Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Tamgrisarna ska hägnas in - av rädsla för afrikansk svinpest

Från 2018
Uppdaterad 07.02.2018 14:18.
gris

Myndigheterna vidtar åtgärder för att skydda finländska svingårdar från afrikansk svinpest. Den dödliga smittan, som kommer från frigående vildsvin, sprids nu snabbt i Europa.

Därför ska svin som vistas utomhus omgärdas med stadiga stängsel från och med den första juni i år.

Försiktighet med elstängsel

Det allra viktigaste är att stängslet är hållbart och förankrat tillräckligt djupt under markytan, så att vildsvin inte kan gräva sin in i inhägnaden.

En gris på en ekologisk svingård i Övermark.
Bild: Yle/Juho Karlsson

Använder man en gammal svininhägnad går det bra att bygga ett elstängsel runtomkring.

Myndigheterna varnar ändå för riskerna med elstängsel: elstängslet ska kopplas endast till ett elaggregat, och inte till två, som den europeiska förordningen kräver.

Två aggregat utgör en säkerhetsrisk om man samtidigt rör stängslet både på in- och utsidan, säger Jord- och skogsbruksministeriet i ett pressmeddelande.

På Åland träder kravet på stängsel i kraft först nästa år.

Svinpest i Finlands närområden

Afrikansk svinpest förekommer i Finlands närområden Estland och Ryssland, men hittills har man inte påträffat svinpest i vårt land.

Bild på vildsvinskulting som hämtats till Högholmens vilddjurssjukhus i maj 2014.
Bild: Mari Lehmonen Högholmens zoo

Samtidigt blir vildsvinen allt fler i Finland.

Det har länge varit känt att vildsvinshjordar vandrar omkring i sydöstra Finland, men vildsvinen förökar sig snabbt och förekommer nu också i de västra delarna av landet.

Strax före jul gick Livsmedelsverket Evira ut med en varning för import av vildsvinskött från Estland.

Olika symptom

Afrikansk svinpest är en mycket smittsam virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Den orsakas av pestivirus.

Sjukdomen var historiskt begränsad till Afrika, söder om Sahara.

Sjukdomsbilden varierar från milda symtom så som aptitlöshet, färgavvikelser på huden och feber till plötsliga dödsfall.

En del grisar dör från en till två veckor efter sjukdomens början.

Inkubationstiden är 3-8 dagar.

Diskussion om artikeln