Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Mycket talar för att cancersjuka ska få PET-apparat till Vasa – skulle kunna underlätta för hundratals patienter

Från 2018
Vasa centralsjukhus.
Bild: Yle/Markus Bergfors

Det finns goda motiveringar till varför Vasa centralsjukhus borde ha en PET-CT apparat för vården av cancersjuka, anser tf sjukvårdsdirektören Marina Kinnunen.

Inför styrelsens möte på måndagen är förslaget att tjänstemännen får fortsätta planera en anskaffning. Kostnaden för en PET-CT-röntgen ligger kring 2,5 miljoner euro.

Patienter slipper resa

För tillfället genomgår cirka 170 patienter från Vasa centralsjukhus en PET-CT-undersökning årligen. Största delen är cancerpatienter, men det handlar också om patienter med lung- och buksjukdomar.

Uträkningar visar att en egen apparat blir ekonomiskt fördelaktigare om man utför minst 370 undersökningar med apparaten per år.

Det uppnås sannolikt redan med sjukhusets egna patienter, skriver Kinnunen i beredningen.

I dag skickas patienter till PET-CT röntgen i Tammerfors, Åbo eller Helsingfors. Med en egen apparat slipper svårt sjuka patienter den långa resan, och väntetiderna blir också kortare.

PET används bland annat för att undersöka cancerspridning.

Exaktare diagnoser och bättre vårdresultat är några av motiveringarna för en anskaffning, skriver Kinnunen i beredningen. Samtidigt kan man också undvika onödiga operationer och strålbehandlingar.

Donatorer ska uppge summan

Samtidigt behöver eventuella donatorer inom några månader veta på vilka summor de kan tänkas bidra med. Sjukvårdsdistriktets fullmäktige måste innan de fattar beslut veta vilket belopp man förbinder sig till.

Olika organisationer har visat intresse att vara med och stöda anskaffningen via till exempel donationer och insamlingar.

Styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt tar upp ärendet på måndag 19 februari. Förslaget är att fullmäktige i juni tar ställning till anskaffningen.