Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Övre Savolax provar valfrihet i vården och erfarenheterna är positiva: ”Service kan ordnas också på mindre orter”

Från 2018
Uppdaterad 15.02.2018 05:18.
Minna Palokangas och Harri Haimakainen.
Bildtext Minna Palokangas är kund hos Harri Haimakainen. Båda är nöjda med valfrihetspiloten i Kiuruvesi.
Bild: Yle/ AG Karlsson

Svenska Yle har besökt Övre Savolax där man testar valfriheten inom vården i glesbygdsomgivning. Erfarenheterna visar att valfriheten i vården kan fungera på landsbygden, men det finns också utmaningar.

Kommunläkare Harri Haimakainen hälsar reportern välkommen på Kunnanlääkärit Kiuruvesis mottagning. Haimakainen är en historisk man. Han tog för ett drygt år sedan emot den första valfrihetspatienten i Finland.

Sedan dess har det blivit många fler. Företaget grundades med tanke på ett tvåårigt pilotförsök i Övre Savolax, som är den nordligaste delen av Norra Savolax.

I försöket kan invånarna välja vem de anlitar för mottagningstjänster på allmänläkarnivå och en del andra vårdformer.

Vi har fått bra med kunder. Väldigt få har bytt bort oss

Av 7500 invånare som får välja har 2700 valt Kunnanlääkärit.

- Vi har fått bra med kunder. Väldigt få har bytt bort oss. Genom att göra grundjobbet bra klarar man sig, säger Haimakainen.

Enligt Haimakainen skiljer sig Kunnanlääkärit från social- och hälsocentralerna genom att man alltid på första besöket kommer till en läkarmottagning.

Mest positiv diskussion på orten

Minna Palokangas är en av dem som valt att anlita företaget. Hon valde Kunnanlääkärit delvis av nyfikenhet.

- Till en början vill jag säkert bara testa, men jag har varit nöjd. Det har fungerat bra och jag har fått hjälp snabbt.

I det här projektet får invånarna välja tjänsteproducent en gång i månaden och vid behov byta.

Folk har varit nyfikna att pröva. Om jag tänker på min egen nära krets så går åtminstone tre personer här

Valfriheten har naturligtvis lett till mycket diskussion på orten.

- Jag tycker diskussionen varit positiv. Folk har varit nyfikna att pröva. Om jag tänker på min egen nära krets så går åtminstone tre personer här, säger Palokangas.

Ska kosta lika mycket för alla

I Savolax får företagen en ersättning på 21,90 euro per registrerad klient.

För invånarna kostar det lika mycket att utnyttja tjänsterna oberoende av val. Vare sig de väljer privat eller offentligt.

Teemu Rantonen, klient vid Kunnanlääkärit i Kiuruvesi.
Bildtext Teemu Rantonen har valt privat. Han har varit nöjd med servicen hittills.
Bild: Yle/ AG Karlsson

Hos Kunnanlääkärit debiteras vuxna en avgift på 18,70 euro för de tre första besöken.

Vänsterförbundaren befarar att servicen flyttar längre bort

Kommunfullmäktiges första vice ordförande Rauno Pikkarainen från Vänsterförbundet har inte bytt till det privata. Han säger att det beror på ideologisk övertygelse och på att han fått bra service.

Läkarsituationen och försämrad jourverksamhet oroar honom i samband med valfrihetsprojektet.

- Eftersom patientmängderna sjunkit och enhetskostnaderna stiger måste man sedan börja gallra.

Pikkarainen tycker inte att valfrihetslagstiftningen bör genomföras om man vill ha jämlik service i landet.

- Den leder till att servicen flyttas längre bort, lyder hans analys.

Viktigaste lärdomen att samarbetet måste fungera

Projektchefen Laura Vuorensola basar för försöket. Hon har en lite annan syn på saken och räknar upp många serviceformer som kommuninvånarna får.

Tjänsterna har utnyttjats mycket sparsamt. Och den utvecklingen startade redan före försöket med valfrihet

Hon anser inte att försöket lett till minskad jourverksamhet.

- Det är inte orsaken. Tjänsterna har utnyttjats mycket sparsamt. Och den utvecklingen startade redan före försöket med valfrihet.

Kommunhuset i Kiuruvesi.
Bildtext Kunnanlääkärit är beläget i samband med kommungården i Kiuruvesi.
Bild: Yle/ AG Karlsson

Enligt Vuorensola är de viktigaste lärdomarna hittills att samarbetet aktörerna emellan måste fungera och att den offentliga sidan också måste utveckla sin service.

Datasystemet det största problemet

Servicechefen Sirpa Martikainen vid Kunnanlääkärit tycker att primärvården fungerar riktigt bra i försöket.

Ett klart utvecklingsmoment finns dock då systemet ska implementeras bredare.

Informationen om patienterna rör sig inte i realtid och man måste söka på många olika ställen

- Datasystemen. Jag tror det här är det största problemet överallt. Informationen om patienterna rör sig inte i realtid och man måste söka på många olika ställen.

Kommunläkaren Harri Haimakainen kommenterar gärna farhågorna om att landsbygden kan bli utan läkartjänster i framtiden om valfriheten genomförs.

- Det har vi bevisat här i Kiuruvesi och i Sonkajärvi, som öppnade i augusti, att service kan ordnas också på mindre orter.

Diskussion om artikeln