Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Allt bygger på motorn men kringprodukterna blir viktigare, säger Wärtsilä Finlands nya vd

Från 2018
Uppdaterad 15.02.2018 10:54.
Markku Mannila monterar en stor dieselmaskin på Wärtsilä i Vasa.
Bildtext En dieselmotor monteras på Wärtsilä i Vasa.
Bild: YLE/Marcus Lillkvist

När Vesa Riihimäki kom till Wärtsilä i Vasa 1992, som nyutexaminerad diplomingenjör från Tekniska Högskolan, var Wärtsilä ett rätt traditionellt företag i verkstadsindustrin. Produkten man hade var marindieselmotorer.

Idag är de stora motorerna fortfarande grundbulten i verksamheten, men kringprodukterna blir fler.

- Idag handlar det mycket mer om service och tjänster samt olika kringprodukter. Automationssystem, propulsionssystem, avgasreningssystem, till och med solkraftverk, säger Vesa Riihimäki.

- Vi har byggt olika helheter ovanpå förbränningsmotorn, det blir ett helt integrerat paket för våra kunder.

Tror på fyrtaktaren

Vid Wärtsilä i Vasa tillverkar man förbränningsmotorer, men en stor del av företagets resurser inom forskning och utveckling, projekthantering och service finns i Vasa.

Inom till exempel bilindustrin ser förbränningsmotorn ut att småningom vara på väg ut.

En leende Vesa Riihimäki poserar.
Bildtext Vesa Riihimäki, vd för Wärtsilä Finland.
Bild: Wärtsilä

- Vi fortsätter att satsa mycket på förbränningsmotorn. Ett exempel är den nya Wärtsilä 31-motorn, som är världens mest energieffektiva fyrtakts dieselmotor. Faktum är att förbränningsmotorn sitter riktigt bra i helheten just nu, säger Riihimäki.

Det händer mycket i branschen. På marinsidan blir flytande naturgas (LNG) ett allt viktigare alternativ och på kraftverkssidan blir naturgas vanligare.

Framgång på kraftverkssidan

- Vi har i femton års tid jobbat målmedvetet på kraftverkssidan och nu ser vi att marknaden behöver oss, säger Riihimäki.

Orsaken är faktiskt vind- och solkraftverk. De kräver balanskraft, som kan balansera upp elbehovet. Vesa Riihimäki menar att Wärtsiläs kraftverkslösning är optimal för just det behovet.

- Våra konkurrenter på området, stora industrigiganter som General Electric och Siemens har kraftverk av s.k. combi-cycle typ, som är en kombination av gasturbin och ångturbin. Den har en bra verkningsgrad men under konstant belastning. Vårt kraftverk har en bra verkningsgrad men kan dessutom startas och stoppas helt enligt behov, säger Riihimäki.

- Så jag tycker framtiden ser ljus ut för förbränningsmotorn, men världen förändras hela tiden. Till sjöss blir olika hybridlösningar intressanta och till lands allt viktigare att kunna lagra energi.

Vasa bra miljö att verka i

Wärtsilä är den största privata arbetsgivaren i Vasaregionen.

- Det är en säker och fungerande miljö att verka i. Energiklustret innebär inte bara goda samarbetsmöjligheter utan också ett brett underleverantörsnätverk, säger Riihimäki.

Tung transport från Wärtsilä.
Bildtext En Wärtsilä-motor lämnar fabriken i Vasa.
Bild: Marica Lassus

Logistiken ser han som en viktig nyckelfråga.

- Över 90 procent av det vi gör går på export. Då är det viktigt att snabbt få ut både produkter och människor i världen. Därför är projekt som Midway Alignment (projektet kring den nya Kvarkenfärjan) så viktiga, därför att de förbättrar logistiken.

AI kommer, är du redo?

Allt oftare talas det om brist på arbetskraft, och även om Wärtsilä enligt Riihimäki i stort sett lyckats knyta de förmågor man vill ha till sig finns det utmaningar på den fronten.

- Utmaningen är nu inom nya teknologier, sådant där skolorna inte är med på kartan ännu. Det här handlar om till exempel artficiell intelligens, säger Riihimäki.

- Det är mycket intressant på sikt, hur vi kan förbättra våra produkter och skapa mervärde för våra kunder. Sådan expertis är inte lätt att hitta och konkurrensen är hård. Men jag vet att det också just nu (vid tidpunkten för intervjun) här i huset rör sig sådana experter som vi har anställt, och som delar med sig av sin kunskap också här.

Vesa Riihimäki berömmer samarbetet med högskolorna och universiteten i Vasa.
- Jag upplever att vi har ett mycket bra samarbete med skolorna här.

Världsekonomin i fokus

Projektet Gigavaasa, som jobbar för att få en batterifarbiksetablering till regionen, intresserar också.

- Det är ett fantastiskt projekt, i mycket stor skala. Det kommer att ha stora positiva effekter för regionen.

Wärtsilä i första hand intresserade av projektet i egenskap av kund hos batterifabriken.

- Vi har ingen egen batteriteknologi.

Vad gäller den regionala utvecklingen konstaterar Riihimäki att Wärtsilä och vasaregionen förstås främst är beroende av världsekonomins tillstånd.

- Nu ser vi att tillväxten håller på att ta fart och det märks rätt snabbt på kraftverkssidan. Också oljepriset är på väg uppåt och det innebär att oljeindustrin börjar investera. Den stora bilden ser rätt positiv ut för vasaregionen.

- Men det gäller att komma ihåg att konkurrensen är hård och vi måste jobba hårt för att hålla vår del av marknaden, säger Vesa Riihimäki.

Diskussion om artikeln