Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Finlands äldsta och största företagarförening finns i Åbo och firar 150 år i år – ”Vi måste få företagen att nätverka mer med varandra”

Från 2018
Uppdaterad 17.02.2018 14:52.
Man jobbar framför sin dator.
Bild: Creative commons/Picjumbo

Med 2600 medlemmar är Åbo företagare Finlands största lokala företagarförening. Vice ordförande Michael Lindholm säger att föreningen är en viktig länk bland företagen i Åbo.

Utan lobbandet som företag gör mot olika instanser så tror jag inte företagen skulle var på den plats de är nu

― Michael Lindholm, vice ordförande för Åbo företagare

- Åboföreningen behövs för att koppla ihop och nätverka företag med varandra och andra organisationer. Det är en jätteviktig funktion vi har.

- Utan lobbandet som företag gör mot olika instanser så tror jag inte företagen skulle var på den plats de är nu.

Föreningens ordförande Jari Rastas påpekar att Åbo företagare är en betydande påverkare i staden och att inflytandet används vi för att förbättra företagarnas verksamhetsförutsättningar.

- Det att föreningen fyller 150 år utnyttjas nog hänsynslöst för att ge föreningen ett lyft, skrattar Rastas.

Lindholm betonar att föreningen måste få företagen att nätverka mera med varandra i framtiden.

- Åboregionen håller på och bli mycket mer internationell och vi måste också ta i beaktande olika kulturer och globalisering. Det kommer att påverka vår verksamhet och hur vi kommunicerar och vilka projekt vi tar an.

mikael lindholm ler till kameran
Bildtext Michael Lindholm, vice ordförande för Åbo företagare.
Bild: Yle/Jasmine Nedergård

Lindholm ser att föreningen kan blir mera som en organisation som är med bland företagen och gör saker tillsammans med företagen.

Aktiv förening

Med sina 2600 medlemmar är Åbo företagare Finlands största lokala företagarförening. Ungefär hälften är ensamföretagare och hälften arbetsgivare. Enligt Lindholm har föreningen klarat sig bra genom året.

- Vi lever och mår bra och det har gått riktigt bra för oss med medlemsanskaffningen och med vår verksamhet.

Sedan föreningen grundades 1868 har företagen i Åbo fått hjälp via föreningen.

Medlemmar i föreningen får många olika förmåner. Föreningen hjälper exempelvis till med olika utbildningar inom ekonomi och internationalisering.

- Medlemmar får också via huvudorganisationen Finlands företagare tillgång till rådgivning och juristtjänster. Att företagaren och företagarens familj mår bra är också viktigt.

Föreningen deltar också aktivt i diskussioner som gäller staden och infrastrukturen.

- Exempelvis med postens verksamhet har vi varit aktiva i, i logistikfrågor, sjukvårdsdistriktsfrågor, internationaliseringsfrågor och i skolfrågor.

Rastas nämner det stundande landskapsvalet som en mycket viktig fråga ur företagarsynpunkt.

- Lanskapen får större friheter att själva styra över sin utveckling. Det är viktigt att vi får ”egna” beslutsfattare med i landskapsstyret, konstaterar Rastas.

Samarbete viktigt

Åbo företagare för också vidare information från Åboregionen till andra regioner samt till Finlands företagare, som arbetar med mera riksomfattande frågor samt lagstiftning.

- Samarbete har vi jobbat med länge här i Åbo. Speciellt staden är en viktig samarbetspartner som vi kontinuerligt har diskussioner med.

- Åbo är en företagarvänlig stad och det är viktigt att staden har starka framtidsvisioner. Men ingen klarar sig ensam och här gäller det för hela regionen att samarbeta, tillägger Rastas.

Åbovarvets betydelse för företagen går inte att underskatta, konstaterar Rastas. Det som händer på varvet är bara toppen av isberget i regionen enligt honom.

Meyers varv i Åbo.
Bildtext Åbovarvet har stor betydelse för hela regionen, konstaterar Jari Rastas.
Bild: Yle/Andy Ödman

Målet är att Åboregionen ska bli ett av världens tre viktigaste områden när det kommer till maritima kluster.

– Nu gäller det att ta tillvara och bygga vidare på den positiva andan som råder. Vi har alla chanser att lyckas.

Samtidigt påpekar Rastas att istället för att konkurrera med utländska företag i branschen så borde man mera tänka på samarbete.

– Internationalisering är ett levnadsvillkor för små- och medelstora företag.

Utmaningarna: en omgivning i förändring och brist på arbetskraft

Överlag berättar Lindholm att företagen mår bara bättre och bättre i regionen.

- Det är en otrolig uppsving men det råder en stor brist på kunnig arbetskraft här i regionen. Hur vi ska få mera utbildat folk hit är de närmaste årens stora utmaning.

Bristen på arbetskraft märks redan nu, konstaterar Rastas. Det råder till exempel en brist på utbildade projektledare i regionen.

- Vi samarbetar med läroverk i Åbo och för att lösa den mest akuta bristen på arbetskraft jobbar vi tillsammans för att fler studenter vid yrkeshögskolor ska lära sig yrket genom att jobba.

Sjösättning av Mein Schiff 5 januari 2016
Bildtext Brist på utbildad arbetskraft är en stor utmaning i hela regionen.
Bild: Yle/ Nora Engström

Det är också viktigt att företagen håller jämna steg med utvecklingen, poängterar Lindholm.

- Omgivningen ändrar hela tiden och vi måste vara beredda på att ändra oss också enligt det.

Bättre förbindelser och ett blomstrande centrum högt på önskelistan

Utvecklandet av Åbo centrum har länge varit ett diskussionsämne bland företagarna i staden.

Lindholm medger att centrumföretagarna alltid har en utmaning i att man tävlar med de stora köpcentren utanför stadskärnan. Samtidigt tycker han att Åbo centrum har mycket potential och att mycket redan gjorts för att det ska blomstra mera.

Auragatan i Åbo.
Bildtext Åbo centrum får inte tyna bort, säger Jari Rastas.
Bild: Yle/Lotta Sundström

- Det har ju ordnats flera olika evenemang som Åbo har varit superbra på under de senaste åren såsom Tall Ships' Races och liknande, som har hämtat hit en massa folk och sysselsättning vågar jag påstå.

- Åbo centrum får inte tyna bort, tillägger Rastas.

Inom infrastruktur är flygplatsen en av de viktigaste frågorna för företagarna i Åbo, säger Lindholm. Han vill gärna att den ska få finnas kvar och även utvecklas.

Stockholmsflyget har anlänt till Åbo.
Bildtext Flygplatsen i Åbo borde utvecklas, anser företagarföreningen i Åbo.
Bild: Yle/Linus Hoffman

- Om vi får bättre förbindelser till Tyskland skulle det vara bra.

Lindholm och Rastas nämner också att entimmeståget till Helsingfors och förbättringar av Omfartsvägen och riksväg 9 skulle hjälpa till mycket i regionen.