Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Mamma lät omskära pojke – döms för misshandel

Från 2018
Vauvan jalkapohja.
Bildtext Arkivbild.
Bild: Anu-Maija Kärjä

Den mamma som i Vasa sommaren 2015 lät omskära sin då knappt tre månader gamla son gjorde sig skyldig till misshandel. Den bedömningen gör Österbottens tingsrätt. Enligt domstolen finns ändå förmildrande omständigheter och kvinnan slipper straff.

Fallet har förbryllat såväl brottsutredare och domstol eftersom man aldrig kunnat fastställa identiteten på den som utförde ingreppet.

Enligt moderns vittnesmål fick hon, då hon bodde i Lappfjärd i Kristinestad och där besökte en loppmarknad, kontakt med en man som sa att han känner någon i Vasa som utför sådana ingrepp på afrikanska och arabiska pojkar.

Kontakten ledde till resultat och en liten tid senare omskars pojken i en lägenhet i Vasa.

Såret blev infekterat

Enligt kvinnan hade mannen som utförde ingreppet burit vit rock, presenterat sig för henne som läkare och använt sterila instrument. Kvinnan vittnade inför tingsrätten om att hon aldrig betvivlade hans kompetens.

Ingreppet ledde ändå till komplikationer. Pojkens sår blev infekterat och på så vis uppdagades fallet, eftersom mamman tog sin son till läkare då hon upptäckte att han blivit sjuk.

Under polisutredningens gång försökte man finna mannen som utfört ingreppet, men kvinnan kunde inte peka ut vilken lägenhet det var fråga om och därför lyckades polisen aldrig slå fast mannens identitet.

Bestående men

Enligt den läkare som tog emot pojken då mamman uppsökte vård kan pojken komma att få problem med att urinera och eventuellt tvingas genomgå ytterligare operationer.

Österbottens tingsrätt anser ändå att det under rättegångens inte framkommit bevis för att pojken faktiskt skulle få bestående men av ingreppet.

Domstolen anser att det inte heller är klarlagt huruvida de komplikationer som drabbat pojken även skulle ha kunnat uppstå om ingreppet hade utförts av medicinska skäl av en professionell läkare.

Prejudicerande fall

Österbottens tingsrätt har i sin bedömning av fallet konstaterat att det finns lagstiftning kring omskärelse av pojkar endast då den utförs på medicinska grunder. Enligt en rekommendation från Social- och hälsovårdsministeriet får ändå omskärelse utföras endast av en legitimerad läkare.

I det här fallet var orsaken till ingreppet inte medicinsk utan modern har i sitt vittnesmål förklarat att hon ville lyda önskemålet från barnets nigerianske far. Fadern, som vid tidpunkten för brottet bodde i Italien, var själv omskuren liksom offrets storebror.

Till stöd har Österbottens tingsrätt haft ett antal prejudicerande fall från Högsta domstolen, där grunderna för omskärelse liksom i detta fall varit religiösa och kulturella. Inget av de fallen är ändå identiskt med detta och stödet från de prejudicerande domarna blev därför marginellt.

Det avgörande enligt Österbottens tingsrätt, var därför huruvida omskärelsen låg i barnets intresse. I det här fallet anser domstolen att den sociala och kulturella nyttan med ingreppet inte var särskilt stor för barnet.

Tingsrätten anser också att mamman kan anses delaktig i omskärelsen eftersom hon höll fast pojken under ingreppet. Vidare utgår domstolen från att mamman begripit att omskärelsen inskränkte på barnets rätt till fysisk integritet.

Ville inte barnet något illa

Domstolen valde i det här fallet ändå att inte utmäta något straff.

Tingsrätten anser att det står klart att modern inte velat sin son något illa.

Kvinnan, som är född 1986 och tidigare ostraffad, är lågt utbildad och litade på pojkens far som övertygat henne om att det var livsviktigt att pojken blir omskuren.

Att mamman förde spädbarnet till vård genast hon upptäckte att såret infekterats valde domstolen också att se som förmildrande.

Domen kan överklagas.