Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Västmetron har lett till kundförlust för Kampens köpcenter: "Vi måste se hur vi kan klara oss ur det här"

Från 2018
Uppdaterad 15.02.2018 07:11.
Kampens metrostation.
Bildtext Metropasagerarna som stiger på metron i Kampen har minskat med 30 procent i januari i år.
Bild: Yle/Saga Mannila

Många metropassagerare åker förbi Kampen, vilket har gjort att besökarna i Kampens köpcenter har blivit färre. Företagarna står inför en svår situation då kunderna försvinner från e-våningen.

Sedan den nya metrosträckan öppnades väljer allt fler att stiga på metron vid Järnvägstorget i stället för vid Kampens metrostation.

Det har gjort att besökarflödet till Kampens köpcenter har minskat, i synnerhet i och med att Esbobussarna inte längre stannar i Kampen, utan vid Elielplatsen.

Kioskförsäljaren Ella Korhonen säger att försäljningen vid hennes kiosk, som ligger vid den äldre delen av Kampens metrostation, har minskat efter att västmetron började köra.

– Här rör sig färre personer än tidigare. Nu försvann också bussarna framför metrostationen och det påverkar också.

Kioskförsäljaren Ella Korhonen.
Bildtext Kioskförsäljaren Ella Korhonen har märkt att det rör sig färre människor vid Kampens metrostation.
Bild: Yle/Saga Mannila

Korhonen är ändå inte bekymrad över situationen.

– Det här har inte påverkat mitt jobb så mycket, men för köpmannen är det en dålig sak. Lite har våra dagliga arbetstimmar minskat, men det stör mig inte för förändringen är inte så stor.

Var tredje passagerare stiger på metron någon annanstans än i Kampen jämfört med tiden före den nya metrosträckan. Det innebär att Kampens köpcenter tappar cirka 9 000 potentiella kunder per vardag.

Kampens metrostation
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Enligt Tero Anttila som är avdelningschef för kollektivtrafik vid Helsingforsregionens trafik (HRT) har passagerarna som stiger på metron vid Järnvägstorgets metrostation däremot ökat med 20 procent.

– De som reser från Esbo eller Drumsö använder nu Järnvägstorget i stället för Kampen, säger Anttila.

Enligt chefen för Kampens köpcenter, David McNee, finns det inte tydliga siffror på hur mycket besöksantalet har sjunkit och hur det har påverkat försäljningen.

– Sättet hur kunderna kommer till oss har förändrats i och med transportarrangemangen har förändrats, men det här har nödvändigtvis inte en stor inverkan på hur köpcentret klarar sig som helhet. Många av våra hyresgäster fortsätter att visa positiva försäljningssiffror och vi arbetar tillsammans med våra samarbetspartners och hyresgäster för att köpcentret ska fortsätta vara en av de viktigaste besöksmålen i Helsingfors, säger han.

Färre bussar, färre kunder

På köpcentrets e-våning, där busstrafiken har minskat, är kundförlusten märkbar.

Caféägaren Joke Haatainen säger att kundantalet började sjunka då västmetron började köra, men att den största förändringen skedde när bussarna som kör in till Kampen blev färre.

– Vi måste se hur vi kan klara oss ur det här. Det här är en jättetråkig situation för många, säger Haatainen.

Företagaren Joke Haatainen.
Bildtext Caféägaren Joke Haatainen säger att det var svårt att förutspå situationen i och med att det var oklart när västmetron skulle bli klar.
Bild: Yle/Saga Mannila

Hennes café ligger vid bussterminalens ända mittemot dörrarna som passagerarna från Esbobussarna tidigare kom ut från och enligt henne har just den här ändan drabbats mest av de nya trafikarrangemangen.

– Just nu är de sista busshållplattformarna är inte alls i användning på grund av ett byggarbete. Vårt kundantal har rasat rent ut sagt och det har inneburit stora ekonomiska förluster för caféet.

Renovering pågår i Kampens bussterminal och de sista bussplattformarna är inte i användning.
Bildtext Renovering pågår i Kampens bussterminal och de sista bussplattformarna är inte i användning.
Bild: Yle/Saga Mannila

Då matartrafiken till de nya metrostationerna började i början av året minskade bussturerna som kör till Kampens bussterminal från cirka 108 till 37 under rusningstid, enligt kollektivtrafikplaneraren Petteri Kantokari vid HRT.

– Vi har märkt att kunderna har blivit färre och att försäljningen har sjunkit. Jämfört med i fjol är skillnaden i försäljningen nästan en fjärdedel. Då Esbobussarna ännu körde var förändringen liten men när de slutade köra hit kom sjönk kundantalet mer, säger Oona Ekholm som är försäljare vid en affär som säljer bakverk och bageriprodukter.

Bageriförsäljaren Oona Ekholm.
Bildtext – Situationen är svårast för företagarna som har sin affär på e-våningen. Sådana besökare som snabbt besöker köpcentret och de som tidigare har bytt färdmedel här har minskat med cirka hälften, säger bageriförsäljaren Oona Ekholm.
Bild: Yle/Saga Mannila

Svårt att förutse besökarförlusten

Att västmetron och de nya bussarrangemangen skulle komma att påverka kundflödet i Kampens e-våning kom inte som en överraskning för försäljarna, men det var svårt att bedöma situationen på förhand.

– Vår affär ligger precis mittemot bussterminalen på e-våningen och det märks tydligt att färre besöker köpcentret. Vi var rädda för att det skulle påverka kassaflödet mer än det har gjort. Nu är det färre som går omkring i butiken utan att köpa, det vill säga personer som kanske har väntat på sin buss inne i butiken, säger Anu Alakurtti som är butikschef för en växtaffär i Kampens köpcenter.

Haatainen säger att då hon skrev under hyresavtalet för sitt café visste ingen ännu när metron skulle bli färdig.

– Det var svårt att förutse och bedöma situationen på förhand. Att metron öppnade just innan julruschen var nästan det sämsta möjliga scenariot för oss. Säsongsbeställningarna görs en gång per år och jag kunde inte längre påverka dem.

Haatainen säger att köpcentret har informerat företagarna öppet om läget och hon hoppas att man snart ska kunna hitta än lösning på situationen.

Butikschefen Anu Alakurtti.
Bildtext Butikschefen Anu Alakurtti hoppas att bussterminalen ska användas mer och att fler busser ska styras dit.
Bild: Yle/Saga Mannila

Butikschefen Anu Alakurtti önskar att busstrafiken ska styras tillbaka till Kampen.

– Det som jag och säkert alla som arbetar här på e-våningen och är i omedelbar kontakt med bussterminalen hoppas av HRT är att terminalen ska användas ordentligt. Vi vet att människor tycker om att vänta på sin buss inomhus och i och med att vädret här är vad det är känns det tråkigt att folk väntar på bussen ute i det kalla vid Elielplatsen och vi har här e helt uppvärmd bussterminal som man kunde använda, säger hon.