Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Samlingspartiet i Borgå föreslår kanske att planerna på en svensk skola i Tolkis slopas

Från 2018
Elever på väg till Näse skola
Bildtext Den svenska skolan i Tolkis är i dag i baracker (illustrerande arkivbild).
Bild: Yle/Stefan Paavola

Samlingspartister i Borgå är djupt oroade över att bygget av den nya svensk skola i Tolkis blir betydligt dyrare än vad staden hade räknat med. Det är möjligt att någon inom partiet föreslår att skolan inte ska byggas.

För Svenska folkpartiet är det däremot en hederssak att den nya svenska skolan i Tolkis byggs. Partiet röstar troligen enhälligt för ett bygge trots att det blir ungefär 600 000 euro dyrare än beräknat.

Enligt stadsstyrelsens ordförande Jaakko Jalonen (SDP) kommer den socialdemokratiska gruppen inte för egen del att föreslå att slopa planerna på en ny skola i Tolkis.

Jaakko Jalonen från SDP i Borgå
Bildtext Stadsstyrelsens ordförande Jaakko Jalonen (SDP).
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Kritiska röster inom Samlingspartiet - den dyrare prislappen oroar

Det är mycket möjligt att Samlingspartiet på måndagens stadsstyrelsemöte gör ett förslag om att Tolkis svenska skola inte ska byggas.

Enligt Samlingspartiets gruppordförande Markku Välimäki är det också möjligt att partiet splittras i den här frågan.

Stadsdirektörens förslag om Tolkis svenska skola

Samlingspartiets Markku Välimäki har i dag mycket svårt att säga hur partiets representanter agerar på stadsstyrelsemötet på måndag. Situationen klarnar efter gruppmötet på måndag morgon.

Klart är att flera inom partiet är ytterst kritiska till att bygget av Tolkis skola blir betydligt dyrare än beräknat.

- Medlemmar i vår grupp är oroade över kostnader som kraftigt överskrider det överenskomna. Vissa vill till och med föreslå en sammanslagning av Tolkis skola med nya Strömborgska skolan (= västra enhetsskolan), säger Välimäki.

Många samlingspartister har svårt att acceptera tidigare fullmäktiges beslut

Samlingspartiets Markku Välimäki förklarar att frågan om Tolkis skola är speciell eftersom det var förra stadsfullmäktige som fattade principbeslutet att skolan ska byggas.

- Det är ett gammalt beslut som vi har gått med på efter kompromisslösningar i andra frågor.

Det finns enligt Välimäki flera nya samlingspartister som undrar hur det är möjligt att Borgå accepterar kostnadsöverskridningar i den här storleksklassen.

- Samma personer och till och med jag är oroade över Strömborgska skolans projektplan.

porträtt av man
Bildtext Samlingspartiets gruppordförande Markku Välimäki hör till dem som oroar sig för hur Borgås ekonomi ska klara av investeringstrycket.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Välimäki och de andra samlingspartisterna är oroade över vilken typ av budgetöverskidningar som kan bli aktuella då nya Strömborgska skolan planering framskrider.

- Frågan är om den planerade summan på 21,5 miljoner euro räcker till för att bygga den skolan.

Välimäki hade väntat sig ett radikalare förslag från staddirektörens sida

Markku Välimäki är lite förvånad över att stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula inte kom med ett radikalare förslag än så här till styrelsen.

Då stadsdirektören på det förra mötet presenterade ärendet lät det enligt Välimäki som om direktören planerade att föreslå att byggplanerna förkastas.

Nu föreslår han i stället att de planerna ska godkännas i sin nedbantade form, samtidigt som han åter ber politikerna överväga om skolan alls behövs.

- Jag väntade till och med att han klarare skulle säga det att man måste stoppa det här bygget och slå ihop Tolkis skola med den nya enhetsskolan.

Enligt Välimäki kastar Ujulas förslag nu bollen vidare till fullmäktigegrupperna som måste ta ställning till det här då planen överskrider de anslag som har reserverats.

Upprörda känslor inom SFP

Inom Svenska folkpartiet råder på många håll upprörda känslor på grund av stadsdirektör Jukka-Pekka Ujulas utspel.

Stadsstyrelseledamoten Elin Blomqvist-Valtonen (SFP) hör till dem som har svårt att förstå varför Ujula ens i teorin talar för att slopa planerna på en svensk skola i Tolkis.

