Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Folkrätten otydlig när det kommer till intern flykt – ”ett lotteri för asylsökande”

Från 2018
Uppdaterad 14.02.2018 16:49.
Irakiska Mosul några dagar innan terrorgruppen IS drevs ut ur staden.
Bildtext FN:s flyktingorgan har kritiserat Finland för att man avvisat asylsökande till Irak.
Bild: OMAR ALHAYALI

Frågan om internflykt är inte helt svartvit, utan lämnar en del tolkningsutrymme. Det anser Katja Creutz som är äldre forskare på Utrikespolitiska institutet och sakkunnig inom folkrätt.

Hon anser att både FN:s flyktingorgan UNHCR och inrikesministeriets migrationsavdelning har rätt i sin tolkning gällande Finlands avvisande av asylsökande till intern flykt till länder som Afghanistan eller Irak.

- Flyktingkonventionen tolkas av staterna. Staterna har skrivit under flyktingkonventionen och staterna är mycket medvetna om vad de gått med på och vad de inte gått med på.

Creutz påpekar att staterna inte gett tolkningsrätten kring flyktingrätt till någon överstatlig organisation.

- Staterna tolkar konventionen på väldigt olika sätt och det är ett problem, säger Creutz.

Mer enhetliga riktlinjer behövs

Creutz påpekar att FN:s flyktingorgan UNHCR har som uppgift att samordna och övervaka de olika linjerna staterna har gällande flyktingpolitiken.

Staterna samarbetar och delar information med varandra, men själva övervakningen går ut på dialog.

Med andra ord: En stat kan påtala brister i en annan stats flyktingpolitik och be dem komma med en förklaring till sitt agerande.

Leder det inte till problem om folkrätten tolkas på så olika sätt?

- För den asylsökande är det som ett lotteri. Samma regler tolkas på olika sätt i olika länder. I en stat får man asyl, medan man inte får det i en annan stat.

Katja Creutz är äldre forskare vid Utrikespolitiska institutet
Bildtext Katja Creutz.
Bild: Yle / Jonna Nupponen

Creutz anser att flyktingorganet UNHCR:s huvudsakliga uppgift är att få fram mer enhetliga riktlinjer mellan staterna och på så sätt göra det klarare.

Har Finland då ett ansvar över personer som avvisats till intern flykt i länder som Afghanistan eller Irak?

- Ansvarsfrågor är komplicerade inom folkrätten och eftersom det inte finns polis eller domstol som för länder till domstol då de agerat fel, så är det andra länder som ska föra ärendet vidare till internationell domstol.

Flera länder har inget intresse att föra ärenden vidare för att det rör sig om långa och dyra processer och länderna har inget egenintresse i processerna, anser Creutz.

- I teorin kan man säga att ett land är medskyldigt ifall något händer åt en person som avvisas.

- Det är klart att man inte får skicka personer tillbaka till ställen där de kan bli utsatta för förföljelse. Det är viktigt att alla behandlas individuellt. Jag anser att det är viktigt att medierna rapporterar om det här så att man kan följa med hur det går för de människor som skickas tillbaka.

Hur allvarligt är det att FN:s flyktingorganisation kommer med kritik mot Finland?

- Även om det handlar om rekommendationer så ska den beaktas i en helhetsbedömning. Inget land vill bli kritiserat eller ha ett dåligt internationellt rykte.

Australien har kritiserats hårt för att landet har utlokaliserat flyktingmottagningen till öar utanför Australiens gränser - bland annat på ön Nauru och i Papua Nya Guinea. På de här lägren har det ofta förekommit problem med mänskliga rättigheter.

Australien har nu gått med på att stänga en del av lägren som en följd av den internationella kritiken.