Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Esboborna får inte direkta busslinjer till Kampen: "Övriga kommuner förstår inte Esbos bekymmer"

Från 2018
bussiliikenne, Espoo, 23.01.2018
Bildtext HRT:s styrelse går inte Esbopolitikerna till mötes när dte gäller direkta busslinjer från olika delar av Esbo till Kampen i Helsingfors.
Bild: Antti Haanpää / Yle

Nej till direkta busslinjer från Esbo till Kampen i Helsingfors. Det här beslöt HRT:s styrelse på tisdagen. Samtliga ledamöter från De gröna röstade för flera bussar. HRT går heller inte de svenska Esboskolorna till mötes när det gäller önskemål om busslinjer.

– I övriga kommuner inom HRT förstår man inte Esbos bekymmer. Vi vill inte ändra på det att metron är det trafikmedel som går från Mattby till Helsingfors centrum, säger Esbopolitikern Sirpa Hertell (Gröna), vice ordförande i HRT:s styrelse.

– Men metrostationen i Esboviken är inte färdig och vi gjorde ett felbeslut då vi beslöt att de direkta busslinjerna från Esboviken upphör. Därför har resetiderna förlängts och det ville vi nu råda bot på, säger Hertell.

Esbovikens station blir en del av metrons förlängning, som går från Mattby till Stensvik. Den blir färdig tidigast 2020.

HRT:s styrelse sade nej till direkta busslinjer från olika delar av Esbo till Kampen med rösterna 8-6. Däremot beslöt styrelsen att starta två nya linjer, 104 och 544. Linje 544 går mellan Esboviken och Alberga.

Esbopolitikerna ville ha fyra busslinjer till Kampen under rusningstid

Stadsstyrelsen i Esbo krävde på måndagen att busslinje 104 ska gå från Gäddvik via Westend och Drumsö till Kampen. Enligt HRT:s styrelse räcker det ändå att linjen bara går till Drumsö.

Esbopolitikerna ville också att HRT under rusningstid sätter in fyra direkt busslinjer mellan olika delar av Esbo och Kampen. Det här förslaget fick också nej av HRT:s styrelse.

De sex som stödde direkta busslinjer var Esboledamöterna Sirpa Hertell (Gröna) och Mika Helenius (Saml), Helsingforsledamöterna Alviina Alametsä och Ville Ylikahri (Gröna), Vandaledamoten Sirpa Kauppinen (Gröna) och Kyrkslättledamoten Pekka Sinisalo (Blåa).

De åtta som röstade mot direkta busslinjer och för tjänstemännens förslag var fyra Samlingspartister från Helsingfors och Vanda, två SDP-ledamöter från Helsingfors respektive Vanda samt en Vänsterförbundare från Helsingfors och SFP:s ledamot från Vanda.

De gröna röstade för flera bussar

Samtliga ledamöter från De gröna röstade alltså för att sätta in fler bussar.

– Antalet bussar har nu minskat klart, vilket är en bra sak. Det handlar om fyra bussar under rusningstid. Tidigare var det säkert 50. Under den tiden som metron byggs till Stensvik kan det gå bussar under rusningstid från Stensvik och Esboviken. Jag ville ännu se vad det kostar och sedan fatta beslut, säger De grönas Ville Ylikahri.

Anser du att det här är i strid med De grönas målsättningar om miljön?

– Nej. Om resetiderna förlängs och människor är missnöjda ökar privatbilismen.

Mattlidens skolcentrum
Bildtext Nämnden Svenska rum har önskat en bussförbindelse mellan Mattliden och Storåkern och Olars. HRT säger nej.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Buss till Mattlidens skola får nej

Helsingforsregionens trafik HRT säger också nej till bussar som stannar vid Mattlidens skola i Esbo. Det här framgår i ett utlåtande från HRT till nämnden Svenska rum i Esbo.

Tidigare körde flera bussar förbi skolan men efter årsskiftet stannar bussarna vid metrostationen vid köpcentret Iso Omena i Mattby. Det här väckte missnöje redan på förhand.

Nämnden Svenska rum har krävt att speciallinjer inrättas för att säkra trygga skolskjutsar i södra Esbo också efter omläggningen av rutter.

Önskemålet har närmast gällt en bussförbindelse mellan Mattlidens skola och Storåkern och Olars.

HRT skriver i utlåtandet att vägen på 700 meter mellan Mattliden och Mattby bussterminal är trygg.

HRT skriver att man vill betjäna de svenska skolorna i Esbo så bra som möjligt och det uppfylls genom att ha täta turer från Mattby bussterminal till olika delar av Esbo.

Diskussion om artikeln