Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Tonåringar tackar ja till gratis p-piller

Från 2018
Uppdaterad 12.02.2018 09:06.
Fyra färgglada kondomer.
Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Karleby och Kronoby är först ut i svenska Österbotten med att erbjuda gratis preventivmedel åt under 20-åringar. Men ämnet är aktuellt också i andra kommuner.

Det är bra, tycker både tonåringar och läkare som Svenska Yle har pratat med.

- Jag tror fler vill ha preventivmedel om det är gratis. Det är ganska dyrt annars, säger några gymnasieflickor i Jakobstad.

En annan flicka hoppas att samhället vill ge unga den här möjligheten.

- Eftersom preventivmedel är så viktigt skulle det vara bra att stöda oss på det sättet.

Läkare också positiv

Överläkare Charlotta Frostdahl på kvinnokliniken på centralsjukhuset i Karleby är glad över beslutet i Karlebyregionen.

Hon tror att gratis preventivmedel sänker tröskeln för unga att ta kontakt med hälsovårdare och diskutera preventivmedel.

- Det är också en ekonomisk fråga. Det jämnar ut skillnader mellan de som har råd eller inte har råd.

Frostdahl tror att fler kommer att använda preventivmedel nu.

Även åt 13-åringar

Det är samkommunen Soite som tog beslutet om gratis preventivmedel i Karlebyregionen.

Beslutsfattarna har inte satt någon nedre åldersgräns för vilka som ska ha rätt till preventivmedel.

- Det finns säkert någon 13-åring som kan dyka upp. Men i praktiken blir det från 14-15-åringar, säger Frostdahl.

Då det gäller de yngsta flickorna är det viktigt att hälsovårdaren som möter dem diskuterar igenom situationen noggrant, påpekar Frostdahl.

Överläkare Charlotta Frostdahl
Bildtext Charlotta Frostdahl, överläkare på centralsjukhusets kvinnoklinik i Karleby.
Bild: Yle/Carolina Järn

Barnskyddsanmälan i en del fall

Utöver det finns också lagstiftning att utgå från. Till exempel förutsätts vårdpersonalen i vissa fall göra barnskyddsanmälan.

- Till exempel om flickan har en betydligt äldre partner, eller om hon har många olika sexpartners. Eller om det finns misstanke om att hon blir utnyttjad eller själv inte förstår situationen.

För Frostdahl handlar det i slutändan om att det är bättre att fånga upp också de riktigt unga. Hellre det än att låta dem sköta prevention på egen hand eller inte alls sköta det.

- För 14-15-åringar som är sexuellt aktiva kan tröskeln vara hög. Vart ska jag ta kontakt, vågar jag fråga föräldrarna och ska jag använda min veckopeng till preventivmedel. Det här tar ner tröskeln för dem.

P-piller i gymnasiet

En del av gymnasieflickorna i Jakobstad tycker att 16 år kunde vara en lämplig åldersgräns. Andra tycker att också yngre ska kunna få preventivmedel gratis.

- Man kan ju få recept på det också om man är under 16. Så då borde det också vara möjligt att få gratis.

En flicka säger att det för de yngre i alla fall borde vara mer diskussion innan de får preventivmedlet.

Speciellt bland yngre tror jag det kunde förhindra mycket problem

I Jakobstad verkar många gymnasieflickor använda p-piller.

- Ja, alla som har pojkvän använder något preventivmedel. P-piller är vanligast, typ alla vi känner använder det. Eller kondom.

Samtidigt säger flickorna att många använder den billigaste varianten av piller fast den kanske inte passar dem. Det är en ekonomisk fråga.

Men är 22 eller 32 euro på tre månader mycket?

- Nå om man inte har ett jobb, och inte vill förklara åt föräldrarna, så klart det är en utgift.

Flickorna tror också att antalet oönskade graviditeter skulle minska ifall preventivmedlen blev gratis.

