Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu kan Lojo- och Sjundeåborna få dropp hemma - sjukhuset satsar på vård hos patienten

Från 2018
Patienter får dropp.
Bildtext Patienter ska kunna få intravenös antibiotika, alltså dropp, i hemmet.
Bild: YLE/Nicole Hjelt

Lojo sjukhus börjar erbjuda hemsjukhusverksamhet i mars. Då får patienter i Lojo, Sjundeå, Vichtis och Högfors möjlighet till sjukhusvård i hemmet.

Hemsjukhusets personal kan vårda människor som väljer att dö hemma. Det kan handla om cancerpatienter som önskar få vård i hemmet i stället för på en sjukhusavdelning.

Hemsjukhuset kan också sköta patienter som behöver intravenös antibiotikabehandling. De vanligaste sjukdomarna som sköts med dropp i hemmet är bältros, lunginflammation och njurbäckeninflammation.

Hemsjukhuset kan också besöka vårdinrättningar för äldre. Då behöver äldre inte tas in på sjukhus och utsättas bland annat för risk att smittas av sjukhusbakterier.

Läkare kontaktas på distans

Tre sjukskötare, en läkare, en avdelningsskötare och en sekreterare jobbar på hemsjukhuset inom Lojo sjukvårdsområde. De som får vård behöver en läkarremiss.

Hemsjukhuset kommer att använda sig av nya digitala arbetsredskap. Då en sjukskötare besöker en patient kan de diskutera med läkaren på distans. Patienten kan också vid behov ta kontakt med hemsjukhuset på egen hand.

Om patienten inte har egen dator, smarttelefon eller pekplatta kan hemsjukhuset låna ut en pekplatta.

Börjar den första mars

Hemsjukhuset vid Lojo sjukvårdsområde inleder sin verksamhet den första mars. Pesonalen jobbar i tätt samarbete med den kommunala hemvården; en del av vården sköts av hemsjukhuset och en del av hemvården.

Hemsjukhus finns på många håll i Finland. Det första hemsjukhuset i landet startade år 1995 vid Västra Nylands sjukhus, det vill säga nuvarande Raseborgs sjukhus.

Ann-Christin Österlund från VNS hemsjukhus vårdar Kim Segersvärd.

Hemsjukhuset vid VNS fyller 20 år

Det är i år 20 år sedan det första hemsjukhuset i Finland startade vid Västra Nylands sjukhus. Modellen kom från Sverige och idén var att erbjuda patienterna samma vård hemma som vid sjukhuset.