Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Järnvägsbrons hissar i Karis renoveras och bron blir tvåfilig

Från 2018
En vintrig dag på järnvägsstation i Karis där man ser järnvägsbron.
Bildtext Det blir billigare att bygga en ny järnvägsbro i Karis, än att reparera den nuvarande bron, säger Magnus Nygård som är avdelningsdirektör på Trafikverket.
Bild: Anna Björkqvist / Yle

De två hissar som finns på järnvägsstationen i Karis kommer att renoveras då järnvägsbron byggs om. Men det blir inte längre avstånd mellan hissarna och plattformens kant där tågen passerar eller stannar.

Järnvägsstationens plattformar förändras inte, så det är inte obligatoriskt att följa kraven för nybyggnad, säger Magnus Nygård som är avdelningsdirektör på Trafikverket.

Det är Trafikverket som har helhetsansvar för projektet då järnvägsbron förnyas, en underfart och ett resecentrum byggs.

Regler finns vid nybygge

I en tidigare artikel om järnvägsbron i Karis säger en läsare i kommentarsfältet att EU kräver att minimiavståndet mellan plattformens kant och närmaste hinder, till exempel en hiss, ska vara minst sex meter av trafiksäkerhetsskäl.

I Karis är avståndet en dryg meter.

Yle Västnyland har varit i kontakt med myndigheter och inte lyckats få det bekräftat att det finns EU-regler om ett avstånd på sex meter.

Magnus Nygård bekräftar inte heller att sådana regler finns.

Karis järnvägsbro och järnvägsstation en vintrig dag.
Bildtext Det är smalt mellan hissarna och plattformens kant på järnvägsstationen i Karis även i fortsättningen eftersom inget görs åt perrongerna.
Bild: Marica Hildén / Yle

Däremot finns det regler för hur stora avstånden ska vara då man bygger nya plattformar.

Då är det till exempel höjden på hissar eller trappor som avgör hur långt avståndet mellan hissen och plattformens kant ska vara.

- Vi behöver inte bygga nytt eftersom vi använder den befintliga plattformen. Det skulle bli dyrt om vi var tvungna att flytta på spåren och bygga allting nytt.

Närmare sex miljoner

Trafikverket fick in fem offerter för projektet.

Magnus Nygård berättar att Trafikverket snart ska välja entreprenör.

Bilar är parkerade nedanför järnvägsbron i Karis.
Bildtext Tunneln under järnvägsspåren mynnar ut vid Bangatan där det också ska finnas en byggnad som blir ett resecentrum.
Bild: Anna Björkqvist / Yle

I höstas uppskattades priset för bygget med järnvägsbron, en underfart och ett resecentrum till 5,4 miljoner euro.

Nu är priset på den mest förmånliga offerten som Trafikverket fick in 5,8 miljoner euro.

Raseborgs stads andel är drygt fyra miljoner euro.

Nya bron byggs på nästan samma plats

Arbetet inleds i vår och ska vara färdigt våren 2019.

Först byggs den nya bron och sedan rivs den gamla, säger Magnus Nygård.

- Den nya bron byggs på ungefär samma plats som den gamla bron. Vi försöker att använda de befintliga fundamenten så långt som möjligt.

Nygård påpekar att mindre förändringar ännu är möjliga, de kommer i så fall fram i detaljplaneringen.

Två filer på nya bron

I dag kan bara en bil i gången köra över järnvägsbron i Karis.

Bilar och fotgängare går på järnvägsbron i Karis en vintrig dag.
Bildtext Så här ser det ut på järnvägsbron i Karis i dag. Efter nybygget har bron två filer och ingen viktbegränsning.
Bild: Anna Björkqvist / Yle

Den nya bron får två filer, vilket betyder att bilisterna inte längre behöver vänta på de bilar som har förkörsrätt.

- Den nya bron byggs så att även bussar och långtradare kan köra på bron. Det blir alltså inga viktbegränsningar.

Biljettförsäljning vid Bangatan

Trafikverket förlänger också den tunnel som redan finns under järnvägsspåren. Tunneln förlängs mot centrum och är till för cyklister och fotgängare.

Ett resecentrum skapas också intill järnvägsspåren vid Bangatan på centrumsidan.

Magnus Nygård säger att det inte blir frågan om någon stor byggnad.

- Byggnaden används till biljettförsäljning, detaljerna tas fram under detaljplaneringen.

Radio Vega Västnyland

4:38

Diskussion om artikeln