- Jag tycker ärligt talat att det är ganska underligt att han i sitt pressmeddelande låter alla Borgås invånare förstå att det finns en möjlighet att vi fattar ett annat beslut än att bygga Tolkis skola.

Elin Blomqvist understryker att Borgå redan har fattat ett beslut att bygga en svensk skola i Tolkis, men hon säger sig i princip förstå varifrån Ujulas tankar kommer.

- Ekonomin kommer att ändra dramatiskt efter landskapsreformen, men ändå känns det hemskt fel att man nu använder det mot Tolkis- och Gammelbackaborna.

Elin Blomqvist, SFP i Borgå, på Krämaretorget
Bildtext SFP:s Elin Blomqvist-Valtonen säger att partiet enhälligt är för att den nya svenska skolan byggs i Tolkis.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Blomqvist är inte förvånad över om något parti i stadsstyrelsen kommer med förslaget att Tolkis skola inte alls ska byggas.

- Det kan också bero på att Ujula har väckt den tanken, säger Blomqvist.

Elin Blomqvist-Valtonen understryker att SFP enhälligt röstar för att Tolkis svenska skola byggs enligt planerna.

Fullmäktigeordförande Mikaela Nylander ryter till

Fullmäktigeordförande Mikaela Nylander (SFP) kommer med ett pressmeddelande med anledningen av att byggandet av Tolkis skola ifrågasätts igen.

I pressmeddelandet manar Nylander till eftertanke. Hon poängterar att fullmäktige redan i några repriser har godkänt att Borgå investerar i en svensk skola i Tolkis.

Mikaela Nylander
Bildtext Borgås fullmäktigeordförande Mikaela Nylander (SFP) accepterar inte att beslutet att bygga en ny skola i Tolkis rivs upp igen.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Enligt Nylander har frågan tagit sådana proportioner att både beredning och beslutsfattande framställs "i milt sagt konstig dager". Hon ifrågasätter att beslut som redan har fattats rivs upp igen.

Nylander ser för sin del inte kostnadsökningen som ett tillräckligt skäl att riva upp hela frågan.

- Tåget för att riva upp beslutet har gått för länge sedan, säger Nylander.

Socialdemokraterna efterlyser en principdiskussion

Enligt stadsstyrelsens ordförande Jaakko Jalonen kommer Socialdemokraterna inte med något motförslag till stadsdirektör Jukka-Pekka Ujulas förslag.

Han ser det dock som möjligt att något annat parti kommer med ett motförslag och att stadsstyrelsen måste rösta i frågan.

Jukka Jalonen (SDP) ser Jukka-Pekka Ujulas utspel att det kanske skulle vara vettigare att inte alls bygga en svensk skola i Tolkis som ett underlag för en bredare diskussion, inte som ett egentligt förslag.

- Tolkis skola är ju på sätt och vis ett prejudikat för besluten som fattas om de andra skolorna, men det här kommer inte att påverka beslutet om Tolkis skola. Skolan byggs, säger Jalonen.

I Borgå väntar enligt Jalonen en stor principdiskussion då bildningsutredningen presenteras. Diskussionen kommer att handla om hurudana skolor Borgå ska ha i framtiden, var de ska finnas och hur de ska utrustas.

Frågan om Tolkis skola kan försvåra det politiska samarbetet

Den samlingspartistiska gruppens ordförande Markku Välimäki befarar att frågan kring Tolkis skolbygge kan leda till splittringar mellan de politiska grupperingarna i Borgå.

Välimäki själv föredrar att Samlingspartiet skulle underhandla med de andra stora partierna i Borgå före styrelsemötet på måndag och komma till en kompromisslösning som alla kan godkänna.

Tåget för att riva upp beslutet har gått för länge sedan

Mikaela Nylander

SFP:s Elin Blomqvist-Valtonen är oroad för att samarbetet grupperna emellan kan påverkas om det blir en intressekonflikt mellan partierna i fråga om byggandet av svenska skolan i Tolkis.

- Hur mycket kommer det att inverka på samarbetet vi måste ha då vi ska godkänna bildningsutredningen senare i år? undrar Blomqvist.

Då måste det enligt henne finnas en klar vilja att samarbeta och kompromissa.

Hur De gröna och Centern kommer att agera då frågan behandlas i stadsstyrelsen på måndag är oklart. Partierna har inte kunnat nås för en kommentar.

Porträtt på man framför stenhusvägg.

Borgås stadsdirektör: Tolkiselever ska kanske till västra enhetsskolan

En svensk lågstadieskola blir för dyr, säger Ujula.