Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Asylpolitiken delar politikerna - är Alis död ett enskilt fall eller bevis på misslyckad asylpolitik?

Från 2018
Nuoria maahanmuuttajataustaisia naisia.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Regeringspartierna ser ingen orsak till lagändringar.

Nyinsvurne inrikesministern Kai Mykkänen (Saml) fick mycket uppmärksamhet i helgen via nyhetsbyrån Uutissuomalainens nyhet om att Mykkänen vill höja kvotflyktingantalet tiofalt i Finland.

Gällande nyheten om Alis död i Irak bara veckor efter att han återvänt från Finland säger Mykkänen att det är tragiskt - men inte en orsak att ändra på lagar.

De andra regeringspartierna håller med: Ingen lagändring behövs

Kai Mykkänen får medhåll från sina regeringskolleger.

Simon Elo (Blå) inledde dagen med att reagera på helgens nyhet om Mykkänen. Elo skickade ut ett pressmeddelande om att det inte finns något skäl att höja flyktingkvoten.

När Svenska Yle når honom för en kommentar om fallet Ali säger han att det inte finns någon orsak att börja ändra på lagar.

- När det gäller enskilda fall är det förstås svårt att ta ställning utan att känna till alla detaljer. Men det är Migris uppgift att fatta asylbeslut och riksdagens och regeringens uppgift att stifta lagar, och gällande lagarna ser jag inga behov av ändringar, säger Elo, gruppordförande för riksdagsgruppen De blå.

Också hos Centerpartiet kastas bollen till Migrationsverket.

- Myndigheterna bedömer för varje enskilt land vilket som är tryggt och vad situationen är där, det utgår vi från att görs kontinuerligt, säger Markus Lohi, vice ordförande i Centerns riksdagsgrupp.

Det står inte i lagen att Irak är ett säkert land utan det utgår från landsbedömningarna

Markus Lohi, Centern

Lohi säger att enskilda fall inte kommer att leda till några radikala lagändringar och ser inte heller orsak att stoppa avvisningarna till Irak eller ens Afghanistan.

- Avvisningarna är ju bundna till myndigheternas bedömning av hur säkra länderna är, det står inte i lagen att Irak är ett säkert land utan det utgår från landsbedömningarna. Men det är klart att situationen måste utvärderas kontinuerligt, säger Lohi.

VF, De Gröna och SFP rasar mot flyktingpolitiken

Från oppositionens håll hörs helt andra toner. Flera ser Alis död som ett bevis på att asylpolitiken i Finland i dag är gravt misslyckad.

Ville Niinistö (De gröna) har redan tidigare gjort ett skriftligt spörsmål om regeringens asylpolitik, det gjorde han efter HBL:s nyhet om att Frankrike stoppar återsändning av en irakisk asylsökande till Finland.

I dag upprepade Niinistö sin ståndpunkt. Han tycker att återsändning till Irak och Afghanistan borde stoppas.

Vänsterförbundets ordförande Li Andersson tycker att avvisningarna till Afghanistan temporärt borde stoppas och att man gällande Irak borde se över hur man tillämpar begreppet intern flykt.

Vänsterförbundet har föreslagit att skyddskategorin humanitärt skydd återinförs och att familjeåterföreningen underlättas. Men enligt Andersson är problemet inte bara att regeringen har skärpt asyllagstiftningen:

Regeringen har skärpt lagstiftningen och politiskt kommunicerat att man eftersträvar en mer strikt linje än tidigare och det syns i tjänstemännens arbete

Li Andersson (VF)

- En del av problematiken är, som jag upplever det, att tolkningarna inom Migrationsverket också blivit striktare, säger hon.

- När man tittar på regeringens asylpolitiska program och på hur våra ministrar har talat, har regeringen nog haft en uttalad agenda och en uttalad målsättning att skärpa asylpolitiken. Då ser man ju att det förstås återspeglas i de tolkningar som Migrationsverket gör. Det är en helhet, regeringen har skärpt lagstiftningen och politiskt kommunicerat att man eftersträvar en mer strikt linje än tidigare och det syns i tjänstemännens arbete också.

Biaudet: Stoppa returneringar till otrygga länder

Också Eva Biaudet (SFP) har reagerat på Yles nyhet om Ali och skriver i ett pressmeddelande att returneringar till Irak och Afghanistan måste stoppas.

- Vi kan inte försäkra oss om säkerheten för de som blir skickade tillbaka, vilket så tydligt nu bevisats i Alis fall. Finland år 2018 kan inte vara ett land som skickar tillbaka personer med risk om att bli dödade

Hennes partis ordförande Anna-Maja Henriksson säger inte att avvisningarna till Irak ska stoppas, men ser orsak att se över bedömningen av säkerhetsläget där i dagsläget.

- Migrationsverket har naturligtvis en viktig roll där men också regeringen och utrikesministeriet, säger hon.

Hon påpekar att också SFP vill återinföra möjligheten att få uppehållstillstånd på humanitära grunder och kritiserar beslutet att ta bort den säkerhetsventilen, som hon kallar den.

- Det är ett beslut jag tror har medverkat till att det har kunnat gå på det här sättet, säger hon om fallet Ali.

Diskussion om artikeln