Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Fem församlingar i Österbotten utan ordinarie kyrkoherde: "Det skapar oro"

Från 2018
Uppdaterad 16.02.2018 13:43.
Tor-Erik Store, tf kyrkoherde i Kvevlax församling
Bildtext Tor-Erik Store gick i pension från tjänsten som kyrkoherde i Vasa svenska församling ifjol. Sedan oktober har han varit tillförordnad kyrkoherde i Kvevlax församling.
Bild: Yle/Jukka Tyni

Det finns flera församlingar där ingen är intresserad av att vara kyrkoherde. Vissa kyrkoherdetjänster i Österbotten och på Åland har noll sökande.

Kvevlax församling är en av de församlingar där inte en enda person sökte kyrkoherdetjänsten när den var lediganslagen i januari.

För tillfället är det Tor-Erik Store som ser till att församlingen hålls på fötter.

Egentligen är han pensionär men han har gått med på att sköta kyrkoherdetjänsten i Kvevlax en tid.

Svårt att förstå att ingen sökte

Kvevlax församling är välbekant för Store sedan tidigare. Här har han varit kyrkoherde i totalt 19 år, i två olika repriser.

Han är förvånad över att ingen sökte tjänsten eftersom han tycker att det är en mycket attraktiv församling.

Tor-Erik Store, tf kyrkoherde i Kvevlax församling
Bildtext Tor-Erik Store
Bild: Yle/Jukka Tyni

- Här finns aktiva lekmän och goda utrymmen att arbeta i. Läget är också perfekt. Det ligger på landet men med bara 15 minuters väg till Vasa centrum. Här finns all service man kan tänka sig.

Kvevlax församling med 2 600 medlemmar hör dessutom till de få församlingar i Österbotten som växte ifjol.

Om man bor i södra Finland är man inte alltid villig att söka en kyrkoherdetjänst i Österbotten eller vice versa

Linus Stråhlman, notarie vid domkapitlet vid Borgå stift

Noll sökande på flera håll

I hela Borgå stift finns sju församlingar som är utan ordinarie kyrkoherde för tillfället.

Fem av församlingarna ligger i Österbotten - Kvevlax, Kristinestad, Vörå, Purmo och Kronoby. De övriga två församlingarna finns på Åland - Saltvik och Brändö-Kumlinge.

I nästan alla församlingar som nu är utan ordinarie kyrkoherde är det så att ingen har visat intresse för kyrkoherdetjänsterna.

Det är ett brett register som en kyrkoherde ska behärska. För en ung människa i början av sin karriär är det mycket att lära sig

Tor-Erik Store

I Kristinestad och Vörå finns hopp om att snart få en ordinarie kyrkoherde i och med att kyrkoherdetjänsterna nu sökts av en person vardera.

"Utmanande geografi i Borgå stift"

Enligt Linus Stråhlman, notarie vid domkapitlet vid Borgå stift, finns det några gemensamma nämnare för de församlingar där kyrkoherdetjänsten har varit svår att besätta.

- Delvis är det församlingar som är geografiskt utmanande, till exempel några församlingar på Åland. Församlingen kan vara utspridd på flera olika öar så det kan vara utmanande i det praktiska arbetet.

Prästen Linus Stråhlman besöker X3M.
Bildtext Linus Stråhlman
Bild: Yle/ Michaela Rosenback

- Om man bor i södra Finland är man inte heller alltid villig att söka en kyrkoherdetjänst i Österbotten eller vice versa. Ofta har man familj så det kan ju hända att man inte får ihop det med den övriga familjens liv.

Kan en kyrkoherde få flyttbidrag?

Olika slags andlighet i olika delar av landet

En annan faktor som kan påverka är att församlingsarbetet och andligheten ser lite olika ut i södra Finland, på Åland och i Österbotten. Till exempel i Kvevlax är det frikyrkliga inslaget starkt.

En annan orsak till att det är svårt att hitta kyrkoherdar på vissa håll kan vara att unga präster inte vill axla det ansvar som det innebär att vara kyrkoherde.

Fattiggubbe i Kvevlax kyrka
Bild: Yle/Jukka Tyni

- Man är ledare för församlingsverksamheten och förman för ett tiotal anställda. Det gäller att hålla koll på budget och verksamhet. För en ung människa i början av sin karriär är det mycket att lära sig, säger Tor-Erik Store.

Hur mycket har det att göra med storleken på orten och församlingen hur attraktiv en kyrkoherdetjänst är?

- I Vasa svenska församling hade man fem sökande och 15 kilometer bort kommer det ingen. Så visst har storleken betydelse, säger Store.

Ingen gör upp visioner

Då en församling under en länge tid sköts av tillfälliga krafter blir ofta bara de mest nödvändiga uppgifterna skötta.

- Det som pensionerade präster kan göra är att de leder församlingen under en kort tid. Men visioner och allt arbete på lång sikt blir borta, säger Tor-Erik Store.

Att vara utan ordinarie kyrkoherde skapar oro på alla fronter i församlingen, säger man vid domkapitlet.

Eftersom nästan alla församlingar ingår i kyrkliga samfälligheter där man ska vara med i beslutsfattandet blir det också rörigt på den fronten då man tvingas gå in för tillfälliga lösningar.

Varje ny kyrkoherde får en mentor

Inom Borgå stift gör man vad man kan för att öka intresset för de kyrkoherdetjänster som är svåra att besätta.

Det handlar dels om att ordna vettig utbildning som ger de verktyg man behöver som kyrkoherde och om att ordna med stöd i olika frågor.

Skylt med texten Domkapitlet i Borgå
Bild: Yle/Fredrika Sundén

- En ny sak vi börjat med är att varje ny kyrkoherde får en mentor, en som varit kyrkoherde en längre tid. Det är ett mentorskap på ett knappt år då man får fråga och gå igenom olika saker, berättar Linus Stråhlman.

Som kyrkoherde jobbar man inte heller ensam, påpekar Tor-Erik Store i Kvevlax.

- Det finns människor som tar hand om ekonomi och andra uppgifter i församlingen. Så det är nog ett teamarbete. För den som är intresserad av administration och av att jobba tillsammans med andra människor så är det här ett perfekt yrke.

Vad krävs för att bli kyrkoherde?

Ingen gräns för hur länge man kan vara utan kyrkoherde

Det finns ingen gräns för hur länge en församling kan vara utan ordinarie kyrkoherde men enligt den kyrkliga lagstiftningen kan en kyrkoherdetjänst ha en vikarie högst ett år åt gången.

Bibeln.
Bild: Yle/Andy Ödman

Från domkapitlets sida försöker man förstås hitta ordinarie kyrkoherdar så fort som möjligt.

- Vi lediganslår de kyrkoherdetjänster som inte har ordinarie tjänsteinnehavare någon gång under våren om det ser ut att finnas intresse för dem. I övriga fall fortsätter vi att lappa med vikarier, säger Linus Stråhlman.

Diskussion om artikeln