Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgås stadsdirektör: Tolkiselever ska kanske till västra enhetsskolan

Från 2018
Uppdaterad 15.02.2018 10:00.
Porträtt på man framför stenhusvägg.
Bildtext Stadsdirektören i Borgå, Jukka-Pekka Ujula, vill att politikerna än en gång ska överväga om det behövs en svensk skola i Tolkis.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula vill att politikerna än en gång ska överväga om det behövs en svensk skola i Tolkis. Han föreslår att de svenska barnen från västra Borgå ska gå i Västra enhetsskolan i Näse.

Stadsstyrelsen kommer ta ställning till Tolkis skola på sitt nästa möte den 19 februari. Det har visat sig bli betydligt dyrare att bygga Tolkis skola än beräknat.

I samband med att stadsstyrelsen behandlar kostnadsberäkningarna för Tolkis skola vill stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula att man överväger om det verkligen behövs en svensk skola i Tolkis.

– Stadsfullmäktige har också nyligen fattat beslut om byggande av en svenskspråkig enhetsskola i Näse för cirka 500 elever. Kostnadsberäkningen för skolan är 21,5 miljoner euro. Västra enhetsskolan kunde planeras för att även inrymma Tolkis skolas elever. Ett sådant alternativ förutsätter naturligtvis justeringar i planerna för enhetsskolan.

Stadsdirektören föreslår att stadsstyrelsen godkänner skissplanerna för en utvidgning och reparation av Tolkis skola och kostnadsberäkningen 5 650 000 euro.

En förutsättning för att beslutet förverkligas är att stadsfullmäktige godkänner projekthelheten Tolkis skola vid sammanträdet den 28 februari.

– Projekthelheten Tolkis skola behöver stadsfullmäktiges godkännande, eftersom de beräknade kostnaderna är avsevärt högre än det belopp som godkändes i samband med budgetbehandlingen, konstaterar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Det här har hänt

  • Tolkis skola flyttade ut i baracker 2013, på grund av dålig inomhusluft. Skolhuset revs 2015.
  • Ursprungligen skulle eleverna få flytta in i ett nybyggt skolhus på samma plats hösten 2016.
  • Senare visade det sig att också finska Tolkkisten koulu har problem med inneluften.
  • Då beslöt politikerna att den nya skolan byggs för de finska eleverna och att gamla Tolkkisten koulu renoveras för de svenska Tolkiseleverna.
  • I maj 2017 fattade stadsstyrelsen och -fullmäktige beslut om projektplanerna för båda Tolkisskolorna.

Stadsfullmäktige har redan tidigare beslutat att det också i framtiden ska finnas en svenskspråkig lågstadieskola i Tolkis. Projektplaneringen har konsekvent utgått från det beslutet.

– Det är emellertid motiverat att ännu en gång diskutera ändamålsenligheten i beslutet, i synnerhet med beaktande av det hårda tryck som riktas mot stadens ekonomi under de närmaste åren, betonar Jukka-Pekka Ujula.

Tolkis skola har dimensionerats för 140 elever. De beräknade kostnaderna för Tolkis skola per elev kommer att vara betydligt högre än de genomsnittliga kostnaderna.

– Jag föreslår också att stadsstyrelsen tar en strategisk diskussion om stadens ekonomi och centrala investeringsprojekt och ännu en gång bedömer de olika alternativen för projekthelheten Tolkis skola. Diskussionen kan också leda till ändringar i beslutsförslaget, säger stadsdirektör Ujula.

Kostnaderna har redan bantats med 220 000 euro.

– Vill man spara mera, måste motionslokalerna med tillhörande hjälputrymmen strykas från planen. På så sätt kan man spara ytterligare cirka en miljon euro. Då borde man emellertid finna en alternativ lösning som gör det möjligt för de båda framtida skolorna i Tolkis att ordna fysisk fostran i enlighet med läroplanen, berättar projektchef Tony Lökfors.

Artikeln rättad 15.2 9:58 En nolla hade fallit bort i meningen: "Kostnaderna har redan bantats med 220 000 euro". Den rätta siffran är 220 000.

Diskussion om artikeln