Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

UNHCR kritiserar finländska asylbeslut: Det hänvisas allt för ofta till att personen kan bosätta sig någon annanstans

Från 2018
Uppdaterad 13.02.2018 09:21.
Gatuliv i Kabul.
Bildtext Migrationsverket anser att Kabul är ett tryggt ställe att återvända till. Hit utvisas många som inte kan skickas tilbaka till sina hemtrakter som anses otrygga.
Bild: Lennart Berggren

Finland får skarp kritik från UNHCR för att allt oftare tillämpa så kallad intern flykt i sina beslut. Besluten innebär att en person som har rätt till asyl får ett negativt beslut i och med att Migrationsverket anser att personen kan återvända till en annan ort än sin hemort.

Sedan hösten 2015 har beslutsfattarna i Finland gått in för en allt striktare asyllinje.

Det har inneburit att en allt större andel asylsökande har fått negativa asylbeslut. Då det ännu år 2015 var relativt lätt för irakier att få asyl i Finland var situationen en helt annan sommaren 2016.

I juni 2016 fick 77 procent av irakierna negativt asylbeslut i motsats till 13 procent året innan.

- Det att vi tog i bruk allt fler internflyktlösningar har lett till att antalet negativa beslut har ökat, säger Jorma Vuorio, som är chef för Inrikesministeriets migrationsavdelning.

Behöver skydd - men skickas ändå iväg

I praktiken betyder det här att Migrationsverket först kommer fram till att en asylsökande uppfyller kriterierna för att få internationellt skydd.

Men efter det kommer Migrationsverket fram till att personen kan bosätta sig på någon annan ort än sin hemort, och så blir beslutet trots allt negativt.

Utdrag från Migrileaks.
Bildtext Så här ser ett internflyktsbeslut ut som Förvaltningsdomstolen tagit ställning till. I det här fallet ändrade Förvaltningsdomstolen på beslutet och ansåg att Migrationsverket hade haft fel i sin bedömning. Källa: MigriLeaks

Enligt Jorma Vuorio finns det i ett land oftast ställen dit det är tryggt att återvända för den som kommer från ett otryggt område.

Vuorio ser inga problem i att tillämpa intern flykt i beslutspraxisen, trots att han är medveten om att Finland kritiseras av bland annat FN:s flyktingorganisation.

När det gäller just Irak och Afghanistan har FN:s flyktingorganisation UNHCR sedan 2015 avrått stater från att tillämpa intern flykt.

Jorma Vuorio
Bildtext Jorma Vuorio är chef för Inrikesministeriets migrationsavdelning.
Bild: All Over Press

– Det är förstås UNHCR:s syn på saken men deras syn är inte bindande. De sammanställer värdefulla landsöversikter, där säkerhetsläget bedöms. Men det är bara en del av helhetsbedömningen, säger Vuorio.

Enligt honom ska FN:s flyktingorganisation UNHCR ses som en organisation bland andra när Migrationsverket gör sina bedömningar.

Juristen Thomas Bergman, som jobbar för UNHCR, säger att flyktingorganisationen redan en tid har varit oroad över läget i Finland. Enligt honom har UNHCR en särställning som expert på flyktingrätt.

Thomas Bergman är jurist vid UNHCR.
Bildtext Thomas Bergman är jurist och jobbar vid FN:s flyktingorganisation UNHCR
Bild: Yle/Jessica Stolzmann

– Vi ser det i statistiken att Finland allt oftare tillämpar intern flykt i sina beslut speciellt då det gäller Irak och Afghanistan. Det här oroar oss och vi har tagit upp det med de finländska myndigheterna.

Enligt Bergman finns det klart stipulerat när man inte kan använda intern flykt i asylprocessen - och man är rädd för att Finland inte följer reglerna.

9:15 Bildtexten till bilden på dokumentet ändrades. I det här fallet bedömde Förvaltningsdomstolen att Migrationsverket haft fel i sin bedömning.

Diskussion om artikeln