Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Tolkisföräldrar i Borgå på barrikaderna: "Staden har svikit våra barn för många gånger nu"

Från 2018
Skolbaracker i Tolkis
Bildtext Hur många år ska barackerna vara de svenskspråkiga Tolkisbarnens vardag?
Bild: Yle / Mathias Gustafsson

I Tolkis i Borgå tog diskussionen fart genast samma kväll som nyheten blev offentlig: stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula önskar att politikerna åter ska överväga om det alls behövs en svenskspråkig skola i Tolkis.

Hans förslag är att de svenska barnen från västra Borgå i stället ska gå i den planerade nya enhetsskolan i Näse.

Till saken hör att stadsfullmäktige redan tidigare har beslutat att det i framtiden ska finnas en svenskspråkig lågstadieskola i Tolkis.

- Det har lovats och det har pratats fint och barnen har till och med fått vara med om att besluta hurudan klätterställningen på gården ska se ut och nu då det här. Ofattbart, säger föräldern Satu Ekholm.

Ekholm har ett barn som går på trean i Tolkis skola, det vill säga i de tillfälliga barackerna, och ett barn som ska börja i Tolkis skola i höst.

- Jag har varit i kontakt med andra föräldrar i Tolkis och vi är upprörda och förbannade. Man drar mattan under oss igen, säger Ekholm.

Ordförandeklubba i Borgå stadshus
Bildtext Stadsfullmäktige klubbade den 17 maj 2017 igenom beslutet att bygga Tolkis skola.
Bild: Yle/Robin Halttunen

Fullmäktigebeslut om skolbygge finns redan

Velandet om Tolkis skola ha pågått i många år, men för snart ett år sedan fattade stadsfullmäktige i Borgå beslut om att Tolkis skolas nya del renoveras och förnyas och i anslutning till den ska det byggas ett annex.

Den gamla delen som byggdes på 1960-talet samt två separata byggnader skulle rivas eftersom de är drabbade av fuktskador.

Enligt planerna skulle byggarbetena börja i november i år och färdig skulle skolan bli i februari 2020.

- Hur mycket har inte alla olika skeden och allt planerande kostat. De skulle i stället ha byggt skolan genast och därmed sluppit en massa onödiga planeringskostnader, säger Ekholm.

Stöd av de finskspråkiga föräldrarna

Nu är också de tillfälliga skolbarackerna drabbade av dålig inneluft och Ekholm undrar hur allt ska sluta och vad de ännu måste ta sig igenom innan staden tar sitt förnuft till fånga.

- Vi har funderat över situationen både inom Hem och skola och föräldrar emellan. Vi har också haft kontakt med föräldraföreningen i den finska skolan här i Tolkis och de förstår oss och står med oss i det här, säger Ekholm.

Enligt Ekholm finns det många familjer i Tolkis som lider för att man i åratal dragit ut på skolfrågan. De vill nu bli hörda och de vill att politikerna ska hålla vad de lovat.

skolans framtid i tolkis diksuteras
Bildtext Informationsmötena om Tolkis skola har genom åren varit många. Här ett möte den 31 maj 2016 i Pääskytien koulu.
Bild: Yle/Stefan Härus

Skolor på båda språken skulle gynna inflyttning

Heidi Kopra, ordförande för Tolkis Hem och skola, förstår inte stadsdirektör Jukka-Pekka Ujulas utspel. Hon säger att det beslut som fattades om Tolkis skola var demokratiskt och enligt alla regler.

- Varför drabbas Tolkis skola när stadens budget överskrids? Hur är det med andra nya skolprojekt i Borgå som är på gång? Ska de också skrotas om budgeten inte håller, undrar Kopra.

Heidi Kopra konstaterar också att Tolkis-området växer och att det skulle gynna inflyttningen om det skulle finnas både en finsk- och en svenskspråkig skola i Tolkis. Då skulle alla ha samma utgångspunkt.

- Det här är ett slag i ansiktet på de svenskspråkiga barnen i Tolkis. I synnerhet som man redan har involverat eleverna i planeringen av den nya skolgården. Beslutsfattarna har svikit barnen i Tolkis för många gånger nu, säger Kopra.

Klätterställning
Bildtext Skoleleverna har fått välja hurudan klätterställning de vill ha på skolgården. (Illustrerande arkivbild)
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Barnen har fått planera skolgården

Helen Högström har ett barn på klass ett i Tolkis skolas tillfälliga baracker och har glatt sig över att ett nytt skolhus är på kommande.

- I höstas fick vi se ritningar på det nya skolhuset, barnen har fått vara med och planera och på julfesten berättade rektorn vilken klätterställning som barnen gått in för. Plötsligt står man vid nollpunkten igen och funderar över om det över huvud taget behövs ett nytt skolhus, säger Högström.

Enligt Helen Högström är det helt uppenbart att Borgå stad behöver en svenskspråkig skola också i stadens västra delar.

- Den nya enhetsskolan kommer visserligen att ligga väster om centrum men kommer trots det att ligga i centrum. Jag ser inte det optimala i att hundratals lågstadiebarn ska köras från stans västra delar till en skola i centrum, säger Högström.

Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula
Bildtext Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.
Bild: Yle/Stefan Härus

Öppet brev till stadsdirektören

Satu Ekholm säger att föräldrarna i Tolkis inte kommer att tiga och bara se på.

- Vi har planer på att skriva ett öppet brev till stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula. Vårt mått börjar vara rågat, säger Ekholm.

Det gäller för föräldrarna i Tolkis att vara snabba med det öppna brevet.

Redan på måndag (19.2) ska nämligen stadsstyrelsen i Borgå ta ställning till stadsdirektörens förslag om att de svenskspråkiga barnen från västra Borgå i stället skulle kunna gå i den nya enhetsskolan i Näse.

Porträtt på man framför stenhusvägg.

Borgås stadsdirektör: Tolkiselever ska kanske till västra enhetsskolan

En svensk lågstadieskola blir för dyr, säger Ujula.

Diskussion om artikeln