- Speciellt bland yngre tror jag det kunde förhindra mycket problem. Jag tror fler skulle använda preventivmedel även om de inte har pojkvän. Då skulle de vara förberedda på vad som kan hända.

Aktuellt i Korsholm och Vörå

I Jakobstadsregionen har inga officiella diskussioner förts i ärendet. Men Johanna Holmäng (SFP), som är fullmäktigeordförande i Pedersöre och medlem i social- och hälsovårdsnämnden, har tagit upp ärendet med tjänstemän.

I Korsholm har vårdnämnden sagt ja till gratis preventivmedel för 13-25 åringar. Ärendet ska ännu behandlas i kommunstyrelsen och fullmäktige. Vörå hör till samma vårdnämnd, så också där kan ärendet tas upp så småningom.

Korsholm räknar med att gratis preventivmedel skulle innebära en kostnad på ungefär 60 000 euro per år för kommunen. I Karleby har samkommunen Soite budgeterat 50 000 euro för ändamålet i år.

Delvis gratis i Malax och Korsnäs

I Vasa har ärendet inte diskuterats, men det finns ett medborgarinitiativ i ärendet. Hittills har drygt 50 personer skrivit under det.

I Malax och Korsnäs ges de första preventivmedlen gratis åt ungdomarna, men då handlar det endast om p-piller och för tre eller nio månader. Några diskussioner om att ha allt gratis har inte förekommit.

I Sydösterbotten har gratis preventivmedel inte diskuterats bland politiker. Däremot har hälsovårdare på rådgivningen i Kristinestad diskuterat saken, och de tycker det kunde vara en god idé.

Vård- och omsorgsnämndens ordförande Sture Skinnar säger att ärendet troligen snart kommer upp i nämnden eftersom det börjar röra på sig i många kommuner.

Nationellt sett har en del kommuner, till exempel Rovaniemi och delvis Helsingfors, fattat beslut om att erbjuda gratis preventivmedel för under 25-åringar.

I fler kommuner finns också medborgarinitiativ eller fullmäktigemotioner i ärendet.

Minska aborter och klamydia

Målet med gratis preventivmedel är färre oönskade graviditeter och färre fall av könssjukdomar.

I Karleby är det i huvudsak vuxna kvinnor och inte tonåringar som kommer in för att göra abort.

- Men det är såklart en jobbig sak att behöva gå igenom, så varje abort man kan slippa är bra.

När det gäller könssjukdomar är klamydia överlägset vanligast.

Antalet registrerade fall ökar i hela landet. I fjol registrerades 278 fall i Vasa sjukvårdsdistrikt. I Mellersta Österbotten var antalet fall 180.

Frostdahl hoppas att gratis preventivmedel för med sig att man fångar upp och kan behandla ännu fler fall.

Alla som får preventivmedel kommer nämligen att testas för klamydia, eftersom sjukdomen i de flesta fall är symptomfri.

- Nu kollar vi upp dem automatiskt och de får gratis medicin. På det sättet kan vi kanske förhindra komplikationer i framtiden.

Uppmuntrar till sex?

Frostdahl är också glad över att Soite låter de unga välja mellan så många olika preventivmedel. Både kondom, p-piller och p-ring till spiral.

Men uppmuntrar gratis preventivmedel till sexuell aktivitet tidigt?

- Absolut inte. Vi hade den diskussionen när HPV-vaccinet kom. Men det är absolut inte fråga om det, utan man kommer till en hälsovårdare och diskuterar. Det är inte att man bara hämtar preventivmedel någonstans. Jag tror det här är ett bra beslut.

Det är mycket sällan någon tonåring föder barn på BB Karleby, säger Frostdahl.

- Det kan finnas någon enstaka. Sedan har vi 19-20-åringar, men då är det ofta helt planerade graviditeter.

Både social- och hälsovårdsministeriet, befolkningsförbundet och Institutet för hälsa och välfärd THL rekommenderar att kommunerna inför gratis preventivmedel åt under 20-åringar.

Diskussion om artikeln