Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

18-åriga "Oskar" röker cannabis varje vecka – många unga vet var de kan köpa knark i hemknutarna

Från 2018
Uppdaterad 10.02.2018 10:35.
Cannabislöv i Södra Haga.
Bildtext Unga förhåller sig allt mer positivt till cannabisrökning.
Bild: Lukas Rusk

Oskar är 18 år och går i ett gymnasium i huvudstadsregionen. Han röker cannabis en gång i veckan med sina kompisar för att slappna av. Andelen unga som använder narkotika har ökat, enligt Kyrkslätts barnskydd. De yngsta är i lågstadieåldern.

– Jag har använt cannabis i några år. Ingen i min vänkrets hade testat det, så vi bestämde oss för att pröva det tillsammans, säger Oskar och konstaterar att han inte haft något behov av att sluta knarka.

Oskar vill vara anonym. Yle Huvudstadsregionen har därför valt att fingera hans namn.

Helt vanliga ungdomar från alla samhällsklasser

Oskar är inte ensam. Både i Kyrkslätt och i Esbo har mängden unga som använder narkotika ökat.

Veronica Lundqvist är ledande socialarbetare vid familjevårdsenheten i Kyrkslätt. Hon säger att de har allt fler unga klienter som använder narkotika.

– Under de senaste fem åren har vi sett en ökning, speciellt i cannabisanvändning bland unga. Det handlar om helt vanliga ungdomar, både flickor och pojkar, från alla samhällsklasser, säger Veronica Lundqvist.

– Jag misstänker att det beror på att folk ser mindre negativt på cannabisrökning. Många unga tycker att det är på samma nivå som alkohol.

Unga i Nyland har oftare prövat cannabis och har en positivare inställning till drogen än unga i Finland i medeltal. Det visar enkäten Hälsa i skolan, som görs årligen av Institutet för hälsa och välfärd, THL. Exaktare resultat hittar du i faktarutan och grafen nedan.

Graf som jämför ungas åsikter gällande cannabisanvändning inom olika kommuner.
Bildtext Enkäten Hälsa i skolan görs årligen av Institutet för hälsa och välfärd. Tyvärr finns inte jämförbara resultat om attityder om och erfarenheter av narkotika från tidigare år.

Statistiken: nyländska ungdomar har mer erfarenhet av knark

"Vi polisanmäler inte alla fall, vi vill bara hjälpa de unga att sluta"

Antalet minderåriga som åkt fast för narkotikabrott i Kyrkslätt har inte ökat under de senaste fem åren.

2017 polisanmäldes fem fall där den misstänkta personen var minderårig. Året innan anmäldes sex fall där den misstänkta var minderårig.

Bland personer i 21–30-årsåldern har det ändå skett en liten men jämn ökning under de senaste fem åren.

Polisen i Kyrkslätt vill inte kommentera situationen med motiveringen att mängden narkotikabrott bland minderåriga i staden ligger på 50-100 fall per år. Det är lite i jämförelse med till exempel Helsingfors och Esbo, där respektive siffra låg på knappa 2 000 och dryga 600 i fjol.

Veronica Lundqvist på familjevårdsenheten i Kyrkslätt säger att de inte polisanmäler alla fall.

Förstås gör vi polisanmälan om det finns en misstanke att personen langar

― Veronica Lundqvist, ledande socialarbetare vid familjevårdsenheten i Kyrkslätt

– Ungdomar som är under 15 är inte straffrättsligt skyldiga och då överför polisen fallet till oss. Ifall vi får kontakt med de unga via skolhälsovården eller föräldrarna och får reda på att personen använder cannabis så gör vi inte en polisanmälan.

Varför polisanmäler ni inte?

– Vi är intresserade av att hjälpa den unga och få den att sluta. Förstås gör vi polisanmälan om det finns en misstanke om att personen langar, till exempel.

Oskar har varken haft problem med socialen eller polisen.

– Själv har jag inte sålt cannabis, förutom då jag sålt lite till mina vänner då jag köpt för eget bruk, säger han.

Några prövar starkare droger

Lundqvist säger att målet är att få de unga att sluta röka cannabis, antingen genom drogtester eller genom en placering utanför hemmet.

– Dels är det en illegal drog. Dels finns det en risk för att man drabbas av mentala problem som triggas av drogen, säger hon.

