Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Kajkanterna vid småbåtshamnen i Ingå riskerar rasa - nu ska de åtgärdas

Från 2018
Wilhelmsdal finns alldeles invid vattnet.
Bildtext Kajkanterna vid Ingå småbåtshamn är på sina ställen i dåligt skick.
Bild: Yle/Veronica Montén

Ingå kommun planerar att förnya kajkanterna i småbåtshamnen i kyrkbyn. I dagsläget finns det risk för ras på åns västra sida.

Ingå kommun har reserverat 1 200 000 euro för att förnya kajkanten längs ån och torget.

Tekniska nämnden ska på torsdag (15.2) diskutera offertförfrågan.

Den gäller kajkanten vid torget och kajkanten på åns västra sida, från Wilhelmsdal till företaget Ingå Mekaniska verkstad.

Ingen sjösättning av båtar vid torget

I förslaget till nämnden står det också att det inte byggs någon sjösättningsramp från torgets sida, utan sjösättningen av båtar flyttas helt till hamnområdet på åns västra sida.

Det här motiveras bland annat med trivseln kring torget och trafiksäkerhet.

Ingå småbåtshamn
Bildtext Förslaget är att båtar i framtiden inte ska sjösättas från torgsidan vid småbåtshamnen. Torget ligger till vänster om ån på bilden.
Bild: Yle/Helena Rosenblad

Kajkanten på åns västra sida är så dålig att det finns en risk för ras. Kajkanten från verkstaden ut mot havet är bättre och kräver inga omedelbara åtgärder.

I den fortsatta planeringen av västra sidan så finns det planer på sjösättningsramper och en servicebassäng eller servicebrygga från Ingå Mekaniska verkstad ut mot havet.

Om företagen på åns västra sida vill ha egna sjösättningsramper så får de själva stå för kostnaderna.