Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Papperslösa kan få mera tjänster i Raseborg - staden utreder nu frågan

Från 2018
Uppdaterad 16.02.2018 10:20.
Paperittoman henkilön tavaroita Helsingin Diakonissalaitoksen päiväkeskuksessa
Bildtext Papperslösa har bland annat rätt till nödinkvartering och barnen har rätt att gå i skola.
Bild: Juha Kivioja / Yle

Raseborg utreder möjligheten att hjälpa papperslösa genom konkreta åtgärder. I dagens läge följer Raseborg endast de statliga minimikraven för papperslösa.

Majoriteten av fullmäktigeledamöterna i Raseborg lämnade i december in en motion till stadsfullmäktige där de önskar att papperslösa människor i Raseborg ska bemötas solidariskt med konkreta åtgärder.

Det handlar om hälsovård, rådgivning, skydd, trygghet och nödinkvartering.

Social- och hälsovårdsnämnden har nu beslutat att göra en helhetsbedömning och också se på vad det kostar om Raseborg ger papperslösa utvidgade rättigheter.

Olika enheter jobbar med frågan

En arbetsgrupp med representanter från invandrarbyrån, socialbyrån, barnskyddet, förebyggande hälsovården, öppna hälso- och sjukvården, tandvården och mental- och missbrukarvården ska nu jobba vidare med frågan.

Bildningsnämnden ska ta ställning till vad motionen innebär för skolor och daghem.

24 av 43 fullmäktigeledamöter från fem partier har undertecknat motionen. Socialdemokraten Johan Kvarnström är första undertecknare.

Helsingfors stadsfullmäktige beslutade i slutet av fjolåret att ge papperslösa utvidgad vård.

Allt fler papperslösa i Finland

Social- och hälsovårdsministeriet har slagit fast att papperslösa människor har rätt till de mest nödvändiga tjänsterna så som nödinkvartering, mat och akut sjukvård.

Barnen har rätt att gå i skola oberoende av vilken status de har.

Papperslösa kallas till exempel människor som sökt asyl, fått avslag i alla instanser men som inte har lämnat landet.

Antalet papperslösa i Finland växer eftersom allt fler av de många asylsökande som kom hösten 2015 nu har fått eller snart kommer att få slutligt negativt besked.

Ett papper med text och underskrifter.

Motion: Raseborg borde hjälpa papperslösa mera

24 av 43 fullmäktigeledamöter har undertecknat motionen.

Diskussion om artikeln