Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Djurgård i Raseborg synas av veterinärer - djurägaren känner sig nedtryckt och stressad

Från 2018
kvinna i hönshus med tupp.
Bildtext Berit Sundell borde åtgärda lukt och fukt i sitt hönshus.
Bild: Monica Slotte / Yle

Gården Hummeldal 25 kilometer väster om Ekenäs har många invånare.

Det är 2 shetlandsponnier, 2 enorma Clydesdale-hästar, 29 får och 50 höns.

Berit Sundell har vid enstaka tillfällen hjälp av en granne, annars sköter hon alla sina djur själv.

Hon är nu arg och förtvivlad över det omdöme som veterinärerna har gett hennes djur och skötseln av dem.

- Det känns inte bra. Det var brister här och brister där. Jag känner mig stressad och nedtryckt i skorna av deras lagar och paragrafer.

Omedelbara åtgärder krävs

Efter ett rutinbesök av skrev tillsynsveterinären Anna Kilpi och länsveterinär Jessica Löfgren-Eriksson ett utlåtande om situationen på gården.

I djurskyddsprotokollet som Berit Sundell fick tar de fasta på brister som omedelbart borde åtgärdas.

De två shetlandsponnierna hade för långa hovar och var därför ovilliga att stiga upp eller haltade på grund av värk.

Veterinärerna saknade värmelampa för lammen i fårstallet och tillräckligt med strömaterial för fåren att ligga på.

Hönshuset ansågs smutsigt och dammigt och i synnerhet det ena rummet luktade starkt av ammoniak.

hönshus
Bildtext Här borde ventilationen vara bättre.

- De sade att dricksvattnet var smutsigt och så var det gyttja på golvet. Jag städar när jag har möjlighet till det och får det bortkört.

Svårt och tidskrävande

Gödseln måste köras till en åker långt bort för att inte vattnet ska smutsas ner. I menförestider är det ingen lätt uppgift.

Det är också svårt att få en slakteribil till gården på kort varsel.

Berit Sundell säger själv att hon är så van vid hur det är i ladugården att hon inte reflekterar över det.

Dålig luftkvalitet kan enligt veterinärernas bedömning vara en bidragande orsak till att många hönor hade plockade fjädrar och kala fläckar på ryggen.

kvinna i fårhus
Bildtext Lammen borde få en värmelampa, men det saknas elektricitet.
Bild: Monica Slotte / Yle

- Det är omöjligt att tömma en ladugård nu och desinficera den. I höstas gick det inte heller eftersom det var så vått, det var omöjligt att köra med bilar fram till fårhus och annat.

Berit Sundell förklarar att hon gör vad hon kan. Hon tycker själv att hon mäktar med uppgiften att ta hand om djuren bara hon får göra det i egen takt.

Hon tycker inte heller att hon har för många djur, som veterinärerna antydde.

- Jag ska sälja mina två hästar till Sverige. Och jag har sagt att jag minskar på överloppsdjur. Det har jag gjort alla år.

kvinna invid hästar i hage
Bildtext Clydesdale-hästarna fick godkänt.
Bild: Monica Slotte / Yle

Möjlighet till förbättring

I rapporten står det att åtgärder övervägs för att försäkra djurens välmående.

Djurens ägare, Berit Sundell, har rätt att ge sina egna åsikter och förklaringar i ett skriftligt genmäle som ska vara inlämnat på fredag (16.2).

Där ska hon också uppge vad hon kommer att göra för att förbättra omständigheterna på gården.

Länsveterinär Jessica Löfgren-Eriksson säger att man kommer att besöka Hummeldal igen, men poängterar att ännu är inga beslut i fallet fattade.

- Där finns brister men djurägaren får alltid en viss tid på sig att korrigera dem.

Hon har full förståelse för att en ensam eller äldre person har svårt att orka eller hinna med allt. En lösning kan då vara att minska på antalet djur.

- När man ser till djurens välmående så ska de ju ha rent omkring sig. De ska ha vatten och foder och vara friska. Om de inte är friska ska man kalla på en veterinär.

får i gårsdmiljö
Bildtext 21 tackor och 8 bässar bor på gården.
Bild: Monica Slotte / Yle

Löfgren-Eriksson säger att det första steget är att diskutera med djurägaren för att ta reda på vad eventuella brister beror på.

- Vi hjälper djuren, men oftast hjälper vi djurägaren också. När man har fungerat på samma sätt i många år så ser man inte längre bristerna.

Diskussion om artikeln