Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Sommarstugor kan vara gömställen för utländska makter – i Kimito väcker ryskägd fastighet förundran

Från 2018
Uppdaterad 21.05.2021 13:17.
Spotlight: Trailer: Sommarstuga eller gömställe? - Spela upp på Arenan

Det kan finnas fastigheter som används som gömställen av främmande makter. Myndigheterna har ingen koll på hur mark köps upp intill strategiskt viktiga områden.

Det är framför allt ryska medborgare som har köpt sommarstugor i östra Finland.

Säkerhetssituationen för Östersjön har förändrats och i dag finns det flera hot mot vår säkerhet än tidigare. Ett exempel är fastigheter i fel händer.

Ryssar vill gärna ha sommarstuga i Finland

I början av 2000-talet blev det helt fritt för utländska medborgare att köpa mark i Finland. Det är främst ryska medborgare som köper sommarstugor.

Totalt har det sålts cirka 5 600 fastigheter till ryska medborgare. Här ingår inte fastigheter som köpts av företag med ryska ägare. Och en del av fastigheterna kan senare ha sålts vidare.

Karta över ryska medborgares fastighetsköp i Finland 1999-2017
Bildtext Färgen visar det sammanlagda antalet fastigheter som har köpts av ryska medborgare under åren 1999-2017. Varje ruta är 30x30 kilometer. Uppgifter saknas om färre än tre köp har gjorts under ett år. Källa: Lantmäteriverket
Bild: YLE/Linus Lång

De ”ryska” sommarstugorna finns framför allt i östra Finland. Men också längs Finska viken finns det stugor som ägs av ryssar.

Enligt Lantmäteriverkets statistik var den ryska köpboomen störst för 10 år sedan. Då såldes närmare 1 000 tomter.

Mellan år 2006 och 2014 såldes i medeltal 521 tomter i året. De senaste åren har intresset avtagit. I fjol såldes 133 tomter.

Grafik.

Det finns också tomter i rysk ägo som väcker frågor. En del ligger intill militära skyddsområden eller andra strategiska områden som flygfält och farleder. Om det är fråga om gömställen eller inte är svårt att avgöra.

Här är sex fall som väcker frågor.

Markaffärerna måste tas på allvar

Är det ett hot att ryska medborgare köper mark i Finland? Charly Salonius-Pasternak, som är äldre forskare på Utrikespolitiska institutet, säger att man inte ska överreagera.

Samtidigt anser han att det absolut är något som vi borde ta mera hänsyn till än vad vi gjort tidigare.

- Det verkar finnas aktörer som i alla fall försöker göra förberedelser så att man kan använda olika platser, geografiska ytor, vid ett krisläge, säger Salonius-Pasternak.

Charly Salonius-Pasternak
Bildtext Enligt Charly Salonius-Pasternak ska markaffärer tas på allvar.
Bild: YLE

Joakim von Braun är inne på samma linje. Han är svensk säkerhetsexpert och har tidigare jobbat för den svenska militära underrättelse- och säkerhetstjänsten.

- Man vill skaffa sig positioner på olika sätt. Och man vill ha tillgång till bland annat gömställen. Ställen som man kan operera från.

Våra myndigheter har inte koll på fastighetsaffärer

Till Spotlight säger Försvarsmakten att de är bara en aktör av flera när det gäller säkerheten och att försvarsmakten inte har några medel att övervaka fastighetsaffärer.

Samma sak gäller Försvarsministeriet.

- Försvarsministeriet följer inte upp fastighetsaffärer, säger Matias Warsta, direktör på Försvarsministeriet

En arbetsgrupp vid Försvarsministeriet har också tidigare konstaterat att det inte finns kontrollmekanismer för utländskt ägande i Finland.

Sommarstuga eller gömställe?

Det är svårt att avgöra om sommarstugor används som gömställen.
Bildtext Det är svårt att avgöra om sommarstugor används som gömställen.
Bild: YLE

Det finns flera exempel på fastigheter nära strategiska områden som är i utländsk ägo.

Det är till exempel hus vid flygplatser, sommarresidens med helikopterplatta intill farleder och sommarstugor intill militära skyddsområden.

Vi ska titta lite närmare på ett exempel. Ett område finns på Kimitoön.

Det är två tomter som gränsar till Skinnarviks militärskyddsområde. Tomterna ägs i dag av en estnisk firma som i sin tur ägs av en rysk medborgare.

Jussi Hietaniemi är kommendör för Marinens depå i Skinnarvik. Han har inte träffat sin granne.

- Det väcker så klart tankar. Det kan vara fråga om en sommarstuga men ännu har ingen stuga byggts så jag vet inte hur man tänkte när tomterna bröts ut.

Det är tio år sedan tomterna styckades av. Först såldes de till en ukrainsk företagare som sedan sålde dem till den nuvarande ägaren. Det växer tät skog på tomterna som sluttar nästan 45 grader ner i havet.