Veronica Lundqvist, ledande socialarebtare vid familjevårdsenheten i Kyrkslätt.
Bildtext Veronica Lundqvist är ledande socialarbetare vid familjevårdsenheten i Kyrkslätt. Hon säger att hon i dag i sitt arbete möter klart fler unga som använder narkotika än för fem år sedan.
Bild: Lukas Rusk

Oskar är inte orolig för cannabisens negativa effekter.

– Förstås finns det en del sanning i vad som sägs, men det är inte så svartvitt. Om du har schizofreni eller andra psykiska problem i din familj skulle jag inte rekommendera cannabis.

– Sen pratas det om att man blir slö – det beror nog mycket på vad man annars gör i sitt liv. Om man bara sitter hemma och röker på så blir man väl slö, säger Oskar.

Regelbundet bruk är speciellt farligt för unga

Sanna Kailanto är specialplanerare vid THL.

– Ifall du har anlag för schizofreni så fördubblar cannabis risken att den slår ut. Cannabis kan också trigga depression och ångest.

Kailanto säger att riskerna med cannabis är relativt små jämfört med annan narkotika.

– Risken att bli beroende av cannabis ligger på ungefär 10 procent, vilket är lågt i jämförelse med till exempel opiater. Det handlar inte om ett så kallat fysiskt beroende som kan uppstå med andra droger, utan om ett lindrigare psykiskt beroende.

– Långvarig användning av cannabis sänker ändå koncentrationsförmågan. Risken för cannabisöverdos är väldigt liten, säger Kailanto.

Det finns inte tillräcklig med forskning

― Sanna Kailanto, specialplanerare vid THL

Riskerna mångdubblas om man börjar använda drogen i ung ålder, säger Kailanto.

– Om man använder cannabis regelbundet i en ålder under 18 år är riskerna betydligt större. Ännu värre är det ifall man är under 16 år gammal. Därför är det speciellt viktigt att få unga att sluta.

– Så är det nog med alla rusmedel och droger, också tobak och alkohol. Barnets kropp och hjärna håller ännu på att utvecklas och rusmedlen påverkar dem mer än en vuxen människa, säger Kailanto

Den nedsatta koncentrationsförmågan kan hålla i länge, säger Kailanto.

– Det finns inte tillräcklig med forskning för att säga ifall man kan få bestående men. Etiskt kan vi inte göra slutna experiment på människor. Vi kan inte heller göra test på råttor eftersom de lever så kort tid, de dör före man kan dra några slutsatser, säger Kailanto.

Först cannabis, sen amfetamin?

Lundqvist på Kyrkslätts familjevård säger att cannabis kan bana vägen för hårdare droger.

– Det finns också en risk för att man lättare prövar starkare droger ifall man redan använder cannabis. Några unga som vi möter använder även LSD, kokain, amfetamin eller heroin. Det är sällsynt men flera har testat.

Oskar är skeptisk till idén om att man lättare börjar ta hårda droger om man röker cannabis.

– Lika bra kan man säga att man lättare börjar ta heroin ifall man dricker alkohol – de flesta som missbrukar heroin har ett alkoholmissbruk bakom sig, säger han.

Omvänd portteori

Kailanto från THL håller delvis med Oskar.

– Idén om att lättare rusmedel banar vägen för starkare rusmedel kallas portteorin. Det finns vetenskapliga bevis både för och emot den.

Kailanto säger att det inte finns bevis för att alkohol eller cannabis- eller tobaksrökning skulle göra så att du börjar använda starkare rusmedel och droger.

Om du tagit en illegal drog, minskar kanske tröskeln för att du prövar någon starkare illegal drog

― Sanna Kailanto, specialplanerare vid Institutet för hälsa och välfärd

– Det kan man inte hålla på och skrämma folk med. Det som stämmer är att de som missbrukar starka droger ofta har en bakgrund i ett beroende av svagare droger och rusmedel. Därför brukar jag tala om en så kallad "omvänd" portteori.

– Samtidigt kan det ha en psykologisk effekt – om du rökt cannabis, en illegal drog, minskar kanske tröskeln för att du prövar någon starkare illegal drog. Om du lätt blir beroende av något kan det också betyda att du har lätt för att bli beroende av något annat, säger Kailanto.