Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Metroförarna ger arbetsmiljön bottenbetyg – sjukskrivningarna leder till glesare turlistor

Från 2018
Uppdaterad 17.02.2018 14:41.
passagerare går in i ett tåg på mattby metrostation på måndag morgon
Bildtext För metropassagerarnas vardag innebär förarbristen trånga metrovagnar, inställda tåg och oregelbundna tidtabeller.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Metrotrafiken effektiverades när den nya metrosträckan blev klar och många förare är missnöjda med sina arbetsvillkor. Ledningen vid Helsingfors stads trafikverk HST säger att man snart kommer att kunna lösa förarbristen.

Metroförarnas åsikter om arbetsmiljön utreddes i en personalenkät och svaren avslöjar en stark misstro mot HST:s ledning.

Färre än en femtedel av förarna som svarade på enkäten anser att HST:s ledning har kompetens att leda bolagets verksamhet. Färre än var femte metroförare anser att ledningen håller sina löften.

Förarna upplever att deras möjligheter att påverka är nästan obefintliga. Endast en dryg tiondel anser att bolagets ledning tar förarna i beaktande när beslut som påverkar förarnas arbetsmiljö fattas.

Många förare upplever dessutom att deras arbete inte respekteras. Var sjunde förare anser att ledningen visar att de värdesätter ett välgjort arbete och specialansträngningar.

HST vill bli den offentliga sektorns bästa arbetsplats

HST:s vd Ville Lehmuskoski är bekymrad över att en del av metroförarna hyser misstro mot sin arbetsgivare. Han säger att HST ändå inte har råd att ”dra repet åt olika håll”.

– Vi arbetar med tre centrala fokusområden i år. Ett av dem är förtroendet mellan personalen och arbetsgivaren. Det är helt klart att personalen måste må bra för att HST ska kunna lyckas med sitt uppdrag.

Ville Lehmuskoski, HKL:n toimitusjohtaja, 20.10.2017
Bildtext HST:s vd Ville Lehmuskoski säger att personalen måste må bra för att bolaget ska nå sina målsättningar.
Bild: Markku Pitkänen / YLE

HST vill bli den bästa arbetsplatsen inom den offentliga sektorn i Finland tills år 2024. Det finns en hel del att åtgärda i och med att en del av HST:s anställda anser att arbetsmiljön är dålig.

– Vi kan inte säga att arbetsmiljön i allmänhet skulle vara dålig. Vi har saker att förbättra och vissa personalgrupper som inte mår bra på jobbet, men i det stora hela är situationen inte sådan, säger Lehmuskoski.

”Överfulla tåg körs enligt sekundtidtabell”

Enkäten riktades till anställda vid HST:s trafikeringsavdelning, det vill säga till både metroförare och spårvagnschaufförer.

En metroförare som Yle har intervjuat, och som vill vara anonym, säger att om man endast hade frågat metroförarna skulle missnöjet ha kommit fram ännu tydligare.

Metroförarna upplever att jobbkraven har ökat orimligt mycket efter att den nya metrosträckan öppnades. Överfulla metrotåg körs nu enligt en sekundtidtabell.

ihmisiä menossa metroon
Bild: Marja Väänänen / Yle

Förarna känner sig utmattade och allt fler sjukskriver sig. Många har också sagt upp sig efter att den nya metrosträckan öppnades. Det är vanligt att folk lämnar jobbet på grund av studier eller söker sig till andra arbetsuppgifter inom transportbranschen, till exempel på VR.

HST försöker lösa personalbristen genom att erbjuda övertidsturer.

”Du kör ett tåg som har kostat sju miljoner euro och har själv en lön på två tusen euro”

– Du kör ett tåg som har kostat sju miljoner euro och har själv en lön på två tusen euro. Om du med ditt eget agerande av misstag gör något fel och det påverkar tåget, så måste du betala för misstaget från din egen lön.

mattby metrostation, ett tåg står vid perrongen som är tom
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Enligt de förare som Yle har intervjuat varierar arbetstiderna mycket. Förarna kallar jobbschemat för en plågovecka där man först arbetar i fyra dagar och sedan har en ledig dag och sedan arbetar fyra dagar igen.

Arbetspassen kan sluta först efter midnatt. Nästa tur efter den lediga dagen kan sedan börja klockan 4.17.

På torsdagsmorgonen ställdes 15 avgångar in på grund av förarbristen. Att alla turer inte körs gör att metron kör oregelbundet och att passagerarna får slåss om plats i vagnarna.

Ihmisiä menossa metrojunaan   metroasemalla.
Bild: Mårten Lampén / Yle

Kurs ska lösa bristen på förare

HST:s vd Ville Lehmuskoski säger att bolaget har tillräckligt med förare och att det inte råder någon kronisk förarbrist.

– Vi har tillräckligt med metroförare för att sköta trafiken enligt tidtabellerna. Vi har ändå haft mer sjukfrånvaron än vanligt under de senaste dagarna och vi har inte lyckats täcka dessa turer med förare som är villiga att arbeta övertid. Metroförarna är en liten yrkesgrupp, cirka 150 förare, om många är sjuka under en dag så kommer inte alla turer att kunna köras.

Lehmuskoski säger att då den förarutbildning som startades i januari avslutas, kommer HST att nå en situation där sjukfrånvaron inte orsakar störningar i metrotrafiken.

Han säger också att sjukledigheterna är på samma nivå som bland liknande personalgrupper inom den offentliga sektorn.

I januari var sjukfrånvaronas andel av hela arbetskraften cirka åtta procent.

Ytterligare turer ställs in

Lehmuskoski kommenterar metroförarnas hårda arbetstidtabeller med att HST planerar tidtabellerna tillsammans med Helsingforsregionens trafik HRT.

– Då Västmetron öppnades i november följde vi noga med hur bra tidtabellerna fungerar. HRT har justerat tidtabellerna enligt HST:s önskemål och vi har inte haft problem med tidtabellerna efter det.

Passagerare stiger av metrotåg i Helsingfors
Bildtext Då metroturer ställs in kan det bli trångt i vagnarna.
Bild: Anne Söderlund / Yle

En del av metroturerna kommer att ställas in också i fortsättningen, enligt Lehmuskoski.

– Det finns otaliga orsaker till det och vi kan inte utesluta allt. Problemen som är kopplade till förarbristen löses senast då nästa förarutbildning avslutas.

Artikeln baserar sig på Metronkuljettajilta murska-arvio työoloille – Kuljettajapulan taustalla epäluottamus HKL:n johtoa kohtaan skriven av Mikko Rita och Kai Jaskari.

På andra språk

Diskussion om artikeln