa har egna konton. De kan också ha användningsrätter till varandras konton. Man borde frångå gemensamma konton, då det kommer en dag när någondera avlider och då blir det problem när konton spärras i och med att ett dödsbo bildas.

Taimitarha betonar att det är viktigt att föra diskussion om saken med den betrodda och med banken.

- Se till att användningsrätterna finns och är registrerade. Finns det andra saker som kräver en fullmakt är viktigt att kolla upp. Den som ger fullmakten eller användningsrätten ska vara vid sina sinnens fulla bruk så att det lyckas att komma till banken och göra det här.

När det är gjort ser banken vem som gett uppdraget att göra vad på kontot.

Det är viktigt att mamma och pappa har egna konton. De kan också ha användningsrätter till varandras konton. Man borde frångå gemensamma konton

― Oscar Taimitarha

En intressebevakningsfullmakt är följande steg att ta. Den bör fastställas av magistraten för att träda ikraft.

- Den är viktig för att man kan råka ut för något som gör det omöjligt att uttrycka sin vilja. I det skedet är det för sent att ge en fullmakt, om man varken kan uttrycka sig eller skriva.

Förstår du frustrationen i kommentarsfältet till vår tidigare artikel? De som kommenterar tycker att banktjänsterna är dyra i dag och att man inte får personlig service, förstår du dem?

- Visst gör jag det, säger Aktias resultatansvariga Oscar Taimitarha. Förändringstakten är snabb och mycket händer på alla fronter. Det påverkar alla, och äldre särskilt mycket.

Ingåbor köar utanför Aktias bankkontor.
Bildtext Köerna av äldre kan vara långa utanför bankkontoret på orten.
Bild: Yle/Minna Almark

Taimitarha tror att det är möjligt att komma över frustrationen genom att tala öppet med kunderna. Lösningarna finns men man kommer inte på dem själv. Bankerna kan hjälpa till här.

För dem som varit vana att sköta ärenden över bankdisken är förändringarna enorma, medger Aktiachefen.

Diskussion om artikeln