Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Hundratals döda kroppar doneras årligen till undervisning: "Inget annat ger en lika djupgående insikt i människans anatomi"

Från 2018
Uppdaterad 10.02.2018 13:17.
huvud
Bildtext Finländska medicinestuderande har sedan slutet av 1800-talet undervisats i anatomi genom dissektion. För det krävs frivilliga som donerar sin kropp till den medicinska undervisningen.

Du kan skänka din kropp till medicinsk undervisning efter att du avlidit. Flera hundra kroppar dissekeras årligen för att utbilda blivande läkare och tandläkare i anatomi.

Via de anatomiska institutionerna kan man be om ett donationstestamente.

Det finns fem medicinska fakulteter i Finland och man kan ta kontakt med den anatomiska institution man vill donera till.

Då handlar det uttryckligen om att kroppen används i undervisningssyfte, berättar Nils Bäck som är universitetslektor på anatomiska institutionen vid Helsingfors universitet.

Man kan inte donera sin kropp till någon specifik medicinsk forskning, men undervisningen bidrar i förlängningen naturligt nog till vetenskap.

Vad gör man då med de donerade kropparna?

- De är till för i huvudsak medicinestuderande och tandläkarstuderande, säger Bäck.

Han berättar att kropparna i någon mån också används i utbildningen av specialistläkare, exempelvis neurokirurger och ortopeder.

- De kan då studera operationstekniker tack vare kropparna.

nils bäck
Bildtext Nils Bäck är universitetslektor vid anatomiska institutionen vid Helsingfors universitet.

Krävs ett testamente

Om du vill bli medicinskt undervisningsmaterial efter att du avlidit bör du ha gjort ett testemente.

Testamentformuläret får du från den anatomiska institutionen, till exempel från Helsingfors universitet.

- Testamentet ska bevittnas av två personer. Sedan skickar man ett exemplar till anatomiska institutionen och det andra ska bevaras av någon som har vetskap om testamentet.

Då personen sedan avlider tar den anhöriga kontakt med den anatomiska institutionen.

- Den anatomiska institutionen står för transporten plus kremering och begravning efteråt.

Själva gravsättningen drar naturligt nog ut på tiden då kroppen först används till undervisning.

Det är sedan upp till den avlidna och de anhöriga hur begravningen ordnas i praktiken.

Man kan inte donera enstaka organ till detta ändamål, det är helkroppsdonation som gäller.

Hur många kroppar som årligen doneras till undervisning i Finland, varierar.

- Men det handlar om några hundra kroppar om året.

Gravar på kyrkogården i Replot.
Bildtext Ifall man donerar sin kropp till medicinsk undervisning får man ändå en vanlig begravning efteråt.
Bild: Yle/Rolf Granqvist

Fler donationer efterlyses

Att donera kroppen till medicinsk undervisning kräver viss aktivitet av personen i fråga. Och även om det doneras relativt många kroppar årligen, råder det ändå ofta brist.

- Vid Helsingfors universitet förverkligas i praktiken ungefär tio donationer per år.

Bäck berättar att om det är färre än så blir det väldigt stora undervisningsgrupper, vilket påverkar undervisningen.

- För många donationer har det nog aldrig varit.

Hur viktiga är donationerna för den medicinska undervisningen?

Bäck berättar att det länge har diskuterats huruvida de anatomiska dissektionerna behövs.

I framtiden kan man komma att ersätta donationerna med elektronisk 3D-atlas, men de flesta är ändå av åsikten att man inte kan ersätta dissektionerna.

- Den insikt man får om människans anatomi genom dissektioner går egentligen inte att ersätta med något annat alternativ.

Från slutet av 1800-talet har alla läkare i Finland lärt sig anatomi
genom dissektion.

Bäck berättar att då man frågat människor på olika håll i världen varför de vill donera sina kroppar till medicinsk undervisning, har man uppgett att den viktigaste orsaken är att man hoppas att ens kropp ska vara till nytta för medicinen.

- Men där finns också tacksamhet över den hjälp man fått av medicinen. Om man har fått en god vård så känner man att man vill ge tillbaka genom att fortsätta utbilda goda läkare.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln