Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Åtta digitala färdigheter du ska lära dina barn

Från 2018
Uppdaterad 26.02.2018 13:21.
Två barn ligger på en vit matta och surfar på en pekdator.
Bildtext Barn använder digital teknologi och media som allt yngre och under allt längre tider. De tillbringar i snitt cirka sju timmar per dag framför någon typ av skärm.
Bild: Mostphotos

Barn använder digital teknologi och media som allt yngre och under allt längre tider. Barn och unga tillbringar, enligt vissa uppgifter, upp till sju timmar per dag framför någon typ av skärm. Det här är mer tid än barnen är tillsammans med sina föräldrar eller i skolan. Här presenterar vi åtta digitala färdigheter som hjälper dig och ditt barn att hitta rätt i den digitala djungeln.

Digitaliseringen har förändrat föräldraskapet på ett aldrig tidigare skådat sätt. Teknologin påverkar oss allt mera, också socialt.

Hela 90 procent av världens befolkning beräknas vara uppkopplade till nätet inom tio år. Möjligheterna är många men de föder också oro.

Våra barn är i centrum av den här dynamiska förändringen. Det kan ha en stor inverkan på deras hälsa och välmående.

Vilken sorts digitalt innehåll de konsumerar, vem de träffar online och hur mycket tid de tillbringar vid skärmen är alla faktorer som tillsammans i hög grad påverkar barnens utveckling.

Grafik med åtta digitala färdigheter du ska lära dina barn.
Bildtext Genom att lära ditt barn och varför inte dig själv de här åtta färdigheterna kommer du långt

Hur förse de unga med den digitala intelligens de behöver?

Den digitala världen innehåller en enorm mängd av nyttigt innehåll och underhållning. Men det är också i den digitala världen som barnen är utsatta för risker som nätmobbning, teknikberoende och opassande och våldsamt innehåll.

Problemet ligger i att den digitala världen är så snabb att myndigheter som ska skydda barnen inte hänger med i utvecklingen och det stora flödet.

Dessutom finns det en stor åldersklyfta. Det sätt som barn använder teknologi på skiljer sig från hur de vuxna gör det.

Den här klyftan, det här gapet, gör det det svårt för föräldrar och lärare att helt och hållet förstå de risker och hot som barnen kan stöta på online. Som ett resultat av det här kan många vuxna känna att de är oförmögna att ge smarta råd om säker och ansvarsfull användning av digital teknologi.

Den här generationsklyftan ger också upphov till olika syn på vad som är lämpligt beteende på nätet.

Så hur kan vi som föräldrar, lärare och ledare, förbereda oss för den digitala tiden? Utan tvivel är det en stor utmaning att förse de unga med den digitala intelligens de behöver.

1. Digital identitet

Förmåga att bygga upp och hantera en hälsosam identitet på nätet, med integritet både offentligt och privat. Det här innefattar medvetande om vilken bild man ger av sig själv på nätet. Men det handlar också om digitalt medborgarskap, digital kreativitet och digitalt entreprenörskap.

Digitalt medborgarskap

2. Digital användning

Förmågan att mångsidigt använda olika typer av digitala apparater. Det här innefattar också förmåga att hantera sin egen skärmtid, att man ska kunna styra hur engagerad man blir i sociala medier och onlinespel samt ens kapacitet att samtidigt hantera flera olika medier.

Skärmstrålning förstör inte hjärnan på ditt barn

3. Digital trygghet

Digital trygghet innebär att människor, företag och organisationer ska känna tillit till och förtroende för digitala tjänster samt enkelt kunna använda dem. Digitalisering förändrar samhället i grunden på fler sätt än tidigare och hör ihop med teknikutvecklingen.

På personlig nivå handlar det om att ha förmåga att hantera all personlig information på nätet diskret. Att förstå att skydda både sin egen och andras integritet.

Integritet på nätet

4. Digital säkerhet

Förmåga att skydda sitt data. Det här gör man genom att skapa starka lösenord och genom att vara medveten och känna igen cyberhot som dataintrång, svindel och sabotage- och skadeprogram.

Man behöver också förstå vilka antivirus- och säkerhetsprogram som är lämpligast att använda för att skydda sin apparat, vare sig det gäller datorer, pekplattor eller mobiltelefoner.

Uppdatera ditt barns datasäkerhet

Tips: Hjälp ditt barn att hitta på ett bra lösenord. Det skall vara ett helt eget och långt och man får inte dela med sig av det inte ens till sin bästa vän.

Med det här lösenordstestet kan du testa hur starka dina lösenord är!

5. Digital intelligens

Förmåga att visa empati för sina egna och andras behov och känslor på nätet.

Digital intelligens eller DQ handlar om en persons förmåga att använda media och digitala apparater på ett smart sätt.

Vad är DQ?

Vi lär oss nya former av empati, tillsammans

6. Digital kommunikation

Att förstå innebörden av kommunikation på nätet och förmåga att förstå vad digitala fotspår är. Att varje klick lämnar spår, allt du skriver går att hitta, också avpublicerat material.

Varje klick lämnar fotspår

Men digital kommunikation kan också handla om att kunna lösa konflikter och gräl på nätet.

Konflikter på chatten

Tips: Spelregler för barnens diskussioner kan man exempelvis ta upp på föräldramöten i skolan.

7. Digital läskunnighet

Förmåga att skilja på sann och falsk information, bra och skadligt innehåll, samt pålitliga och tvivelaktiga kontakter på nätet.

Med det här testet kan kolla upp din egen struntdetektor.

Digital kompetens är också förmåga att läsa och tolka olika slags texter (multilitteracitet) är också viktiga komponenter i den nya läroplanen i modersmål och litteratur.

Vad betyder multilitteracitet?

Trollen på nätet

8. Digitala rättigheter

Förmåga och förståelse för att skydda både sin egen och andras integritet på nätet.

Också barnet har rätt till ett privatliv

Många föräldrar kan varna sina barn från att sätta ut avslöjande bilder och information om sig själva på nätet.
Men tänker du på hurudana fotspår du lämnar av dina barn i dina postningar på sociala medier?

Det lönar sig att tänka efter! Det kan vara svårt att avgöra vilka följder någon bild eller video kan ha för barnet senare i framtiden.

Prata om farorna på nätet

Inhämtandet av den digitala kunskapen borde basera sig på mänskliga värderingar som respekt, empati och förstånd. De här värderingarna underlättar en klok och ansvarsfull medieanvändning.

Förvisso är utvecklandet av digital intelligens baserad på mänskliga värderingar centralt för våra barn att lära sig också så att de kan vara herre över teknologin istället för att teknologin härskar över dem.

Artikeln är baserad på på följande artiklar:
8 digital skills we must teach our children
Isä, äiti ja media: miten evästää ja ohjata lasta median maailmassa?

Grafik: Miro Johansson

Samarbete och länkar:
Mediakasvatuskeskus Metka ry:n kanssa.
Unga och sociala medier
Nationella Audiovisuella institutet
Barn och sociala medier
Centralförbundet för Barnskydd
Mannerheims barnskyddsförbund
Finlands Föräldraförbund
Digiboom kampanjen, finns endast på finska.
Kommunikationsverket om cybersäkerhet
Suomen tubettajat

Diskussion om artikeln