Stefan Karell är också granne till tomterna.

- Inte är det lättaste stället att bygga någonting på. Nog skulle man tro att det finns bättre och lämpligare tomter för en sommarstuga eller ett hus.

Stefan Karell funderar också på varför tomterna styckades ut. Till och med bommen till skyddsområdet flyttades så att tomterna fick fri passage.

- Vem har beslutit att staten ska bryta ut två fastigheter inom deras eget område som dessutom är arméområde. På något sätt känns det lite skumt.

Nog skulle man tro att det finns bättre och lämpligare tomter för en sommarstuga eller ett hus

― Stefan Karell, granne

Spotlight har inte lyckats få kontakt med ägaren.

Myndigheter med olika intressen

Forststyrelsen har hand om statlig mark i Finland. Försvarsmakten hyr all sin mark som till exempel skyddsområden och skjutfält av Forststyrelsen.

Om mark inom militärens skyddsområde säljs måste båda parter vara delaktiga. Och det var Marinen och Forststyrelsen som lät stycka ut de två tomterna på Kimitoön.

Forststyrelsen har ett krav från staten att generera vinst. Det betyder att lämpliga områden kan styckas till sommarstugetomter och säljas.

Försvarsmakten har ett sparkrav på sig vilket betyder att ju mindre mark man hyr, desto lägre blir hyreskostnaderna.

Så kom Natura 2000

När Kimitotomterna styckades ut hade Forststyrelsen uppdraget att köpa in mark för miljöskyddsprogrammet Natura 2000. För att få in pengar såldes det sommarstugetomter.

I Skinnarvik gjordes en bytesaffär på initiativ av Marinen. Sture Lindfors var med i processen att stycka av mark, från Forststyrelsens sida.

- Kommendanten för Skinnarvik hade ett område som han gärna såg att enskilda medborgare inte skulle vara på, säger Lindfors.

Bytesaffär flyttade skyddsområdets gränser

Sture Lindfors föreslog en bytesaffär mot att få stycka av strandtomter från skyddsområdet.

- Vi fick fyra tomter. Två i nordöstra hörnet och två i södra hörnet.

Det blev affär. Ett samfällt vattenområde runt holmarna utanför militärområdets hamnar och grottor tillföll staten.

Efter att styckningen var gjord lämnade Sture Lindfors Forststyrelsen för att jobba på en privat firma. Tomterna såldes efter att han hade lämnat Forststyrelsen.

Töväder släppte loss fastighetsköp

Det var i slutet av 1990-talet som fastighetsaffärerna i Finland släpptes helt fritt. Riksdagen var enhällig i sitt beslut. Då var Jan-Erik Enestam försvarsminister:

- Tiderna var helt annorlunda. I det östra grannlandet var det en tövädersperiod.

I det östra grannlandet var det en tövädersperiod

I dag funderar en statlig arbetsgrupp på hur lagstiftningen skulle kunna skärpas. Bland annat handlar det om tvångsinlösning av tomter om det finns en säkerhetsrisk.

Dessutom ska alla register ses över.

- Vi måste garantera att myndigheterna har tillgång till alla register och att de är uppdaterade, förklarar Matias Warsta direktör vid Försvarsministeriet. Han sitter med i arbetsgruppen som ska komma med ett förslag i maj.

Liknande frågor diskuteras också i vårt västra grannland Sverige.

Ett minfartyg utanför Skinnarvik militärområde på Kimitoön.
Bildtext Ett minfartyg utanför Skinnarviks militärområde på Kimitoön.
Bild: YLE

Markaffärerna är känsliga

Fastigheter nära strategiska områden är en känslig fråga. Flera personer som Spotlight talat med vill inte ställa upp för en intervju. Ämnet har länge varit känsligt.

Charly Salonius-Pasternak vid Utrikespolitiska institutet säger att många ännu försöker undvika att tala om problematiken kring utländska fastigheter. På frågan om det finns en rädsla för vårt östra grannland svarar han:

- Säkert är man rädd och då tycker jag svaret är att Ryssland aldrig har tillåtit finnar att köpa mark i Ryssland.

Charly Salonius-Pasternak tror inte att ryssarna skulle reagera så mycket på saken:

- Tvärtom kanske ryssarna tycker att äntligen har finnarna vaknat. Att det har varit lite för lätt för ryssarna att köpa mark i Finland.

Ett förtydligande: Finländare kan köpa fastigheter i Ryssland men det är inte tillåtet att köpa fastigheter intill den finska gränsen. Gränszonen utvidgades för några år sedan.

Grafik och kartbild av Linus Lång

Vaktstugan till Kanervala herrgård i Finby.

Ryska tomter: Sex fall som väcker frågor

Ryska fastigheter finns bl.a. nära militärområden.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln